ART+, all about the art market
December 2018 1136 

Exnar Jan (1951) Share on Facebook  Print 

(33)
  (32)
  (1)

Jan Exnar  je český sklářský výtvarník a malíř. Narodil se 27. července 1951 v Havlíčkově Brodě. V letech 1966 - 1970 studoval na Střední uměleckoprůmslová škola v Železném Brodě, obor hutní sklo, u profesora Pavla Ježka, dále studoval v letech 1970 - 1976 Vysokou školu uměleckoprůmyslová v Praze u prof. Stanislava Libenského. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Skupiny Rubikon. Těžištěm jeho tvorby je malířství, vitráže a obrazy na skle. Je výrazným koloristou. Vytvořil velký počet vitráží např. cyklus v barokizovaném kostele sv. Martina v Třešti, poslední autorská výstava Jana Exnara proběhla v roce 2014 v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. Exnarova díla jsou zastoupena např. v Moravské galerii v Brně, v Uměloeckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Quantities of sold and unsold items during particular years

Sold auctions total
Unsold auctions total

Turnover in particular years

Součty výsledných cen prodaných děl
Starting price total

Category share

Glasses
Sculpture

Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)

  • Quantities of sold and unsold items during particular years
  • Turnover in particular years
  • Category share
  • Auction houses' shares in the last 5 years (number of items)
Loading...