ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Art+Antiques Aachen – Škréta – Brandl

1. Art Consulting 12. 5. a Arthouse Hejtmánek 13. 6. 2013

Vrcholící jarní aukční sezona znovu otevírá téma sběratelství děl starých mistrů. V květnu a červnu budou v aukcích společností 1. Art Consulting a Arthouse Hejtmánek nabídnuta vyjímečná díla spojená s nejvýznamnějšími jmény českého malířství a historie.

Ke kosmopolitnímu prostředí manýristické Prahy okazuje mytologická scéna císařského malíře Hanse von Aachena. Počátky českého baroka reprezentuje Škrétův portrét Humprechta Jana Černína z Chudenic, následovaný Brandlovou vrcholně barokní skupinovou podobiznou rodiny Ferdinanda Hronaty z Kokořova, doplněnou protějškovým plátnem jeho pomocníka Filipa Kristána Bentuma.

Hans von Aachen: Diana při odpočinku / olej na plátně / 140 x 108 cm Hans von Aachen: Diana při odpočinku / olej na plátně / 140 x 108 cm / Arthouse Hejtmánek 13.6.2013

 

V roce 2010 bylo v Praze představeno dílo jednoho z nejvýznamnějších malířů rudolfinského dvora Hanse von Aachena (1552 – 1615) rozsáhlou monografickou výstavou připravenou mezinárodním týmem badatelů. V souvislosti s touto přehlídkou byl identifikován, určen a tak "znovu objeven" obraz zachycující odpočívající Dianu. Akt bohyně lovu a měsíce je zachycen v diagonální kompozici na skládané draperii, o níž se opírá levou pokrčenou rukou, zatímco v pravé drží lovecké kopí. Je doprovázena družkou ozbrojenou lukem a toulcem, u nohou ji spočívají dva lovečtí psi. V pozadí obrazu se otevírá průhled do volné krajiny. Malba s podobnou kompozicí i námětem byla vystavena na zmíněné výstavě. Jednalo se o obraz z majetku Lichtenštejnského muzea ve Vídni zakoupený ze švédského Eriksbergu.

S oběma díly lze spojit zápis v inventáři císařských sbírek z r. 1621, kde jsou popisovány dvě odpovídající malby se shodným námětem, lišící se pouze v počtu asistenčních postav. Aachen často opakoval úspěšné dílo jen s malými obměnami, pro různé objednavatele. V tomto případě však patrně obě plátna putovala do sbírek císaře, který byl vášnivým lovcem a náměty obrazů mu tak byly zvláště blízké. Podobnou kompozici malíř ještě zopakoval v malbě Alegorie Míru, Blahobytu a Umění z petrohradské Ermitáže a na obraze Diany z galerie Moritzburg v Halle.

Do rodiny současného majitele získal dílo jeden z předků, který je obdržel ve 30. letech 20. stol. za právní služby poskytnuté majitelům zámku v Mníšku pod Brdy Kastům z Ebelsbergu. Obraz byl podroben restaurátorkému a znaleckému průzkumu, který potvrdil jeho příslušnost k ostatním Aachenovým dílům.

Na domácím trhu nebylo doposud tak významné dílo Hanse Aachena s podobnou proveniencí představeno. Poslední prodaný obraz autora, portrét císaře Ferdinanda II. kabinetního formátu, nalezl nového majitele za 36 000 eur bez aukční provize v říjnu minulého roku ve vídeňském Dorotheu. Figurální scény srovnatelných rozměrů dosáhly v zahraničí v posledních deseti letech cen v řádu několika set tisíc amerických dolarů. Nechme se tedy překvapit, jak ocení domácí trh dílo císařova malíře.

Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic / olej na plátně / 149 x 116,5 cm Karel Škréta: Portrét Jana Černína z Chudenic / olej na plátně / 149 x 116,5 cm / 1. Art Consulting 12.5.2013 / vyvolávací cena 7.690.000 Kč

 

Na rozdíl od předchozího obrazu je portrét Humprechta Jana Černína z Chudenic, vytvořený Karlem Škrétou (1610 – 1674), českému publiku dobře známý. Tento reprezentativní portrét předního českého aristokrata byl součástí jedné z prvních a nejvýznamnějších šlechtických sbírek v českých zemích založené zobrazeným mecenášem. Jeho vliv na české umělce i divácké publikum je zřejmý především v průběhu 19. století, kdy byl zapůjčen do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Kopie tohoto díla tak nacházíme v mnohých skicářích předních umělců té doby. Škréta zachytil Černína en face ve formátu tzv. Kniestücku v interiéru náznakově definovaném zavěšenou drapérií a stolkem s odloženým kloboukem v pozadí. Šlechtic je oděn v tmavém kabátci s nímž kontrastuje v prostřizích rukávů bílá nařasená košile, zdobené manžety a světlý krajkový límec. Nejpůsobivější z celé malby je pronikavý, upřený pohled aristokratových ledově chladných očí. Malba datovaná do let těsně po polovině 17. století souvisí s dalšími podobiznami významných zákazníků v době vzrůstu autorovy prestiže v nejvyšších společenských kruzích. Naposledy byla vystavena před třemi lety na autorově monografické výstavě v Praze.

Podobně jako většina ostatních významných děl Karla Škréty, která prošla v posledních letech aukčním trhem, pochází i tento portrét z Lobkowických sbírek Mělnického zámku. Mezi draženými díly však doposud nebyl srovnatelně významný a působivý portrét nabízen. Prodávaly se především figurální scény Svatováclavského cyklu, nebo obrazy s jinou náboženskou tématikou. Největší úspěch zaznamenala dramatická scéna Smrti kněžny Drahomíry, která byla prodána za 5,5 milionu korun.

Petr Brandl: Skupinová podobizna Ferdinanda hraběte Hroznaty z Kokořova a jeho rodiny / olej na plátně / 258 x 300 cm Petr Brandl: Skupinová podobizna Ferdinanda hraběte Hroznaty z Kokořova a jeho rodiny / olej na plátně / 258 x 300 cm / Arthouse Hejtmánek 13.6.2013

 

Skupinový portrét rodiny hraběte Hroznaty z Kokořova vytvořený Petrem Brandlem (1668 – 1735) patří k dílům s pohnutou a spletitou historií. Malba vznikla kolem roku 1705 v době, kdy se zadlužený Brandl skrýval před vydáním svým věřitelům na zámku ve Žlutici, který patřil jeho příznivci Hroznatovi z Kokořova. V blíže nespecifikované době přenechali potomci této rodiny obraz spolu s několika dalšími svým příbuzným hrabatům Jenison - Walworth, v jejichž majetku na zámku v Uhřicích u Morkovic bylo plátno ještě v roce 1940, kdy přešlo v rámci dědictví na nové majitele. Po znárodnění šlechtického majetku bylo dílo považované historiky za nenávratně ztracené deponováno na zámcích v Lysicích a v Miloticích u Kyjova. Nově objeven byl tento pozapomenutý obraz až v souvisloti s restitucemi, kdy byl přesvědčivě identifikován jako dílo Petra Brandla. Díky restaurátorskému průzkumu pak byla odkryta i signatura umělce dokládající tuto atribuci.

Brandlově monumentální malbě dominuje sebevědomně působící postava úspěšného aristokrata Hroznaty v alonžové paruce akcentovaná modří bojovnického pancíře a ležerně přehozenou bohatou draperií pláště. Hrdý otec je doprovázen třemi dcerami, které se představují divákovi a hravě opětují jeho pohled. Skupina dívek obklopených pestrými květy kontrastuje s hloučkem uzavřeně působících Hroznatových synů, kteří se věnují proprietám svých loveckých zábav zachycených spíše tlumenou paletou barev. Každá postava je opatřena nápisem se jménem a věkem zobrazeného. Působení obrazu je umocněno Brandlovým rafinovaným střídáním způsobu malby, kdy pečlivě provedené tváře, kytice květů, či lovecké zátiší působivě vystupuje na pozadí náznakově načrtnutého prostoru zahrady se sochou Herkula. Protějškovým obrazem k portrétu otce s dětmi je podobně rozměrná malba Brandlova pomocníka Filipa Kristiána Bentuma zachycující Hroznatovu ženu Adélu s jejich šesti staršími syny.

Mezi Brandlovými díly, která prošla českým trhem, nenalezneme pro uvedenou malbu srovnání. Připomeňme snad jen obraz Davida s hlavou Goliáše, který našel svého kupce v roce 2009 za 4,8 milionu korun.

Filip Kristián Bentum: Podobizna Hroznatovy ženy Adély, rozené baronky z Printzenau se šesti syny / olej na plátně / 261 x 300 cm Filip Kristián Bentum: Podobizna Hroznatovy ženy Adély, rozené baronky z Printzenau se šesti syny / olej na plátně / 261 x 300 cm / Arthouse Hejtmánek 13.6.2013

 

Setkání s uvedenými obrazy nám přivádí na mysl kromě nezpochybnitelně vyjímečných malířských mistrů i tři velké přátele a milovníky umění. Císař Rudolf II., který dokázal získat do své blízkosti a mnohdy i za přátele přední umělce z různých konců Evropy, vytvořil prostor, kde se tyto osobnosti vzájemně inspirovaly a vytvářely jedinečné umělecké hodnoty. Jan Černín z Chudenic při svých cestách osobně navštěvoval italské umělce, vytvářel koncepty uměleckých děl a financoval jejich provedení. Po návratu domů založil jednu z nejvýznamnějších barokních obrazáren v Čechách. Hroznata z Kokořova s porozuměním poskytl útočiště příteli, jehož malířské umění obdivoval.

Letošní jarní přehlídka starých mistrů představuje dílo tří klíčových osobností českého výtvarného umění. Tito autoři obohatili historii přinejmenším stejně zásadně jako dnes adorovaní umělci první pol. 20. stol. Nezbývá než popřát, aby nalezli kupce, kteří si budou vědomi cti i závazku, který sebou toto vlastnictví nese. Příkladem jim mohou být jejich slavní předchůdci.
 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...