ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Beyeler a Leopold

Aukční domy Christie’s a Sotheby’s stihly své druhé večerní aukce impresionismu a klasické moderny v Londýně ještě koncem června. Začátek léta prodejům svědčil a červnové aukce letos přinesly velmi uspokojivé výsledky.

Výnos akčního domu Christie’s, jehož aukce proběhla 21. června, činil více než 140 milionů liber a zapsal se tak jako třetí nejlepší londýnský výsledek v této kategorii. Vydražilo se 87 procent z nabízených 92 položek. Stěžejní nabídku akce a zároveň klíč k jejímu úspěchu představovala pozůstalost významného švýcarského galeristy Ernsta Beyelera. Beyelerova sbírka tvořila téměř polovinu všech nabízených položek – celkem 40 děl. Výraznou orientaci celé aukce na Beyelerovu sbírku dokládá i skutečnost, že v nabídce byli zařazeni i autoři jako Georg Baselitz a Christo, které bychom v aukci impresionismu a klasické moderny nečekali.

Mezi nabízená díla Beyelerovy sbírky patřilo i plátno Claude Moneta Lekníny z let 1914–17. Vzhledem ke skutečnosti, že obraz nebyl dokončen a namísto signatury byl jen orazítkován Monetovým podpisem, se předaukční odhad (17–24 milionů liber; odhady jsou uváděny bez aukční provize) jevil jako velmi ambiciózní. Samotná aukce to jen potvrdila, neboť plátno zůstalo nakonec nevydraženo. Ostatní položky se však prodávaly velmi dobře. Nejdražšími díly aukce se stala trojice portrétů milenek Pabla Picassa.

Pablo Picasso: Busta Françoise / 1946 / olej na desce / 99,6 x 80,6 cm / cena 10 681 250 liber
Pablo Picasso: Spící dívka / 1935 / olej na desce / 99,6 x 80,6 cm / cena 13 481 250 liber
Pablo Picasso: Sedící žena, modré šaty / 1939 / olej na desce / 99,6 x 80,6 cm / cena 17 961 250 liber

 

Nejvyšší ceny dosáhl portrét Dory Maarové Sedící žena, modré šaty z roku 1939, prodaný za necelých 18 milionů liber (předaukční odhad 4–8 milionů). Obraz stejně jako řada jiných děl má za sebou komplikovanou historii, v níž významnou roli hraje druhá světová válka. Dílo bylo v roce 1940 zabaveno nacisty a z Bordeaux odvezeno na pařížskou ambasádu. Poté, co vystřídalo další destinací v Jeu de Paume, mělo být v roce 1944 odvezeno do Mikulova. Francouzská vláda ovšem obraz zabavila a vrátila původnímu majiteli. Druhým nejdražším portrétem, současně nejmenším z nich, byl portrét Marie-Thèrése Walterové s názvem Spící dívka z roku 1935, odborníky považovaný za vrcholné dílo Picassovy kariéry. Nového majitele portrét našel za 13,5 milionu liber (odhad činil 9–12 mil. liber). Posledním z trojice byl poválečný portrét Françoise Gilotové Busta Françoise z roku 1946 (pocházející z Beyelerovy pozůstalosti), jehož výsledná cena činila 10,7 milionu liber.

Mezi dalšími výborně vydraženými autory byli například Paul Klee (olej na plátně Tanečnice; 4,2 milionu) a August Macke (akvarel na papíře Na bazaru; necelé 4 miliony liber – více než čtyřnásobek horního odhadu). Pro oba umělce tyto výsledné ceny znamenaly aukční rekordy.

Následná aukce Sotheby’s byla koncipována jinak, neboť Sotheby’s nenabízelo žádnou ucelenou kolekci, připravilo tak jen úzkou nabídku 35 děl. Prodaných 90 procent položek však aukčnímu domu nakonec vyneslo téměř 97 milionů liber. Zatímco aukci Christie’s plně ovládla Picassova díla, v Sotheby’s byla veškerá pozornost upřena na krajinu Egona Schieleho Domy s pestrobarevným prádlem (Periferie II) z roku 1914 s čitelnou krumlovskou inspirací.

Egon Schiele: Domy s pestrobarevným prádlem (Periferie II) / 1914
olej na plátně / 99 x 199 cm / cena 24 681 250 liber

 

Schieleho olej byl nabízen přímo ze sbírek vídeňského Leopold Musea. Obraz byl vydražen za 24,7 milionu liber a stal se tak nejdražším autorovým dílem prodaným na aukci. Vysoká konečná cena odráží nejen výjimečnost nabízeného díla, ale i malý počet srovnatelných Schieleho děl nabízených na aukčním trhu. V poslední dekádě se na trhu objevily jen tři stejně významné autorovy práce. Výnos z prodeje obrazu Leopold Museum použije na vyrovnání dlouholetého restitučního sporu, jenž vede o Schieleho Portrét Wally, jenž byl v Rakousku za války zabaven nacisty. Soud dědicům původního majitele, kteří dosud nebyli odškodněni, přiznal náhradu ve výši 19 milionů dolarů.

Alberto Giacometti: Tři kráčející muži II / 1948
patinovaný bronz / výška 76,2 cm / cena 10 681 250 liber

 

Druhou nejdražší položkou aukce se stala bronzová plastika Alberta Giacomettiho Tři kráčející muži II z roku 1948, vydražená za 10,7 milionů liber. Rekord za práci na papíře zaznamenal například kvaš Marca Chagalla Nad městem, jehož cena výrazně překonala horní hranici předaukčního odhadu (800 tisíc) a nakonec se vyšplhala až na 1,8 milionu liber. Dalšími autory, jenž si připsali aukční rekordy, byli například Tamara Lemplicka (olej na desce Spící žena; 4,1 milionu) a René Magritte (olej na plátně Moc světla; 2,3 milionu liber).

V souvislosti s londýnskou aukcí Sotheby’s stojí za zmínku i to, že jednou z nevydražených položek zůstalo Torzo mladé ženy Wilhelma Lehmbrucka nabízené s předaukčním odhadem 400–600 tisíc liber. Jméno autora nám může být známé z kontroverzního prodeje sochy Torzo kráčející ženy, která původně zdobila vilu Tugendhat v Brně. Socha restituovaná původními majiteli z Moravské galerie se před čtyřmi lety prodala v Londýně za 1,14 milionu liber.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...