ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Art+Antiques Brandl a spol.

Jedinečnou příležitost by měli mít na konci listopadu sběratelé, kteří si libují v umění českých barokních mistrů. Do aukce by se měl dostat soubor hned pěti významných obrazů ze sbírky Lobkowiczů.

Konvolut, který nemá na českém trhu obdoby. Podmiňovací způsob v úvodní větě má svůj důvod. Může se stát, že dřív, než dostanou šanci soukromí sběratelé, využije svého předkupního práva Národní galerie.

Jedná se o dvě krajiny Václava Vavřince Reinera, dva Škréty a jednoho Brandla, které na své druhé exkluzivní večerní aukci hodlá nabídnout aukční síň 1. Art Consulting. „Z hlediska významu pro vývoj barokního malířství ve střední Evropě, nikoliv jen v Čechách, je zcela zásadní Škrétovo modelo Nanebevzetí Panny Marie,“ hodnotí pětici obrazů Vít Vlnas, ředitel sbírky Starého umění Národní galerie. „Tato prostorově pozoruhodně rozvinutá, malířsky zralá kompozice ukazuje cestu k formování vrcholného baroka,“ dodává. Jedná se o model k obrazu, který byl pravděpodobně určen pro konventní chrám zbraslavského kláštera Aula Regia. Zatímco velký oltářní obraz, za jehož zhotovení si Škréta účtoval částku 650 zlatých, se ztratil neznámo kam, tento model zakoupil do své rodinné sbírky v 19. století kníže Antonín z Lobkowicz. V majetku rodu zůstal až do roku 1948, kdy byl zabaven. V 90. letech byl spolu s dalšími díly vrácen dědici rodového majetku Jiřímu Lobkowiczovi.

Podobná díla se na českém trhu v podstatě nikdy nedražila. Několik významných barokních prací srovnatelného významu obsahovala Waldesova obrazárna, ale třeba krajiny Jana Rudolfa Bysse nakonec zakoupila Národní galerie. Na českém trhu se v posledních letech objevily dva překrásné portréty od Kupeckého, jedna dech beroucí kytice od Jana Vojtěcha Angermeyera a několik menších kytic jeho žáka Kašpara Hirschellyho. O mnoho víc toho nebylo. Od aukce, na které byl za víc než půl milionu korun prodán malý olej od Karla Škréty Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem, již uplynulo devět let.

Petr Brandl: David s hlavou Goliášovou / kolem 1720

olej na plátně / 141 x 107,5 cm

Pokud budou obrazy v aukci skutečně nabídnuty, půjde o mimořádnou událost hned z několika důvodů. Jde o práce zcela nedostupných autorů, navíc ve zcela jedinečné kvalitě a s proveniencí, o jaké sní snad každý sběratel. Takovýto soubor je velkou příležitostí i pro investory, kterým trh dosud nabízel jen práce české moderny. Zájem o staré umění by mohl probudit nejen v srdcích oddaných sběratelů starých mistrů, ale i u nakupujících, kteří tento segment trhu z různých důvodů dosud ignorovali. Výjimečnost nabídky by mohla některé kupce povzbudit k tomu, aby se pokusili koupit celý konvolut.

Jiří Rybář, jednatel společnosti 1. Art Consulting, věří, že stát předkupního práva na tato díla nevyužije a obrazy se budou v aukci prodávat. Vít Vlnas naopak očekává, že „stát nabídky ze zákona využije, prvotřídní obrazy zakoupí, a předejde tak jejich prodeji v dražbě“. Pokud by se tak stalo, byl by český trh do budoucna ochuzen o další kvalitní díla, která by se na něm mohla případně znovu objevit. Vzhledem k mizivému množství podobných prací v soukromém majetku by šlo z hlediska českého trhu s uměním o dosti podstatnou ztrátu. Stát ale možná upřednostní jiné, významnější práce stejné provenience a těchto pět děl bude nakonec skutečně draženo.

Jejich úspěšný prodej v aukci by mohl otevřít dveře pro další významná díla starých mistrů, o kterých si jejich majitelé dosud nejsou jisti, zda je český trh dokáže dostatečně finančně ohodnotit. Vždyť jedním z nejdražších českých obrazů starého umění byl Kupeckého portrét, který stál 2,4 milionu korun. To je cena odpovídající celkem průměrnému Fillovu zátiší středního formátu. Ceny za tyto práce by však měly být výrazně vyšší. Podle sdělení Jiřího Rybáře se bude součet vyvolávacích cen všech pěti obrazů pohybovat kolem 12 milionů korun. Nejdražší položkou bude zřejmě Brandlův David s hlavou Goliáše, který by mohl stát kolem pěti milionů korun. Rozměrné Škrétovo plátno čtyři miliony, zatímco Nanebevzetí kolem dvou milionů korun. Reinerovy krajiny by se pak mohly pohybovat mezi půl milionem až milionem korun. Zdali tomu tak skutečně bude, uvidíme koncem listopadu.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...