ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Dílo měsíce: Sauerland do muzea

Alegorie pomíjivosti / 1709 / olej na plátně / 38 x 34 cm / cena: 800 000 Kč (+ 20% provize)

Nejdražší položkou březnové aukce společnosti Dorotheum se nečekaně stalo zátiší od německo-polského barokního malíře Philippa Sauerlanda (1677–1760), které se v souboji tří dražitelů dostalo z vyvolávací ceny 216 tisíc až na konečných 960 tisíc korun. Za pozornost jistě stojí i to, že kupcem je veřejná sbírková instituce. Bohužel nikoliv česká, ale polská.

 

Philipp Sauerland: Alegorie pomíjivosti / 1709

Philipp Sauerland:
Alegorie pomíjivosti / 1709

olej na plátně / 38 x 34 cm
cena: 960 000 Kč /
Dorotheum 8. 3. 2015

 

Kabinetní obraz Alegorie pomíjivosti z roku 1709 zakoupilo s podporou polského ministerstva kultury Muzeum Narodowe v malířově rodném Gdaňsku. Obraz zásadním způsobem obohatí sbírky muzea, zejména jeho stálou expozici gdaňského malířství – a to jak po stránce estetické, tak obsahové – v tom, jak koresponduje se sbírkou holandského umění. (…) Názorně ukazuje vliv holandského malířství na gdaňské, uvádí se v tiskové zprávě muzea. Má jít o nejranější známé Sauerlandovo dílo.

 

Polský tisk se této koupi poměrně podrobně věnoval. Muzeum na obraz upozornil profesor dějin umění na Univerzitě v Gdaňsku Marcin Kaleciński. Původně byla ve hře varianta, že by jej pro muzeum zakoupil privátní investor. Kvůli obavě, že by české ministerstvo pak nemuselo povolit vývoz, do věci vstoupilo polské ministerstvo kultury, které muzeu poskytlo potřebné prostředky a údajně mělo i jednat se svým českým protějškem.

 

Do věci se osobně vložila ministryně Omilanowska, která rozhodla o uvolnění prostředků z rezervy ministerstva. Všechno se odehrálo v rychlém tempu: informace o pražské aukci se na ministerstvo dostala ve středu, souhlas s vývozem byl připraven již v pátek. Češi vyšli polské straně vstříc, když se ukázalo, že obraz má skončit ve veřejné instituci, popsal dění předcházející sobotní aukci deník Gazeta Wyborcza.

Philipp Sauerland: Zátiší s mušlemi a motýli

Philipp Sauerland: Zátiší s mušlemi a motýli / olej na plátně / 31,4 x 38,1 cm

cena: 77 675 USD / Christieʼs 17. 6. 2004

 

 

Ředitelka Dorothea Mária Gálová potvrzuje, že aukční síň dopředu věděla, že jedním z dražitelů je gdaňské muzeum. Informace, že polská ministryně měla předem osobně vyjednat vývozní povolení, je pro ni však překvapením. Ještě v pondělí 13. dubna, tedy víc jak měsíc po té, co polský list o věci informoval, neměla aukční síň oficiální souhlas s vývozem k dispozici. Nic však podle Gálové nenasvědčovalo tomu, že by ministerstvo chtělo vývozu zabránit.

Philipp Sauerland se narodil roku 1677 v Gdaňsku v malířské rodině. Jeho děd do tohoto největšího přístavu na Baltu přišel pravděpodobně jako luteránský exulant ze Slezska. V roce 1716 Philipp Sauerland přesídlil do Vratislavi, kde vstoupil do služeb císaře Karla VI. Vratislav i celé Slezsko v té době stále ještě byly součástí Habsburské říše (do roku 1742). Malíř zemřel ve věku 83 let v roce 1760.

V Dorotheu vydražený obraz je jedinou známou Sauerlandovou prací vzniklou ještě v jeho rodném městě. Naposledy se na mezinárodním trhu nějaké jeho zátiší objevilo před jedenácti lety. Autorský cenový rekord drží Zátiší s mušlemi a motýli, které bylo v červnu 2004 v Christieʼs v New Yorku vydraženo za 77,7 tisíc dolarů.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...