ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Dílo Měsíce: Svatý Kryštof mezi skly

Dvojstěnná číše / 10,5 cm / cena: 170 000 Kč (bez 18% provize)

V polovině května byla v rámci aukční nabídky představena publiku výjimečná sklářská práce v podobě drobné číše vytvořené technikou Zwischengold. Práce skláře Johanna Josepha Mildnera vzbudila zasloužený zájem a vytyčila nový cenový rekord v této oblasti na domácím trhu.

Johann Joseph Mildner: Dvoustěnná číše / 1802
sklo / výška 10,5 cm
cena: 200 600 Kč /
Zezula 12. 4. 2014

 

Nenápadná číše cylindrického tvaru z čirého skla je zdobena při horním okraji florální bordurou, a ve střední části oválným medailonem. Ten zachycuje muže s kyjem, který na rameni nese drobnou postavu Ježíška s vladařskou sférou. Jak prozrazuje nápisová páska, jedná se o Kryštofa, tedy toho, který nese Krista – Christoforus. Ve středověku se rozvinul kult tohoto legendického světce jako pomocníka při přechodu na onen svět. Znázornění obra přenášejícího polonahé dítko na druhý břeh rozvodněného proudu se stalo součástí Ars moriendi a z Kryštofa jakýsi Cháron křesťanské tradice pomáhající duším na obtížné cestě. Dodnes se můžeme v některých chrámech setkat s pozdně středověkou monumentální malbou zachycující tento výjev. Součástí kultu světce byla povinnost alespoň jednou denně zhlédnout jeho obraz. Proto byly tyto malby často situovány proti vchodu, aby byly viditelné, aniž by musel divák vstoupit do interiéru. Pomyšlení na poslední cestu se tak připomínalo každý den.

Oba motivy jsou provedeny náročnou sklářskou technikou, při níž se výjev nejprve vyryje, či vyřeže do zlaté folie, která bývá ještě lazurována červenou, nebo modrou barvou. Folie je pak vložena mezi dvě přesně vybroušené skleněné stěny, které jsou posléze zatmeleny a spojeny do výsledného celku. Technika Fondi d´oro byla známa již ve starověkém Římě. Pro novověkou výrobu byla znovu objevena Johannem Kunkelem, který návod na dvoustěnné sklo publikoval roku 1679 v díle Ars vitraria experimentalis. V Čechách se tato produkce objevuje nejdříve kolem roku 1720. Uvedená technika se používala především při výzdobě pohárů a číší. Nový rozkvět zažil tento způsob zdobení v různých technických modifikacích na počátku 19. století.

Na zadní straně sledovaného medailonu obrácené do vnitřního prostoru sklenice je vepsán veršovaný votivní text svěřující dílo a život pisatele do Boží péče: „Dich fördre, grosser Gott! / Die Werke meiner Hände! / Hilf mich bei meinem Thun / Im Anfang und am Ende! / Laß mich bei meiner Lust / Auf jenen Sabat sehn, / Da wir, nach treuem Fleiß / Zu deine Ruhe gehn!“ Z vnitřní strany obruby je pak dílo signováno „Mildner fec: a Gutenbrunn. 1802“.

Johann Joseph Mildner: Dvoustěnná číše / 1802


Johann Joseph Mildner (1764-1808) pocházel ze sklářské rodiny Franze Meldnera ve Studeném nedaleko České Kamenice. Jeho tvorba je spojována především s dolnorakouským Gutenbrunnem, kde působil od roku 1787 až do své smrti. Proslavil se především výrobou luxusního skla, při níž zdvojoval jen některé partie, nejčastěji medailony zdobené heraldickými motivy, nápisy, portréty a postavami světců. Je považován za jednu z nejvlivnějších sklářských osobností počátku 19. Století a jeho dílo je zastoupeno v nejvýznamnějších světových sbírkách.

V českých aukcích se dvoustěnné sklo nabízí poměrně vzácně. V posledních letech to bylo několik barokních pohárů, které se dražily na úrovni kolem 60 tisíc korun a několik číšek převážně z 18.–20. století, jejichž cena nevystoupila přes 40 tisíc korun. Mildnerova číše se sv. Kryštofem byla vydražena za konečných 200 tisíc korun a postarala se tak o nejvýznamnější prodej v této specializované oblasti za několik posledních let. Stalo se tak jistě nejenom díky vysoké kvalitě uměleckého a řemeslného zpracování, ale především díky proslulosti jména jejího autora, který se podílel na utváření historie sklářství ve středoevropském regionu.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...