ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Dvakrát Piesen

1. Art Consulting 17. 5. 2015

V kolekci dražené 17. května v Topičově salonu bude dvojicí zajímavých pláten z období 50. let zastoupen malíř a jeden ze zakladatelů skupiny Máj 57, Robert Piesen.

Robert Piesen: Údolí Cedronu / 1954 - 1956 / olej, plátno / 45 x 60 cm/ vyv. cena 250 tis. Kč

Robert Piesen: Údolí Cedronu / 1954 - 1956 / olej na plátně / 45 x 60 cm / vyv. cena 250 000 Kč

 

Robert Piesen se narodil roku 1921 do židovské rodiny Richarda a Emilie Piesenových. V roce 1923 se jeho rodiče rozvedli a Robert přesídlil s otcem do Brna. Zde také proběhlo jeho první a zároveň poslední umělecké školení. Nejprve chodil na Školu uměleckých řemesel a pak na grafickou speciálku. Druhá světová válka jeho studia přerušila a Robert Piesen se porůznu skrýval u přátel, aby byl posléze totálně nasazen v Berlíně. Tento zážitek se velmi silně zapsal do jeho života a poté i tvorby.

Díla představená v katalogu ukazují dvě různé polohy jeho díla. V obraze Údolí Cedronu lze ještě rozlišit jednotlivé prvky kompozice, v díle Vrstvy to jde již jen stěží. První z obrazů pochází z rozmezí let 1954–1956. Krajina byla v tomto období Piesenovým oblíbeným námětem. Svoji inspiraci nacházel především v Jeseníkách, kam často zajížděl. Do zobrazovaných krajin promítal nejen bezprostřední vjemy, ale také fantaskní a biblické představy, o čemž vypovídá právě v aukci nabízený obraz. Údolí Cedronu se nachází v Izraeli, mezi Olivetskou horou a západní bránou Jeruzaléma, kterou Ježíš prošel, když vstupoval do města. V obraze převládají tmavé tóny s občas zdůrazněnými barevnějšími detaily, tvary stromů i kamenů jsou značně zjednodušené.

Robert Piesen: Vrstvy / 1959 / olej, plátno / 93 x 73 cm/ vyv. cena 400 tis. Kč Robert Piesen: Vrstvy / 1959 / olej na plátně / 93 x 73 cm/ vyv. cena 400 000 Kč

 

Druhý obraz s názvem Vrstvy byl namalován v roce 1959. Je to jedno z prvních děl, při jehož tvorbě se Piesen odpoutal od znaků a figur a přešel k abstraktnímu zobrazování. Mezi roky 1959 a 1960 se k abstraktní tvorbě přiklonila i řada dalších autorů, mezi nimi například Mikuláš Medek, Jiří Balcar nebo Josef Istler. Piesen od roku 1959 postupně přecházel v čistou imaginaci, která vyvrcholila cykly Gehinnom a Prostor inexistence. Dražený obraz je tak vlastně jedním z jeho prvních pokusů o abstraktní malbu. Použití jedné barvy v různých valérech napomáhá modelaci jednotlivých vrstev a v divákovi tak navozuje pocit pohybu. S podobným motivem, tedy motivem děje či pohybu, se můžeme setkat také u obrazů Vrstvení či Uplývání ze stejného období.

Díla Roberta Piesena se na aukcích neobjevují příliš často, zvláště pak malby z konce padesátých let. V loňském roce byly do dražby nabídnuty jen dva jeho obrazy. Oba shodně vydražené za vyvolávací cenu. V letošním roce byl již na aukci nabídnut obraz z cyklu Gehinnom, který však nenašel svého kupce. Ač obě nabízená díla v Topičově salonu pocházejí z přelomového období Piesenovy tvorby, nedá se předpokládat, že by výrazněji ohrozila autorský rekord, který v současné době činí 1,056 milionu korun.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...