ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Galerie na nákupech

Sonda do akvizic regionálních galerií

Doplňování a obohacování sbírek je jedna ze základních činností galerijních sbírkových institucí. Plnit tuto funkci je však v současné době stále těžší. Na jednu stranu je to dáno politikou zřizovatelů, kteří instituce tlačí ke stále většímu počtu výstav, v touze zvýšit tím návštěvnost, na druhé straně je to pak neochota dát galeriím finanční prostředky na nákup reprezentativních děl, která, kromě své nezpochybnitelné umělecké hodnoty v rámci obohacení sbírky, mají i funkci čistě ekonomickou, tedy jako vhodná investice.

Petr Helbich: Opuštěné chodby (z cyklu Nemocnice Na Bulovce) / 1972- 74 / černobílá fotografie / 18 x 13 cm / Galerie moderního umění v Roudnice nad Labem Petr Helbich: Opuštěné chodby (z cyklu Nemocnice Na Bulovce) / 1972- 74 / černobílá fotografie / 18 x 13 cm / Galerie moderního umění v Roudnice nad Labem

 

V poslední době se na aukčních trzích objevilo několik velmi zajímavých děl, která by ve svých sbírkách uvítala nejedna galerie. V tuzemských vodách si však nakupovat na aukci může dovolit jen málokdo. Pro veřejné instituce jde totiž často o problém i z administrativního hlediska, lépe si s touto skutečnost dokážou poradit některé nestátní instituce (zde). Většina krajských galerií je už delší dobu značně podfinancovaných, a pokud si samy neušetří na akvizice (a to většinou z provozních peněz), pak odkládají nákup nových děl na dobu neurčitou. K tématu se tak v malé sondě vracíme po dvou letech (zde).

V letech 2013 – 2014 se podařilo doplnit hodnotněji sbírky jen v několika málo regionálních galeriích, přičemž pro některé z nich to bylo nakupování po několikaleté odmlce. I v některých větších institucích (kupř. v Oblastní galerii v Liberci) v tomto období nákupní komisi vůbec nesvolávali. Galerie moderního umění v Hradci Králové, s ohledem na přípravu nových expozic, svolala nákupní komisi jak v roce 2013, tak v roce 2014. V roce 2013 zakoupila do svých sbírek 32 uměleckých předmětů a získala dva dary. Za zmínku stojí zvláště portrét Jana Kotěry od Maxe Švabinského, nebo autoportrét Václava Hejny. O rok později se galerie zaměřila převážně na práce na papíře, kdy významně obohatila své sbírky díly Pavla Nešlehy, Milana Ressla, Aleše Lamra, Naděždy Plíškové nebo Miloše Ševčíka.

Adolf Lachman: Startování Bublebota / 2010 / tisk na plátno / 80 x 130 cm / Východočeská galerie v Pardubicích Adolf Lachman: Startování Bublebota / 2010 / tisk na plátno / 80 x 130  cm / Východočeská galerie v Pardubicích

 

Po dvouleté pauze svolala v prosinci 2014 nákupní komisi Východočeská galerie v Pardubicích. Díla byla vybrána s ohledem na sbírku samotnou, kdy rozšířila stávající podsbírky plastiky, kresby, fotografie a obrazů. Práce pocházely převážně od umělců, kteří zde měli během let 2013 – 2014 výstavu. Do sbírek se tak dostala například díla Michala Gabriela, Františka Skály, Marka Rejenta, Otto Plachta nebo Vladimíra Hanuše.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem získala v roce 2013 díla převážně formou darů. Akvizice doplnily již stávající sbírku moderního a současného umění. V roce 2013 se tak nově do depozitáře v Roudnici dostal obraz Ivana Ouhela Harmonie a dále pak dary jako například František Hodonský, Petr Helbich či Marie Filippovová. V loňském roce nekoupila galerie žádné dílo, ale získala formou darů díla Petra Helbicha, Davida Cajthamla nebo Michala Ranného.

Svatopluk Klimeš: U jezera Huttujärvi / 2014 / kombinovaná technika, popel na plátně / 30,5 x 40 cm / Galerie umění Karlovy Vary

Svatopluk Klimeš: U jezera Huttujärvi / 2014 / kombinovaná technika, popel na plátně / 30,5 x 40 cm / Galerie umění Karlovy Vary

 

Galerie umění Karlovy Vary nakoupila v roce 2013 díla Jiřího Načeradského, Ladislava Švarce, Jana Vičara, Šimona Brejcha, Michaela Rittsteina a Jakuba Švédy. O rok později, tedy v roce 2014, se do sbírek karlovarské galerie dostala díla Oldřicha Tichého, Jaroslava Róny, Svatopluka Klimeše, Jakuba Švédy a Miroslava Štolfa. Obecně je problémem především fakt, že pro většinu zřizovatelů těchto institucí není akviziční politika právě prioritní záležitostí. Můžeme jen doufat, že se politika financování sbírkových galerijních institucí v průběhu dalších let obrátí k lepšímu a galerie budou mít šanci promyšleně nakupovat a budovat své kolekce.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...