ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Hablikova raná exprese

Galerie Pictura 23. 9. 2020

Jakkoli je Wenzel Hablik rodákem z Mostu a jeho často velmi objevná tvorba není u nás obecně známá, v severním Německu, kde se jeho život uzavřel, má dokonce své vlastní muzeum. Na domácím trhu se jeho práce objevují zcela ojediněle. Galerie Pictura do své nadcházející aukce začlenila jeho raný expresionistický obraz.

Wenzel Hablik: Mladá dáma v interiéru, 1909, olej na plátně, 65,5 x 51 cm, vyvolávací cena: 300 000 Kč (+ 22% provize), Galerie Pictura 23. 9. 2020

 

Wenzel Hablik: Mladá dáma v interiéru, 1909,
olej na plátně, 65,5 x 51 cm,
vyvolávací cena: 300 000 Kč (+ 22% provize),
Galerie Pictura 23. 9. 2020
 
 
Olej Mladá dáma v interiéru Hablik namaloval v roce 1909, tedy v době, kdy už žil v severním Německu, šlesvicko-holštýnském městě Itzehoe severně od Hamburku. V levém horním rohu obrazu autor připsal i přesné datum, 28. července. Obraz, který v sobě snoubí všechny aspekty expresionismu, je zajímavý i tím, že kromě vlastního námětu zobrazuje i další umělcův obraz, Rokli u Mostu z roku 1908, která visí nad hlavou dámy. O provenienci malby se aukční síň nezmiňuje. Dražit ji začne na částce 366 tisíc korun včetně aukční provize.
 
Pro Hablikovy rané práce je typické pastózní nanášení barev a expresivní výrazové formy. Arthouse Hejtmánek před třemi lety dražil obraz stejného vročení: Podobizna muže tehdy začínala na částce necelých 81 tisíc korun, sběratelé ji však vyhnali na více než pětinásobek, 422 tisíc korun. Dále domácími aukcemi prošly už jen dvě jeho realizace, taktéž u Pictury Květinové zátiší, opět ze stejné umělecké periody, a lept Vlna, který prodalo Dorotheum. Výrazně odlišné to není ani v zahraničí, maleb bylo draženo jen o několik více, nejvyšší cena byla dosud zaplacena právě za zmíněnou Podobiznu muže v Praze. 
 
 
Wenzel Hablik: Podobizna muže, 1909, olej na lepence, 47 x 39,5 cm, cena: 421 600 Kč, Arthouse Hejtmánek 30. 11. 2017  
Wenzel Hablik: Podobizna muže, 1909,
olej na lepence, 47 x 39,5 cm,
cena: 421 600 Kč,
Arthouse Hejtmánek 30. 11. 2017
 
 
Hablik, který po odborné keramické škole v Teplicích studoval na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na Akademii výtvarných uměni v Praze, vystavoval po svém odchodu do Německa v roce 1907 s Berlínskou secesí a později se skupinou Der Sturm. V Československu mu dvě výstavy v letech 1925 a 1930 uspořádala Krasoumná jednota. Pak zájem o jeho dílo, stejně jako tomu bylo u většiny německy hovořících umělců českého původu, na dlouhou dobu zcela vyprchal.
 
Ačkoli předchůdkyně Národní galerie zakoupila již v roce 1925, přímo z autorovy výstavy v Praze, dvoumetrové progresivní plátno Křišťálový zámek v moři z roku 1914, ve známost příliš nevešlo, neboť na dlouhá desetiletí skončilo v depozitářích. Dnes už je naštěstí k vidění ve stálé expozici ve Veletržním paláci. Podobně jako u Františka Kupky hrály v Hablikově tvorbě zásadní roli krystalické a biomorfní formy, na kterých svá často abstrakní díla stavěl.
 
 
 
Leták Hablikovy berlínské výstavy (výřez)  
Leták a plakát Hablikovy berlínské výstavy (výřez)
 
 
Znovuobjevování zajímavých německy mluvících uměleckých osobností nastalo až po sametové revoluci. Hablikovo dílo například představila v roce 1992 velkou výstavou Galerie výtvarného umění v Chebu, významně byl zastoupen také na souborné výstavě Mezery v historii, 1890–1938: polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, kterou o dva roky později pořádala Galerie hlavního města Prahy. Na ni tematicky navázalo dodnes pravidelně pořádané sympozium Mezery v historii, které se koná střídavě v Oblastní galerii Liberec a GAVU Cheb.
 
Poslední umělcova retrospektiva s názvem Wenzel Hablik. Expresionistická utopie se konala pod heslem Znovuobjevená moderna II v galerii Martin-Gropius-Bau v Berlíně před třemi lety. Lidové noviny tehdy článek o ní uváděly takto: Na plakátech avizujících po celém městě Hablikovu výstavu je jeden z jeho mnoha obrazů inspirovaných krystalem. Nejspíše právě tím, který v dětství našel v Krušných horách a jenž se mu stal trvalým inspiračním zdrojem...
 
 
 
Typický Hablikův podpis (vlevo Mladá dáma v interiéru, vpravo Květinové zátiší)
 
 
Umělcův typický podpis, značka v podobě dvou „muřích nožek" je dnes logem muzea
v Itzehoe, ve městě, kde Hablik žil a pracoval a roku 1934 ve svých 53 letech zemřel. Jen na okraj můžeme podotknout, že instituce, jejíž vznik iniciovaly Hablikovy dcery Susanne a Sibylle, ve svých propozicích označuje tohoto česko-německého umělce za jednu z nejvýznamějších a nejvlivnějších uměleckých osobností spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. 
 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...