ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Jindřich Prucha

Galerie Kodl 1. 12. 2013

Nepočetné malířské dílo Jindřicha Pruchy, zdánlivě nezařaditelného klasika české moderny, skončilo téměř celé ve veřejných fondech. Na soukromé sběratele se tak příliš nedostává. Ojediněle teď na trh přichází jedno ze známých pláten z cyklu Jaro v Železných horách, vzniklé těsně před první světovou válkou a Pruchovou předčasnou smrtí na haličské frontě.

Jindřich Prucha: Lichnice v máji (Podhradí v máji) / 1914Jindřich Prucha: Lichnice v máji (Podhradí v máji) / 1914 / olej na plátně / 87 x 98 cm / vyvolávací cena: 1 500 000 Kč (bez 20% aukční provize)

 

Malířský výraz Jindřicha Pruchy (1886–1914), který své výtvarné školení nikdy nedokončil, prošel za necelých sedm let tvorby bohatým stylovým vývojem. Ne vždy však právě ideálně zapadal do obecného lineárního kánonu tradiční historiografie. Ve svých počátcích, časově přibližně kopírujících první vystoupení skupiny Osma, vykazuje Pruchova malba rysy impresionismu a osobitého pojetí pointilismu. Jeho kladení barevné skvrny vede k radikálnímu formálnímu oproštění: některé krajinné záznamy z těchto let už téměř stojí na hranici abstrakce. Rychle následuje obdiv k tvorbě Edvarda Muncha a někdy od roku 1911 i malby paralelní s tendencemi expresionismu a fauvismu. Na přelomu let 1911 a 1912, tedy právě v době prvních vystoupení skupiny Der Blaue Reiter, pak malíř absolvuje krátký studijní pobyt na akademii v Mnichově. Ten pak dokonale otřese jeho dalším uměleckým přesvědčením.

Po návratu do Čech – a dalším neúspěšném pokusu získat v Praze výtvarné vzdělání – se Prucha vrací na rodinnou samotu Županda v Železných horách. V této době se také plně přiklání k uměleckému odkazu tradiční krajinomalby Antonína Slavíčka. Zdánlivě těžko pochopitelný konzervativní „obrat“, týkající se posledních dvou let tvorby, a souznění s přírodou, přinesly do Pruchova života i malby dříve postrádanou vyrovnanost a klid. V létě 1914, na počátku první světové války, pak malíř narukuje na haličskou frontu, kde po několika málo dnech umírá.

Jindřich Prucha: Kameničky / 1914Jindřich Prucha: Kameničky / 1914 / olej na plátně / 97 x 110 cm
cena: 2 160 000 Kč / Galerie Kodl 27. 11. 2011

 

V tomto období „pozdního“ návratu k impresivní české krajinomalbě, vycházející z Chittussiho a Slavíčka, vzniká ceněný cyklus Jaro v Železných horách. K němu patří i opakovaně reprodukované plátno Lichnice v máji zachycující podhradí zříceniny. „Tou dobou jsme spolu seděli v neděli na svahu Lichnice nad lovětínskou roklí. Pod námi kvetoucí kraj, s Doubravkou u Ronova, třešňovka v Závratci samý květ a nad hlubokou roklí stříhaly vlaštovky. Takový pocit svobody byl v tom povětří… hloubky a dálka kraje…“, vzpomíná malířova sestra Vojslava Pruchová. Olej, který na své prosincové aukci bude nabízet Galerie Kodl, se objevuje v barevné reprodukci nejen v dodnes nejrozsáhlejší Pruchově monografii z roku 1941, vzniklé ve spolupráci Jarmily Kubíčkové s Vojslavou Pruchovou. Dále také v menším katalogu vydaném v tomtéž roce v Melantrichu s textem Antonína Matějčka a v odeonské řadě Malá galerie z 80. let z pera Jana Tomeše.

Tyto publikace pochopitelně pocházejí z doby, kdy byl krajinářský závěr Pruchova díla považován za jeho nezpochybnitelný umělecký vrchol. Ve vyzrálé a suverénní malířské výstavbě Lichnice v máji je ovšem Pruchovo poučení z předchozího malířského vývoje přesto znát: odvážné zacházení s barevnou škálou, abstraktní koberec jarní louky v prvním plánu, komponovaný ze změti vedle sebe kladených skvrn, i využívání bílých ploch z něj činí jedno z nejkvalitnějších Pruchových pláten, jaké se kdy na aukčním trhu vůbec mělo šanci objevit. Za života byl totiž Prucha prakticky neznámý, jeho díla se neprodávala. Po smrti se pak správy pozůstalosti prozíravě ujala sestra Vojslava a téměř celou ji věnovala do fondů Národní galerie v Praze.

Jindřich PruchaJindřich Prucha: Vesnička (Ronov) / kolem 1910
olej na plátně / 96,5 x 120 cm / cena: 2 106 000 Kč / Galerie Art Praha 30. 9. 2006

 

Srovnatelnou prací, jež prošla aukčním trhem, je snad jen olej Kameničky. Ten se při větším rozměru prodal před dvěma lety za 2,16 milionu korun (dosažené ceny včetně provize). Jako další, o několik let dříve vydražené práce, můžeme uvést plátna Tání a Vesnička (Ronov) s konečnými cenami 2,22 a 2 miliony korun. Druhé z jmenovaných začínalo dražbu už na 342 tisících a dosáhlo více než pětinásobného růstu ceny. Vyvolávací cenou 1,5 milionu korun (bez provize) se tak v případě umělecky velmi přesvědčivé Lichnice v máji jeví jako celkem motivační. U obrazu známe navíc i jednoho z předválečných majitelů, podle údajů v monografii z roku 1941 v té době patřil doktoru Kajetánu Pisařovic, pražskému sběrateli.

Solitér Prucha, kromě toho, že znepokojivě nezapadá do tradičního vývojového schématu umění, také nikdy nepatřil k žádné dobové umělecké skupině. Ani jeho pokus zařadit se, částečně pod tlakem rodiny, alespoň mezi členy SVU Mánes, neskončil trvale úspěšně. Medvědí službu Pruchovi prokázala také desetiletí přežívající interpretace a hodnocení jednotlivých etap jeho díla pod vlivem subjektivního pohledu Vojslavy Pruchové. Nejzajímavější, krátká expresivně fauvistická mnichovská perioda tak byla ještě nedávno nazírána jako bolestný omyl. Tomáš Pospiszyl si v katalogu Pruchovy výstavy konané v roce 2000 v Národní galerii v Praze, reprízované v Chebu a v Liberci, zajímavě všímá jisté „retrográdní“, zpětné tendence charakteristické pro vývoj díla autorů evropských avantgard: po převratných avantgardních „výbojích“ překvapivě často u řady z nich na čas následuje konzervativní etapa. V tomto kontextu může být i Pruchovo výtvarné počínání lépe uchopitelné.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...