ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Art+Antiques Josef Šíma 2010

Josef Šíma celý svůj umělecký život prožil ve městě nad Seinou. Přesto je dnes Čechy hýčkán a považován za domácího umělce. Ceny jeho děl jsou zde zpravidla dokonce vyšší než ve Francii. Jeho obrazy jsou na aukcích posledních let značně ceněny. Na těch listopadových se objeví nejen výjimečný olej s námětem Theseova návratu z 30. let, ale i několik abstrakcí z poválečného období.

Josef Šíma se narodil roku 1891 v Jaroměři. Po vystudování akademie u Vlaha Bukovace a Jana Preislera strávil čtyři roky na frontách první světové války v Haliči, Rusku a Itálii. Bezesporu silný zážitek pro začínajícího umělce. První poválečná léta strávil v Brně, už roku 1921 však odchází natrvalo do Paříže. Vstoupil do Děvětsilu, překládal z francouzštiny a psal do tuzemských avantgardních časopisů. Měl blízko k mnoha avantgardním francouzským básníkům a stal se zakládajícím členem výrazné pařížské skupiny Le Grand Jeu. Šímovu tvorbu lze rozdělit do dvou období. První, pro něž je příznačná lyrická imaginace ovlivněná surrealismem a Šímovou monistickou vizí světa, končí s počátkem druhé světové války. Ve druhé etapě, od roku 1950 až do své smrti v roce 1971, vytváří svá vrcholná díla. Vznikají čím dál odhmotněnější lyrické krajiny prostoupené duchovním světlem.

 

Josef Šíma: ML/ 1927 / olej na plátně / 140 x 70 cm cm
Josef Šíma: Portrét Zuzky Zgurišky / 1933 / olej na plátně / 81 x 56 cm

Šíma maloval celý svůj život ve Francii. Zatímco v prvních desetiletích byly jeho styky s Čechy četné, po válce mu už změna režimu příliš kontaktů s domovinou neumožňovala. Plně u nás jeho tvorbu rehabilitovala až velká česko-francouzská retrospektivní výstava v roce 1968. Přesto je většina jeho obrazů z poválečného období, jež se objevují na českých aukcích, až importy z posledních let. Šímova díla nejsou na trhu příliš častá a špičkové kusy sběratelé dokážou náležitě ocenit. Například olej ML z roku 1927 se v roce 2004 prodal na aukci společnosti 1. Art Consulting za 6,7 milionu korun (všechny ceny jsou uváděny bez aukční provize). Portrét spisovatelky Zuzky Zgurišky z roku 1933 se o rok později na aukci Galerie Pictura prodal za 5,85 milionu korun. Šíma tak dva roky po sobě obsadil horní příčku žebříčku nejdražších děl roku. Autorův aktuální cenový rekord má hodnotu 14,6 milionu korun. Na tuto částku se před dvěma lety na aukci Galerie Art Praha vyšplhal obraz Léda s labutí z roku 1938, jehož dražba začínala na „pouhých“ 2,8 milionu korun. Právě rok 2008 byl pro Šímu zatím vůbec nejúspěšnějším. Podle statistik ART+ se autorova díla prodala za téměř 30 milionů korun. Oproti tomu v letošním roce to bylo zatím jen 1,4 milionu korun. To se však může ještě výrazně změnit.

Josef Šíma: Léda s labutí / 1938 / olej na plátně / 83 x 146 cm

V listopadu se na trhu objeví zejména drobný olej Návrat Théseův z roku 1934, velkoryse publikovaný ve stejnojmenné monografii od Lenky Bydžovské a Karla Srpa. Antické náměty se v Šímově tvorbě, stejně jako i jiných umělců, objevily na počátku 30. let. Představovaly patrně jistou reakci na houstnoucí politickou atmosféru v Evropě a narůstající hrozbu fašismu. Námět Theseova návratu patřil původně k triptychu z Theseova života z roku 1933. Navazoval na obrazy Mládí a Minotaurus, jež jsou dnes nezvěstné. Ústřední, pravá část triptychu, Návrat Théseův, s rozměry 130 na 162 cm, je dnes ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy. Později se tento silný námět osamostatnil a Šíma se k němu vrátil v několika menších formátech. K nim patří i v aukci 1. Art Consulting nabízený olej na překližce s rozměry 26 na 40 cm, datovaný rokem 1934. Dražba obrazu bude začínat na částce 1,6 milionu korun.

Josef Šíma: Návrat Théseův / 1934 / olej na dřevěné desce / 26,5 × 40,5 cm

Jak píše František Šmejkal v autorově monografii, Návrat Théseův „zachycuje tragické vyústění příběhu, kdy řecký hrdina po vítězném boji s Minotaurem v knósském labyrintu zapomněl při návratu do Atén na smluvené znamení a nevyměnil černé plachty za bílé, čímž zavinil smrt svého otce. (…) Theseovo tragické opomenutí je obvykle vykládáno jako trest za opuštění Ariadny, bez jejíž lásky a pomoci by nikdy nemohl nad Minotaurem zvítězit.“ Tragická osudovost morálního selhání hrdiny je v obraze symbolizována těžkými černými mraky visícími nad krajinou. Šímovo pojetí mýtu je však značně nekonvenční. Znázorňuje trojici letících postav v krajině a bohyni Athénu. Ta zde může být chápána jako jisté varování před ohrožením demokratických hodnot. To, že se jedná o theseovské téma, napovídá pouze temná silueta připlouvající lodi v pozadí.

Josef Šíma: Orfeus / 1958 / olej na plátně / 61 x 50 cm

Zajímavým Šímovým skvostem z období zralé tvorby, který se objeví v listopadu v aukci Prague Auctions, je plátno Orfeus z roku 1958. Podle aukčního katalogu obraz pochází ze sbírky Monique Fauxové, francouzské sběratelky a kurátorky, s níž se Šíma seznámil roku 1959 v Remeši a k níž měl po léta blízko. V 60. letech byla autorkou řady biografických statí v jeho katalozích. Obraz je jedním z vrcholných zpracování šímovského námětu o Orfeovi a Euridice, jímž se autor v 50. letech zabýval. Podélný, na výšku položený prosvětlený otvor zde tematizuje rozhraní dvou světů, bránu, jíž musel Orfeus při sestupu do podsvětí projít. Vyvolávací cena díla o rozměrech 61 na 50 cm je 2,5 milionu korun. Dvě jiné abstrakce rovněž francouzské provenience bude nabízet také společnost 1. Art Consulting. Obraz Les zapomnění z roku 1957 je na prodej za 1,95 milionu korun, dražba o něco menšího oleje V pohybu IV z roku 1959 bude začínat na částce 1,45 milionu korun.
 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...