ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

Léto, Zima, Červenec

Adolf Loos Apartment and Gallery 28. 4. 2019

Jednou z milionových položek nedělní aukce společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery je akvarel Jindřicha Štyrského Červenec. V rozmezí dvanácti měsíců jde už o třetí Štyrského akvarel z přelomu 20. a 30. let. Dvě loni dražené práce se prodaly za 1,56 milionu a 1,86 milionu korun. 

 

Jindřich Štyrský: Červenec, 1930
Jindřich Štyrský: Červenec, 1930, akvarel na papíře, 29,5 x 38,8 cm,
vyvolávací cena: 1 500 000 Kč (+ 21% provize), Adolf Loos Apartment and Gallery 28. 4. 2019

 

 

Jedná se o jednu z prací z cyklu Měsíce, který Jindřich Štyrský poprvé představil spolu s několika dalšími kresebnými soubory na společné výstavě s Toyen v březnu 1930 v Aventinské mansardě. Karel Srp tyto akvarely a kresby považuje z přelomová díla na pomezí mezi artificialismem a surrealismem. "Tyto práce zřetelně ukázaly nápadný posun v autorově díle. Jejich význam pak ještě umocnil následující vývoj, neboť Štyrský z nich výrazně čerpal na začátku 30. let v početné skupině obrazů," píše Srp v malířově monografii z roku 2007 a dodává: "Je pravděpodobné, že v cyklu dvanácti akvarelů Měsíce (1929–30) zkoušel Štyrský uzpůsobit svou 'třetí cestu', artificialismu, novým potřebám odpovídajícím změněnému životnímu pocitu." 

Cyklus dnes nejde v plném rozsahu rekonstruovat, podle Srpa je problém i v různém značení dobových reprodukcí ("akvarel označený v monografii z roku 1938 jako Červen byl v katalogu výstavy ve Vaňkově galerii v Brně v roku 1932 otištěn jako Březen"). "Přesto je možné podle zachovaných prací určit formální a obsahové rozpětí celého souboru, v němž jsou do vzdušného prostoru, vytvořeného stříkanou barvou, vsazeny rozmanité samostatné prvky. (…) Červenec dokonce již obsahuje zřetelně sexuální symboly, které Štyrský se vší pádností zopakoval roku 1934 v surrealistickém obraze Muž a žena," konstatuje Karel Srp.
 

Jindřich Štyrský: Zima, 1933
Jindřich Štyrský: Zima, 1933, akvarel na papíře, 24,8 x 35 cm,
cena: 1 860 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

 

Text do katalogu zmíněné výstavy v Aventinské mansardě napsal Vítězslav Nezval. Cyklus Měsíce přirovnává k nové květeně a varuje před hledáním přímé vazby mezi obrazem a konkrétním měsícem: "Jsa přímým nástrojem přírody, stal se prostředníkem nové květeny, pro kterou země před ním nenašla nového klimatu. Jindřich Štyrský je prvním divákem této květeny. Snaží-li se nám ji přiblížiti, nazývaje své akvarely jménem měsíců, je to patrně velmi ohleduplná galantnost, ale čím je smysl měsíců vzhledem k těmto obrazům? Je to plastické slovo pro počet dvanáct."

Nyní nabízený akvarel Červenec je v Srpově monografii reprodukován na str. 180 s poznámkou "soukromá sbírka v Paříži". Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery nyní doplňuje, že dílo původně patřilo Toyen a na trh dostalo až v souvislosti s rozprodejem její pozůstalosti v roce 1982. Akvarel malířka dostala od Štyrského darem, jak prozrazuje umělcův vlastnoruční přípis v pravém dolním rohu: "Toyen, Jindřich Štyrský září 1930"
 

Jindřich Štyrský: Srdeční krajinka, 1933
Jindřich Štyrský: Srdeční krajinka, 1933, akvarel na papíře, 28,5 x 41 cm, 
cena: 1 560 000 Kč, Galerie Kodl 27. 5. 2018

 

 

Vyvolávací cena je stanovena na 1,5 milionu korun (+ 21% provize), což odpovídá ceně, za kterou byl v listopadu na aukci společnosti European Arts vydražen o něco menší akvarel Zima ze sbírky architekta Víta Obrtela. V tomto případě nicméně nešlo o práci z cyklu Měsíce, ale z o tři roky mladšího souboru ročních dob. Ten Štyrský vytvořil v několika variantách, jeden celý soubor je i ve sbírce Národní galerie.

Loni v květnu Galerie Kodl za 1,56 milionu korun vydražila akvarel Srdeční krajinka, který je jednou z variant Léta. Akvarel pocházel ze sbírky malířova lékaře, jak prozrazuje umělcova dedikace: "Panu docentovi Dr. J. Brumlíkovi nakreslil tuto Srdeční krajinku jako upomínku na vánoce 1933 jeho vděčný pacient Jindřich Štyrský 24. 12. 1933."
 

Jindřich Štyrský: varianta Léta, 1933
Jindřich Štyrský: varianta Léta, 1933, akvarel na papíře, 24 x 35 cm, 
cena: 531 000 Kč, 1. Art Consulting 28. 4. 2010

 

 

Jiná varianta Léta prošla trhem již v roce 2010. Na aukci společnosti 1. Art Consulting se prodala po dvou příhozech za 531 tisíc korun. Aukce se shodou okolností konala ve stejný den, 28. dubna, jako nynější aukce Adolf Loos Apartment and Gallery. S jistým zjednodušením tak jde říct, že za devět let ceny Štyrského akvarelů vzrostly minimálně trojnásobně.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...