ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Art+Antiques Mařákovci 2009

Julius Mařák patří k našim nejvýznamnějším krajinářům 19. století. Jeho jméno však není spojeno jen s lesními interiéry a bravurními kresbami uhlem, ale také s jeho intenzivní pedagogickou činností. Silné generaci jeho žáků se dnes neřekne jinak než „mařákovci“.

Letos uplynulo 110 let od úmrtí Julia Mařáka (1832–1899), a tak si hned několik soukromých galerií toto výročí připomíná. Není ovšem lehké sestavit výstavu pouze z Mařákových děl – to si může dovolit leda Národní galerie –, takže těžištěm většiny výstav bývají práce mistrových žáků. To platí například pro výstavu v Golčově Jeníkově, na kterou se podařilo shromáždit na dvě stovky obrazů a kterou je možné navštívit již jen do neděle 7. června. Ti, kdo ji již nestihnou, mohou zamířit do Litomyšle do Galerie Kroupa, kde první červnovou neděli začíná výstava Julius Mařák a jeho žáci, která potrvá až do začátku července.

František Kaván: Rovina v podmraku / 1895
olej na lepence / 20,5 x 28,5 cm / cena: 150 000 Kč

Zprostředkovaně si Mařákovo výročí připomene i Národní galerie, která na podzim chystá do Valdštejnské jízdárny retrospektivu Otakara Lebedy (1877–1901). Bude zajímavé sledovat, zda se po této výstavě zvýší už tak velký zájem o práce tohoto krajináře, či zda mu naopak přehlídka jeho pestrého malířského díla v očích kupujících uškodí. Stejně tak se nabízí otázka, zda zájem o výstavu přinese i zvýšenou nabídku jeho děl, která se jinak objevují dost sporadicky. V tomto čísle se ale budeme věnovat dvěma jiným představitelům Mařákovy školy.

Mezi nejlepší Mařákovy žáky je právem řazen František Kaván (1866–1941). Skromná výstava, kterou u příležitosti vydání Kavánovy monografie z pera Michaela Zachaře uspořádala Galerie Kodl, je především pohlazením pro ty, kdo si přijdou monografii do galerie koupit. Výstava je prodejní, vzhledem k velkému zájmu veřejnosti bude podle galeristy Martina Kodla nejspíš trvat i přes prázdniny. Kavánových obrazů je na trhu poměrně hodně. Není snad aukce, na které by se nějaká ta jeho „zima“ nebo pohled na malebné zákoutí Českého ráje neobjevily. Tyto práce, které se většinou pohybují v cenovém rozmezí od 40 do 70 tisíc korun, jsou však už jeho malířským epilogem. Kavánova produkce zvlášť ve 20. a 30. letech připomínala zaběhlou manufakturu.

Svá nejlepší a nejceněnější díla Kaván vytvořil do přelomu století. Ještě během první dekády 20. století vznikly výjimečné práce, ale jeho symbolistní krajiny nebo šťavnaté záznamy krajiny Železných hor většinou nesou letopočet začínající číslem 18. A tyto práce se bohužel na trhu objevují velice, velice zřídka. Příkladem může být představovaný obraz, který pochází z roku 1895. Některé detaily, jako například boží muka na horizontu, dokazují, s jakou precizností, ale zároveň s lehkostí Kaván k práci přistupoval.

Raimund Antonín Wolf: Večer na Ossiacherském jezeře / kolem 1900
pastel na kartonu / 100 x 136 cm / cena na vyžádání

Naopak stále málo známým je jiný Mařákův žák Raimund Antonín Wolf (1865–1924). Jeho prací byste na trhu nenapočítali ani co prstů na jedné ruce. Přesto, nebo snad právě proto, mohla být vyvolávací cena rozměrné kresby nabízené v červnu 2007 v aukci Galerie Pictura stanovena na 150 tisíc korun. Nutno uznat, že se jednalo o práci mimořádnou. Další jeho rozměrnou práci na papíře, tentokrát ale pastel, bude možné zakoupit na již zmiňované výstavě v litomyšlské Galerii Kroupa, která sídlí jen co by kamenem dohodil od Mařákova rodného domu. Reprodukovaný Wolfův pastel vznikl zřejmě až po jeho přesídlení do Vídně, kam odešel roku 1899. Tato pozoruhodná symbolistická práce byla dokonce vystavena roku 1912 na umělecké výstavě ve vídeňském Künstlerhausu.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...