ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Moore a Němci

Aukce impresionistů a klasické moderny Christie’s a Sotheby’s v Londýně, únor 2011

V Londýně se v uplynulém týdnu uskutečnily první večerní aukce impresionistů a klasické moderny společností Christie’s a Sotheby’s. Dohromady na nich sběratelé během dvou večerů utratili 214 milionů liber.

První večerní aukci impresionismu v letošním roce připravil aukční dům Christie’s na úterý 7. února. Výjimečný materiál muzejní kvality vynesl téměř 135 milionů liber. Prodejní úspěšnost nabídky, jež zahrnovala i kolekci surrealistického umění a sbírku výtvarného umění z pozůstalosti Elizabeth Taylor, činila 86 procent.

Henry Moore: Ležící figura - Festival / 1951 / bronz / délka 244,5 cm / cena: 19 081 250 GBP

 

Nejdražší a současně i položkou s největším nárůstem se ten večer stala bronzová plastika Ležící figura – Festival Henryho Moorea. Dlouhý boj dražitelů skončil s výsledkem přesahující 19 milionů liber a několikanásobně tak překročil horní hranici předaukčního odhadu (3,5–5,5 milionů liber). Odlitek pocházející z pěti exemplářů se tak stal autorovým nejdražším dílem prodaným v aukci. Práci současný navrhovatel získal v roce 1994 za „skromné“ 2 miliony dolarů a dosavadní Mooreův rekord činil jen 4,3 miliony liber.

Další rekordní položkou se stala malba Joan Miróa z jeho surrealistického období Malba-Báseň (le corps de ma brune puisque je l’aime comme ma chatte habillee en vert salade comme de la grele c’est pareil), jejíž cenu dražitelé vynesli z předaukčního odhadu 6–9 milionů až na 16,8 milionů liber. Obraz byl naposledy dražená v polovině 80. let, tehdy byl přiklepnut jen za 770 tisíc dolarů.

Vincent van Gogh: Pohled na příbytek a kapli v Saint-Remy

Vincent van Gogh: Pohled na příbytek a kapli v Saint-Remy / 1889

olej na plátně / 45,1 x 60,4 cm / cena: 10 121 250 GBP

 

Nejsledovanější položkou z pozůstalosti herečky Elizabeth Taylor bylo plátno Vincenta van Gogha Pohled na příbytek a kapli v Saint-Remy z roku 1889, které našlo nového majitele za 10,1 milionů liber. Velký zájem o obraz nepramenil jen ze zajímavé provenience, ale také proto, že když byl obraz naposledy v roce 1990 nabízen, z důvodů nedořešeného vlastnictví zůstal nevydražen. V roce 1963 jej pro Elizabeth vydražil její otec, jenž byl shodou okolností galerista, za 92 tisíc liber. Následně ale obraz začali nárokovat dědicové Margarete Mauthner s námitkou, že obraz byl za války zabaven nacisty a má být navrácen. Po soudních sporech, jež se vlekly několik let, dal soud nakonec za pravdu Elizabeth Taylor.

Gustave Klimt: Břízy na břehu jezera / 1901

Gustave Klimt: Břízy na břehu jezera / 1901

olej na plátně / 90 x 90 cm / cena (poaukční prodej): 5 641 250 GBP

 

Následný večer lákala londýnská Sotheby’s na znatelně méně atraktivní materiál. Představeno bylo o 35 položek méně než u konkurence a i výsledek aukce byl nižší, a to necelých 79 milionů liber. Prodáno bylo téměř 77 procent z nabízených 53 položek.

Velkým překvapením byl neúspěch krajiny Gustava Klimta Břízy na břehu jezera z roku 1901, která měla vynikající provenienci, protože byla prakticky od svého vzniku v držení jednoho majitele. Plátno zůstalo nevydraženo na částce 3,8 milionu liber, tj. hluboce pod předaukčním odhadem (6–8 milionů liber). Vzápětí po skončené aukci se přihlásili hned tři zájemci o koupi nevydraženého plátna. Majitelé na nejvyšší z nabídek kývli a zájemce tak obraz získal za 5,6 milionu liber (tato položka nefiguruje v konečných výsledcích aukce). Tento výsledek ale po stoupajícím zájmu o Klimtovo dílo a úspěšných prodejích malířových pláten v předchozích dvou letech znamenal značné zklamání.

Claude Monet: Cesta do Giverny v zimě / 1885

Claude Monet: Cesta do Giverny v zimě / 1885 / olej na plátně / 65,5 x 85,5 cm / cena: 8 217 250 GBP

 

Nejdražší položkou večera se stal obraz Claude Moneta Cesta do Giverny v zimě z roku 1885, za nějž nový majitel zaplatil 8,2 miliony liber. Na druhém místě se v žebříčku nejdražších děl večera usadilo rozměrné plátno Ernesta Ludwiga Kirchnera Bosket: náměstí Albertplatz v Drážďanech z roku 1911, jež dosáhlo částky 7,3 milionu dolarů.

I Sotheby’s nabízelo svého Moorea a i tentokrát výsledná cena překonala horní hranici předaukčního odhadu. Jeho monumentální socha Ležící figura č. 2, Three-Piece Bridge-Prop byla nakonec prodána za 3,3 milionu liber. Mezi dalšími vydraženými díly z nabídky byly například portrét Alexeje Jawlenského Dívka s červenou stuhou (3,1 milionu), olej Otto Dixe Tramvaj (2,95 milionu) nebo například olej Maxe Ernsta z doby druhé světové války Komedie touhy (1,6 milionu liber).

Ernest Ludwig Kirchner: Bosket: náměstí Albertplatz v Drážďanech / 1911

Ernest Ludwig Kirchner: Bosket: náměstí Albertplatz v Drážďanech / 1911
olej na plátně / 120 x 151 cm / cena: 7 321 250 GBP

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...