ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Není Dostojevský jako Dostojevský

Příští týden se londýnské pobočce Sotheby`s uskuteční velmi sledovaná aukce českého moderního umění z americké sbírky manželů Hascoeových. Mezi několika šedévry klasické moderny jsou i dvě zásadní kuboexpresionistická díla Františka Foltýna: obraz Dostojevskij z roku 1922, náležející ještě do košické periody, a o tři roky pozdější pařížské plátno Imprerialismus. Obě díla, jejichž cenu Sotheby`s odhaduje na 120 až 180 tisíc liber (bez aukční provize a dovozních poplatků), na sebe strhávají zaslouženou pozornost a očekává se, že o ně bude sveden velký boj.

František Foltýn: Dostojevskij / 1922 / olej na plátně / 124 x 110 cm

 

Zajímavým, avšak málo známým faktem je, že Foltýn Dostojevského namaloval ve dvou variantách. Ta známější a publikovanější se nachází ve sbírce Moravské galerie v Brně. Najdeme ji v čtvrtém díle akademických Dějin českého výtvarného umění, v katalogu malířovy zatím poslední velké výstavy František Foltýn 1891–1976 Košice-Paříž-Brno z roku 2007 a na mnoha jiných místech. Obraz z rodiny Hascoe je o něco málo větší variantou téhož námětu. Autorům soupisu Foltýnova díla, pořízeném u příležitosti zmiňované výstavy, unikl, ačkoliv již v roce 2004 byl publikován v reprezentativním anglicko-českém katalogu sbírky a o jeho autenticitě není pochyb. Ještě překvapivější ale je, že druhý obraz přehlédli i experti Sotheby`s. V katalogu nadcházející aukce není varianta v Moravské galerii vůbec zmíněna a je zde chybně uvedeno, že nabízené dílo bylo publikováno v malířově monografii z roku 2007.

Podle vyjádření Filipa Marca, zástupce Sotheby`s pro Českou republiku, aukční síň tuto chybu zjistila krátce po vyjití katalogu, kdy ji již neměla možnost opravit. Na předaukční výstavě v Londýně na ni upozorní formou dodatečného oznámení. "Je to nepříjemná situace, ale za čtrnáct let, co se na trhu s uměním pohybuji, jsem se snad nesetkal s aukcí, kde by se nějaká takováto dodatečná korekce neobjevila. Všechny zájemce na existenci druhé varianty v Moravské galerii nyní samozřejmě upozorňujeme," říká Marco.

František Foltýn: Dostojevskij / 1922 / olej na plátně / 119 x 99,5 cm

ve sbírkách Moravské galerie v Brně pod číslem A 1594 / © Moravská galerie v Brně

 

Obě plátna jsou si velmi podobná. Ústřední motiv spisovatele opřeného o stůl s lahví vodky je shodný, na obraze v Moravské galerii se ale navíc u jeho nohou objevuje tvář Raskolnikova a liší se detaily pozadí. Oba obrazy mají také podobný formát. Varianta z Moravské galerie má rozměry 119 x 99,5 cm, u obrazu ze sbírky Hascoe je v katalogu uvedeno 124 x 110 cm. Obraz z Moravské galerie má navíc na svém rubu ještě malbu Tři ženy v krajině z téhož roku 1922.

O tom, že Dostojevskij existuje ve dvou verzích se zmiňuje pouze Jiří Hlušička v malířově monografii vydané v roce 2006 Galerií Antonína Procházky (reprodukována je zde však jen varianta z Moravské galerie): „Podobně jako před patnácti lety Emil Filla se tehdy i František Foltýn ocitl v zajetí četby Dostojevského románu a stejně jako Filla i on hledal v odkazu klasika ruského písemnictví odpovědi nejen na všelidské problémy, ale patrně i na otázky veskrze aktuální. Nalezl je? Dvě následné, bezmála identické varianty obrazu Dostojevskij z roku 1922 vykazují spíše hledání než nalézání, což jejich vývojový význam nesnižuje, nýbrž právě naopak. (…) Naznačená morfologie stejně jako zjitřená obraznost dovolují myslet na tvárné principy českého kuboexpresionismu. Ty jsou zde očividné zejména ve stylizaci hlavy Dostojevského, která má leccos společného například s reliéfy Otty Gutfreunda z roku 1912.“ Byl to totiž právě Jiří Hlušička, kdo v roce 1998 Hascoeovým zprostředkoval koupi Dostojevského i Imperialismu od vdovy po sběrateli Milanu Heidenreichovi.

František Foltýn: Imperialismus / 1925 / olej na plátně / 116 x 85 cm

 

Které z obou děl vzniklo jako první a jaké byly příčiny, jež vedly malíře k vypracování druhé varianty, se dnes můžeme jen dohadovat. Existence obrazu shodného námětu v Moravské galerii nemusí Dostojevskému ze sbírky Hascoe nutně ubírat na ceně. To, že Sotheby`s tato zásadní informace unikla, je však selhání, které by člověk od takto renomované aukční síně nečekal.  "Je to samozřejmě chyba, ale při rozsahu té sbírky a množství práce, kterou s přípravou katalogu kolegové v Londýně měli, je, myslím, celkem pochopitelné, že něco přehlédli," reaguje na tuto výtku Filip Marco. "Moc by mě mrzelo, kdyby tato nepřesnost v citaci, která z variant byla kde publikována, měla tento obraz poškodit. Osobně si totiž myslím, že je dokonce malířsky kvalitnější než ten v Moravské galerii," dodává.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...