ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Preissig v kresbě, malbě i typografii

European Arts 21. 11. 2021, Galerie Kodl a Art Invest 28. 11. 2021

S Vojtěchem Preissigem si spojujeme velmi kvalitní, inovativní a především multižánrové grafické dílo první třech dekád 20. století. V rámci nadcházejících listopadových aukcí se připomene díky nabízeným akvarelům, kvašům a knihám i jako famózní kreslíř, ilustrátor a typograf.

 

Vojtěch Preissig: Návrh na květinovou tapetu, Akvarel, tužka, 34 x 26 cm, Vyvolávací cena: 1 800 EUR (+ 19% provize), Art Invest, Bratislava 28. 11. 2021

 

Vojtěch Preissig: Návrh na květinovou tapetu,
akvarel, tužka, 34 x 26 cm,
vyvolávací cena: 1 800 EUR (+ 19% provize),
Art Invest, Bratislava 28. 11. 2021
 
 

Preissigova celoživotní vášeň pro citlivou práci s linií, barvou a plochou na papírovém podkladu vycházela z velmi dobře zvládnutých kresebných technik, které si procvičoval a zdokonaloval při svých studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Ječné ulici se dal v roce 1892 zapsat do kurzu učitelského kreslení, jenž pořádala Ženíškova škola pro kresbu a malbu, tehdy vedená akademikem Emanuelem Krescencem Liškou. Do tohoto období se datuje akvarelová kresba detailního vzoru rododendronové tapety, nabízená v bratislavské aukční síně Art Invest za vyvolávací cenu 1800 eur (+ 19% provize), tj. přibližně 54 tisíc korun.

Perfektně lavírovaná práce dvacetiletého frekventanta mohla sloužit jako školní zakázka podobně jako již na trhu před několika lety viděné florální motivy – rozměrnější fragment se zlatavým pozadím z roku 1896 se objevil v Dorotheu, trompe l´oeilová hříčka s třešňovou větvičkou (1893) prošla aukcí u 1. Art Consulting. Pokud v květinových studiích mohl Preissig těžit z prolínání barevných akvarelových vrstev, v kvašových miniaturách si vystačil s valéry šedé, modré a krycí bělobou.

Vojtěch Preissig: Dva skřítci, kolem 1895 Kvaš na papíře, 19,5 x 19,5 cm Vyvolávací cena: 35 000 Kč (+ 24% provize) European Arts, Praha 21 11. 2021

 

Vojtěch Preissig: Dva skřítci, kolem 1895,
kvaš na papíře, 19,5 x 19,5 cm,
vyvolávací cena: 35 000 Kč (+ 24% provize),
European Arts, Praha 21 11. 2021

 

V rozmezí jednoho týdne se budou samostatně a nezávisle dražit tři kouzelné výjevy s pohádkovými skřítky, jakési prolamované čtvercové medailony přibližně stejného formátu. Na centimetrových ploškách zvládl Preissig vytvořit prostorové scény s usměvavými vousáči tu v zimní, tu v rozkvetlé krajině:  Dva skřítky ocenili u European Arts na 43 tisíc korun, v Galerii Kodl bude Skřítek startovat na 36 tisících korunách, v pražském Antikvariátu Markéta Lazarová je v současné době na prodej i další verze tohoto motivu

Že se jedná o hravé juvenilie ze školních let dokládá i drobná studie ústřední skřítkovské dvojice, provedená mistrovskou akvarelovou zkratkou, která se prodala v květnové online aukci a obsahovala i dobovou paspartu s přípisem „skizza V. Preissiga, žáka malířs. akad. Praha, 1899.“ Uváděná konkrétní datace se zdá být mírně sporná, neboť po absolutoriu kresebné školy dále navštěvoval odborný ateliér pro dekorativní architekturu u Bedřicha Ohmanna s posledním záznamem ve školním roce 1897/98 a následně odjel přes Vídeň a Mnichov na několik let do Paříže.

 

Vojtěch Preissig: Skřítek, kolem 1895 Kvaš na papíře, 17 x 17 cm Vyvolávací cena: 30 000 Kč (+ 20% provize) Galerie Kodl 28. 11. 2021

 

Vojtěch Preissig: Skřítek, kolem 1895,
kvaš na papíře, 17 x 17 cm,
vyvolávací cena: 30 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 28. 11. 2021

 

Vojtěcha Preissiga cit pro dětskou imaginaci neopustil ani v relativní dospělosti, když například dokázal obdobný pohádkový námět přenést z lehkých vodových technik do hrubší mezzotinty, aniž by ztratil cokoli ze své poetiky: příkladem může být noční krajina s Večerníčkem z doby kolem roku 1905 prodaná před třemi lety u Kodla. 

Grafická práce, ať už v teoretické, praktické či pedagogické rovině, se stala Preissigovým profesním těžištěm při pařížském pobytu, po návratu do Prahy mezi léty 1903-10 i v Americe, kam se uchýlil po podnikatelském fiasku se svým vinohradským tiskařským ateliérem. S pomocí krajanů se celkem rychle zorientoval ve velkoměstech východního pobřeží a v New Yorku a Bostonu zúročil své bohaté znalosti a dovednosti ohledně grafických technik, jejich uměleckého i řemeslného potenciálu, jež plánoval předat i svým studentům na School of Printing and Grafic Arts při Wentworthově institutu, kde působil v letech 1916–26.

 

Vojtěch Preissig: Andrew Lang – Aucassin and Nicolete, 1931, kniha, VI/1500, vyvolávací cena: 18 000 Kč (+ 24 % provize), European Arts, Praha 21. 11. 2021

 

Vojtěch Preissig: Andrew Lang – Aucassin and Nicolete, 1931,
kniha, VI/1500,
vyvolávací cena: 18 000 Kč (+ 24 % provize),
European Arts, Praha 21. 11. 2021

 

Vojtěch Preissig se v americkém prostředí etabloval úspěšně a sebevědomě, ale globální socio-ekonomické zvraty samozřejmě zasáhly i jeho. Těsně před a po kritickém propadu akcií na Wall Streetu v říjnu 1929 ještě stihl dopracovat své tři velké bibliofilské zakázky: Salut au Monde! Walta Whitmanna, Franklinovo The Way to Wealth a anglický překlad Aucassin and Nicolete – a v červenci 1930 se vrátil, původně jen kvůli osobnímu dohledu nad tiskem knih, do Prahy natrvalo. A právě dvě ukázky tohoto Preissigova knižního „gesamtkunstwerku“ představí v neděli 21. listopadu European Arts.

V případě obou bibliofilií lze hovořit spíše o volném umění, než o užité grafice, neboť jak u Whitmannova básnického souboru, tak u starofrancouzské milostné balady Vojtěch Preissig navrhl úpravu, vazbu, ilustrace i samotný tisk. Jednoduše, dostal od zadavatelů, literárně-mecenášských klubů v čele s Jindřichem Waldesem, volnou ruku. Salut au Monde! vyšlo v limitované edici 390 kusů, na aukci v Obecním domě se objeví signovaný výtisk č. 364, anglického překladu folkloristy a básníka Andrew Langa (originál z roku 1887) Aucassin and Nicolete bylo vydáno 1500 kusů, tento konkrétní má číslo VI.

 

Vojtěch Preissig: Walt Whitmann – Salut au Monde!, 1930 Kniha, 364/390 Vyvolávací cena: 15 000 Kč (+ 24 % provize) European Arts, Praha 21. 11. 2021  
Vojtěch Preissig: Walt Whitmann – Salut au Monde!, 1930,
kniha, 364/390,
vyvolávací cena: 15 000 Kč (+ 24 % provize),
European Arts, Praha 21. 11. 2021

 

Kompletní, a komplexní, dojem z knihy umocňuje i autorovo inovátorské písmo, tzv. Preissigova antikva, jedna z prvních moderních českých typografických forem. Aukční síň bude knihy vyvolávat za 19 a 22 tisíc korun včetně provize. 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...