ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Příběh Eugena Jettela

Dorotheum 5. 3. 2016

Do kolekce obrazů a starožitností připravené pražským Dorotheem, která se bude dražit první březnovou sobotu v Prague Marriott Hotelu, je mezi více než třemi stovkami artiklů zařazeno také překvapivě úsporně pojaté plátno Eugena Jettela (1845–1901), v domácím prostředí ne příliš známého moravského rodáka, který se dokázal prosadit v mezinárodním uměleckém milieu druhé poloviny 19. století.

Světový aukční trh doposud zaznamenal téměř 150 prodejů tohoto autora a vzhledem k jeho pozdějšímu působišti, největší tržní úspěchy dosahují jeho obrazy logicky zejména ve vídeňských aukčních domech, přičemž rekord drží Im Kinsky Kunst Auktionen s výsledkem 90 tisíc eur na kladívku z roku 2008.

V Česku se obchodované položky Eugena Jettela dají spočítat na prstech jedné ruky. Nutno poznamenat, že se jim ze strany sběratelů a investorů zatím nedostávalo adekvátní pozornosti a jejich startovací ceny jsou mnohdy i cenami konečnými, a to bez ohledu na kvalitativní parametry konkrétní malby.

V březnu dražené Písečné duny v Holandsku, které stojí výrazově i formátově nejblíže Jettelovu obrazu Rašeniliště v Holandsku z období let 1875–1878 uloženému ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci, se řadí k tomu progresivnějšímu z jeho malířské produkce a byly nabízeny v uplynulých pěti letech již několikrát.

Eugen Jettel: Písečné duny v Holandsku / olej na plátně / 43 x 83 cm / Dorotheum / vyv. cena: 80 000 Kč

Eugen Jettel: Písečné duny v Holandsku / olej na plátně / 43 x 83 cm / Dorotheum 5. 3. 2016 / vyv. cena: 80 000 Kč + 20 % provize

 

Eugen Jettel se narodil u dnešního Rýmařova, ale záhy odešel s otcem do Vídně, kde získal školení u Alberta Zimmermanna. V roce 1873 odjíždí do Paříže, aby podepsal dlouholetý kontrakt se zkušeným obchodníkem rakouské národnosti Charlesem Sedelmeyerem, který zde zprostředkovával styky umělců rakousko-uherského původu s personami z komerční a společenské sféry pařížské metropole. Zde se Jettel seznámil například s Václavem Brožíkem, Vojtěchem Hynaisem nebo s Maďary László Mednyánszkym (1852–1919) a Mihály Munkácsym (1844–1909). Spřátelil se rovněž s o dva roky mladším Antonínem Chittussim, který také navštěvoval vídeňskou akademii a v roce 1879 poprvé přijel do Paříže. Jettelův skromný ateliér s výhledem na Boulevard de Clichy opakovaně navštěvoval a jedno z Chittussiho ikonických pláten z roku 1887 v majetku Národní galerie dokonce zachycuje pohled z okna tohoto Jettelova montmartrského útočiště.

Eugen Jettel: Močál/ 1890 / olej na plátně / 82 x 116 cm / Meissner – Neumann 23. 5. 2010 / 575 000 Kč

Eugen Jettel: Močál/ 1890 / olej na plátně / 82 x 116 cm / Meissner – Neumann 23. 5. 2010 / 575 000 Kč

 

O vzájemném vlivu obou malířů svědčí i mnohé blízké motivy jejich obrazů, především krajinné záběry s větrnými mlýny, lomy a pískovnami v okolí Paříže, ale také jejich zájem o tlumenou, zemitou barevnou škálu v souladu s paletou barbizonské školy i důraz na plenérovou tvorbu obecně. Během pobytu v Paříži Jettel každým rokem podnikl právě za účelem studia přírody pod širým nebem četné cesty do Holandska, aby pak v zimě práce dokončoval a posílal je Sedelmeyerovi. Jejich vztah a vyplácená gáže z obrazů však začaly výrazně slábnout, když Jettel (na rozdíl třeba od Brožíka, který si sňatkem s Hermínou v roce 1879 zajistil ekonomickou budoucnost) nepřistoupil na Sedelmeyerovu sňatkovou politiku a  odmítnul si vzít jednu z jeho pěti dcer. A tak jakmile mu to dědictví nabyté po rodičích umožnilo, vrací se umělec v roce 1897 zpět do Vídně, kde do své smrti pracuje na dvoře arcivévody Karla Štěpána a jeho manželky. Jsa již poučen výrazně se prosazující secesí, jako vážený člen Wiener Secession.

Přestože dílo tohoto malíře a rytíře Čestné legie, ve své době vystavujícího pravidelně na pařížských Salonech a ověnčeného řadou zlatých medailí na světových výstavách, zůstává mnohdy v kategorii zdařilé, leč poněkud nevyhraněné středoevropské náladové krajinomalby, některé solitéry tento horizont překračují a řadí se na úroveň ekvivalentní pracím jeho přítele Antonína Chittussiho, obchodujícím se v jiné cenové kategorii. Otázkou však zůstává, zda nefrekventované Jettelovo jméno v budoucnu má šanci bez soubornějšího představení jeho tvorby a bez monografie u českého publika najít zaslouženou odezvu.

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / olej na plátně/ 32,5 x 60 cm / Galerie Kodl 2. 12. 2012 / 750 000 Kč

Antonín Chittussi: Krajina s písečnou dunou / olej na plátně/ 32,5 x 60 cm / Galerie Kodl 2. 12. 2012 / 900 000 Kč

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...