ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Proč je provenience důležitá

Když se před lety prodal obraz Bílý střed od Marka Rothka za rekordní 72,8 milionů dolarů, komentoval to jeden z newyorských galeristů slovy: „Někdo chtěl mít doma Rockefellera.“ Obraz totiž pocházel ze sbírky Davida Rockefellera, emeritního předsedy správní rady MoMA. O ceně uměleckého díla nerozhoduje jen kvalita a stav jeho dochování, ale čím dát tím víc také, jakou má provenienci. Kdo je v minulosti vlastnil a jakou má za sebou historii.

Pečeť galerie Charlese Sedelmeyera na zadní straně obrazu Václava Brožíka

Václav Brožík: Poslední úpravy / Adolf Loos Apartment and Gallery

 

Provenience je, zjednodušeně řečeno, historií vlastníků, kteří dané dílo v minulosti měli v držení. Čím podrobnější historie, tím lépe. Ideálním případem je situace, kdy se v archivech podaří dohledat historii díla od jeho vzniku až do současnosti.

Proč je provenience tak důležitá? V prvé řadě dobře zpracovaná historie díla minimalizuje pravděpodobnost, že jde o padělek či o dílo, které se může stát předmětem soudního sporu. Během druhé světové války bylo mnoho děl zabaveno nacisty, a proto si na jejich vlastnictví mohou činit nárok původní majitelé. Jiný typ soudního sporu může vyvstat v důsledku nelegálního vývozu uměleckých památek či vykopávek. Jinak řečeno, nedostatečné údaje o provenienci zvyšují kupcovo riziko.

Informace o provenienci mohou přispět nejen k ověření autenticity díla, ale i ke zvýšení jeho ceny. Podrobná provenience vzbuzuje u kupců důvěru a není tedy překvapením, že právě položky s jasnou historií vykazují ty nejlepší aukční výsledky. Příkladem tohoto fenoménu je i popularita aukcí, na kterých jsou nabízeny celé kolekce konkrétních sběratelů. Tzv. Single owner sales vykazují v průměru o 15 vyšší ceny, než pokud jsou srovnatelná díla nabízena na standardních aukcích. Úspěch aukce sbírky Hascoe jest toho výmluvným příkladem.

Výstavní nálepky na zadní straně obrazu Jana Zrzavého

Jan Zrzavý: Hoře / 1. Art Consulting

 

Provenience má navíc i svou emotivní složku, zejména pochází-li dílo například ze sbírek starobylého šlechtického rodu, známého státníka či uznávaného sběratele. Lidé často chtějí patřit do této významné společnosti, být tak součástí historie, chtějí ji vlastnit. Někdy může být informace o předchozím vlastníkovi natolik atraktivní, že hraje v rozhodování případného kupce zásadní roli.

Například na trhu s asiatiky je provenience jedním z hlavních hnacích motorů. V asijských kulturách je tento údaj natolik zásadní, že například u tušových maleb jsou záznamy o provenienci součástí díla samotného. To, co by z našeho pohledu mohlo být bráno jako znehodnocení malby, čínští sběratelé vysoko oceňují. Jako příklad můžeme uvést kresbu významného čínského umělce Han Gan z období dynastie Tang (618–906). Mezi jeho nejznámější práce patří portrét oblíbeného císařova koně, jenž je na čelní straně kompletně poset razítky a popisy odkazujícími k bývalým vlastníkům. Tyto popisy a razítka jsou tak viditelným svědectvím o cestě tohoto díla jednotlivými sbírkami.

Han Gan / Night-Shining White / kolem r. 750 / tuš na papíře / 30,8 x 34 cm

 

České aukční katalogy jsou bohužel na informace o provenienci, až na čestné výjimky, stál dosti skoupé. Je pochopitelné, že prodávající si přejí zůstat v anonymitě – ostatně jméno navrhovatele (tj. posledního vlastníka) i v zahraničí katalogy uvádějí jen výjimečně. Horší je, že mnohdy chybí i informace o tom, kde bylo dílo vystaveno či kde publikováno. Hlavním důvodem, proč české aukční domy většinou neuvádějí kompletní historii díla, je, že její dohledávání bývá časově i finančně náročné. Situaci navíc samozřejmě komplikuje i přerušení kontinuity českého trhu s uměním. Některé typy archivních materiálů, o které se mohou při dohledávání provenience opřít zahraniční badatelé, u nás zcela chybí.

Detailní informace o provenienci jsou však zároveň i jistým barometrem vyspělosti trhu s uměním. Jakmile to klienti začnou vyžadovat, českým aukčním domům nezbude nic jiného než jim vyjít vstříc.  

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...