ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Ročenka 09 - Staří mistři

Podíváme-li se na nabídku starých mistrů, musíme loňský rok označit za zcela mimořádný. Taková díla, jaká se v minulém roce dražila, dosud nabízena nebyla a je pravděpodobné, že několik příštích let opět nebudou. Šlo především o prodej několika obrazů z lobkowiczké sbírky ze zámku Mělník.

Do aukce se dostalo pět mimořádně kvalitních obrazů se skvělou proveniencí, každý navíc dokonale reprezentující umělecký odkaz svého autora. Ať se jednalo o dvojici krajin Václava Vavřince Reinera (obr. 77 a 80 v seznamu milionových položek), nebo o modeletto k oltářnímu obrazu pro kostel zbraslavského kláštera od Karla Škréty (obr. 20), šlo o díla, jejichž výskyt na trhu musel zalarmovat všechny milovníky starého umění. Dosažené ceny tomu odpovídaly. Z jiného uhlu pohledu se však dá říct, že trh kvalitu nabízených děl nedokázal docenit

anonym: Umučení světice / kol. 1390

tempera a zlato na dřevě / 36 × 26,3 cm

cena: 12 915 000 Kč / Adolf Loos Apartment and Gallery 25. 3. 2009

 

 

Necelých 5,7 milionu korun za Davida s hlavou Goliášovou od Petra Brandla či 4,7 milionu korun za Škrétovo Nanebevzetí Panny Marie představuje poměrně slušné výsledky. Porovnáme-li ale dosažené ceny dvou zcela mimořádných Reinerů například s částkami za některá díla 19. století, nebudou se nám ceny 1,6 a 1,48 milionu korun jevit až tak vysoké. Spíše naopak. O to víc, že je jen mizivá šance, že se bude takováto nabídka opakovat.

 

Petr Brandl: David s hlavou Goliášovou / před 1710

olej na plátně / 141 × 107,5 cm

cena: 5 664 000 Kč / 1. Art Consulting 25. 11. 2009

 

 

Dalšího Reinera, Podobiznu muže, nabízela i galerie Pictura. Obraz s vyvolávací cenou 2,64 milionu korun, publikovaný ve Štencově Umění v roce 1943, však zůstal neprodán. Bez dostatečného podložení expertizami se obdobná díla prodávají velice obtížně. Porovnáme-li navíc vyvolávací cenu za toto dílo s cenami výše zmiňovaných krajin, je jasné, že Reinerův cenový strop za takovou práci je přece jen poněkud níže.

 

anonym: Panna Marie s Ježíškem / 2. pol. 17. stol.

olej/plátno fixované na novém plátně / 71 x 50 cm 

cena: 360 000 Kč / Dorotheum 28. 11. 2009

 

 

Zcela výjimečnou událostí byla dražba středověkého deskového obrazu Umučení světice z Waldesovy sbírky, který se na první večerní aukci společností 1. Art Consulting a Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za vyvolávací cenu 12,9 milionu korun. Obraz údajně zakoupilo jedno z německých muzeí. Ze starého umění byl na téže aukci nabízen ještě jeden drobný obrázek Norberta Grunda, který byl vydražen za 413 tisíc korun. Tři obrázky tohoto mistra bylo možno zakoupit také na jarním veletrhu Antiques v pražském Mánesu.

Jan Kašpar Hirschely: Dvojice květinových zátiší / 1730–40

olej na dřevěné desce / 18,5 x 15,5 cm / cena: 529 000 Kč / Zezula 3. 10. 2009

Z dalších děl, která se dostala do loňských aukčních katalogů, jmenujme pandant kytic ve váze od Jana Kašpara Hirschelyho, který nabídl ve své říjnové aukci aukční dům Zezula. Drobná barokní zátiší vyvolávaná jako jedna položka se prodala za 529 tisíc korun. Hirschelyho květinová zátiší jsou na trhu nejčastějším hostem, byť jejich výskyt je taktéž sporadický. Společnost Meissner-Neumann na své květnové aukci za 527 tisíc korun vydražila krajinu uváděnou jako dílo Jana van Goyena. Relativně nízká cena však naznačuje, že kupci této atribuci příliš nevěřili. Podobně ambiciózní bylo i připsání hospodské scény v nabídce galerie Pictura Davidu II. Teniersovi. Požadovaných 8,4 milionu korun byla v tomto případě zcela nerealistická cena.

Jan Josephsz van Goyen (?): Holandská krajina / 1636

olej na dřevěné desce / 45 x 63 cm, cena: 575 000 Kč / Meissner-Neumann 30. 5. 2009

Staří mistři se pravidelně objevují také v nabídce společnosti Dorotheum. Nejdráže se loni na jejích aukcích prodala anonymní madonka z poloviny 17. století, a to za 360 tisíc korun. Po šesti letech také společnost úspěšně završila spor o obraz Diana a Endymion od italského barokního malíře Jacopa Amigoniho, který byl na její aukci v březnu 2003 vydražen za 7,2 milionu korun. Vítěz aukce však nakonec odmítl zaplatit. Soud dal za pravdu Dorotheu a dražitel musel společnosti uhradit ušlou provizi a soudní výlohy.

David II. Teniers (?): Piják a kuřáci / 1630-40

olej na dřevěné desce / 42 x 52,5 cm, neprodáno / Galerie Pictura 18. 10. 2009

Největší prodej starých mistrů na českém trhu se loni uskutečnil mimo aukční síně. Šlo o soubor devíti obrazů z lobkowiczké sbírky, které začátkem roku za 27,3 milionu korun vykoupila Národní galerie. Byly mezi nimi tak významné malby jako Škrétův Sv. Martin dělící se se žebrákem o plášť, Narození sv. Václava od téhož autora nebo vlastní podobizna zvaná lobkowiczká od Petra Brandla. Tato emblematická díla českého barokního malířství tak zůstanou přístupna všem návštěvníkům stálé expozice Starého českého umění ve Schwarzenberském paláci, kde byla dosud vystavena jako zápůjčky. Na druhou stranu tento nákup opět výrazně snížil počet děl, která by se mohla případně v budoucnu na trhu opět objevit.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...