ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Ročenka 09 - Zahraniční autoři

Práce zahraničních mistrů se na českém trhu objevují dosti vzácně, rozhodně však stojí za pozornost. V roce 2008 byly nově draženy i novodobé importy, zato loni tvořila základ nabídky opět především díla, která jsou v českých sbírkách doma již po desetiletí.

Ať již byla tato díla dražena v Česku proto, že podléhala zákazu vývozu do zahraničí, nebo se prodávající zkrátka rozhodli pro nejbližší aukční síň, nutno konstatovat, že čeští kupci se s touto nabídkou dokázali vypořádat. Ceny, kterých díla některých evropských modernistů na českých aukcích dosáhla, nijak nezaostávají za cenami, za něž jsou srovnatelné práce prodávány v cizině.

Georges Braque: Ovoce, džbán a dýmka / 1924

olej na dřevě / 42 × 60 cm, cena: 11 564 000 Kč / 1. Art Consulting 25. 1. 2009

Nejdražším obrazem v této kategorii se stalo zátiší Ovoce, džbán a dýmka od průkopníka kubismu Georgese Braqua. Nejde sice o nijak zásadní dílo analytického kubismu, nýbrž o práci z roku 1924, i tak ale výsledná cena 11,56 milionu korun stačila na to, aby se obraz stal osmým nejdražším dílem loňského roku. Šlo již o druhé malířovo zátiší, které společnost 1. Art Consulting českým zájemcům nabídla. Stejně jako v květnu 2008 i v tomto případě šlo o novodobý import a i tentokrát dosažená cena překonala autorovy zahraniční výsledky. Na květnové aukci téže společnosti byla za necelé 2 miliony korun vydražena práce dalšího francouzského malíře, Krajina z 20. let od Andrého Deraina (obr. 59 v seznamu milionových položek).

Maurice Utrillo: Le donjon rue des Veaux / 1932

olej na plátně / 38 × 46 cm, cena: 2 640 000 Kč / Galerie Art Praha 20. 9. 2009

Nejvíce obrazů zahraniční provenience však nabídl prodej kolekce Emila Freunda, významného prvorepublikového sběratele, který zahynul v roce 1941 v lodžském ghettu. Obrazy z jeho sbírky byly za války konfiskovány nacisty a posléze se dostaly do Národní galerie. Příbuzným původních vlastníků byly z iniciativy Židovského muzea vráceny až v loňském roce. Prodej zajišťovala Galerie Art Praha. Na třech jejích aukcích bylo celkem nabízeno šestnáct děl z Freundovy sbírky, práce zahraničních autorů však tvořila pouze část tohoto souboru. Nejcennější obraz sbírky – Signakův pointilistický Parník na Seině – zůstává nadále jako zápůjčka v Národní galerii a stát jedná s majiteli o jeho odkoupení. 

Maurice de Vlaminck: Cesta vesnicí / 20. léta 20. stol.

kvaš na papíru / 48,5 x 61 cm, cena: 948 000 Kč / Galerie Art Praha 22. 11. 2009

V nabídce Galerie Art Praha se tak objevila čtyři díla Maurice de Vlamincka – olej a tři kvaše – a jeden obraz Maurice Utrilla. Napoprvé se prodal pouze jeden z Vlaminckových kvašů. Ostatní díla zůstala bez kupce, respektive došlo na zmařené prodeje a byla opakovaně dražena na podzimních aukcích galerie. Vyvolávací ceny byly totiž původně nastaveny velmi vysoko, a to nejen ve vztahu k českému trhu. Vyvolávací cena Utrillova obrazu tak byla například při druhé dražbě snížena z 3 milionů na 2,64 milionu korun. Za tuto částku jej také nový majitel získal. Mimo tuto restituci galerie prodávala ještě jeden Vlaminckův obraz, a to opět nadvakrát. Olej Na farmě (obr. 53) najdeme ve výsledkové listině dubnové aukce s cenou 1,45 milionu korun a znovu pak v říjnových výsledcích, tentokrát dokonce s cenou o 600 tisíc vyšší.

Andy Warhol: Papoušek (z cyklu obrazů hraček) / 1983

akryl na plátně / 36 × 28 cm

neprodáno / 1. Art Consulting 25. 11. 2009

Pozdní dílo Emila Othona Friesze z poloviny 40. let 20. století vyšlo nového majitele při aukci společnosti 1. Art Consulting na 319 tisíc korun. Galerie Pictura na každé ze svých dvou aukcí prodala po jednom obraze od švýcarsko-amerického malíře Edwarda Cucuela (obr. 70 a 83). Jeden za vyvolávací cenu 1,68 milionu druhý za 1,4 milionu korun, což jsou částky srovnatelné s výsledky, kterých podobná díla dosahují v zahraničí. 

Do českých katalogů se dále dostalo i několik děl poválečného umění. Společnost 1. Art Consulting na své listopadové aukci neúspěšně nabízela obraz Andyho Warhola Papoušek, který byl v posledních letech jako zápůjčka k vidění v expozici Národní galerie ve Veletržním paláci. Za malý akryl na plátně s vyvolávací cenou 4,3 milionu však žádný kupec nebyl ochoten tyto peníze nabídnout. Řadu děl evropského a amerického poválečného umění nabídla na své zářijové aukci galerie WoxArt. Kupce však našlo jen několik drobnějších prací, například dřevěná pohlednice od Josepha Beuyse, která se prodala za necelých 17 tisíc korun. Hranici sta tisíc korun překonal pouze objekt od italského umělce Manfreda Massironiho, který byl vydražen za 228 tisíc korun.

Robert Rauschenberg: FEATURED FROM CURRENTS / 1970

sítotisk na kartonu, 24/100 / 102 x 102, neprodáno / WoxArt 27. 9. 2009

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...