ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 10 - Staří mistři

Nejzajímavější díla starého umění za rok 2010

Ani v roce 2010 nezůstali milovníci starých mistrů ochuzeni o nabídku několika prověřených jmen klasiků české malby 17. a 18. století. Jádrem zůstává soubor obrazů z lobkovického zámku Mělník, jehož inventář se objevil v aukcích už v roce 2009. Zájem o staré mistry je na českém trhu značně limitován omezenou nabídkou, takže jakýkoliv impulz v podobě prodeje opravdu prověřených děl znamená pro sběratele mimořádnou příležitost.

Nejvíce sledovaný byl prodej obrazů Karla Škréty ze Svatováclavského cyklu na aukcích společnosti 1. Art Consulting. Jeden z nich, Zlický kníže Radslav se pokořuje sv. Václavu, těsně před dubnovou aukcí za 4,6 milionu korun zakoupila Národní galerie, která využila svého předkupního práva. Zaplatila tak za něj o 300 tisíc víc, než za kolik již v roce 2009 privátně zakoupila jiný obraz cyklu, Narození sv. Václava. Na podzimní aukci, která se konala jen pár týdnů před začátkem souborné Škrétovy výstavy, se další obraz, Smrt kněžny Drahomíry (obrázek 7 v seznamu milionových položek), prodal za vyvolávací cenu 6,6 milionu korun. NG o něj sice rovněž měla zájem, Ministerstvo kultury jí však tentokrát potřebné prostředky neuvolnilo. 

KAREL ŠKRÉTA: ZLICKÝ KNÍŽE RADSLAV SE POKOŘUJE SV. VÁCLAVU / 1641

KAREL ŠKRÉTA: ZLICKÝ KNÍŽE RADSLAV SE POKOŘUJE SV. VÁCLAVU / 1641 / olej na plátně / 137,5 x 276,3 cm /cena: 4 600 000 Kč / 1. Art Consulting (privátní prodej)

 

Krom Škréty byl dražen i jeden Brandl, autor jinak také zcela nedostupný. Hlava apoštola (obr. 60), kterou Petr Brandl namaloval kolem roku 1710, byla v listopadové aukci 1. Art Consulting prodána za vyvolávací cenu 1,68 milionu korun. Zářijová aukce Dorothea nabídla dva obrazy připsané Brandlově dílně. Párové obrazy sv. Jeroným a sv. Máří Magdalena byly prodány za vyvolávací ceny, za 456 tisíc korun každý.

Díla Norberta Grunda se na trhu oproti Brandlovi objevují podstatně častěji, v loňském roce měli dražitelé možnost získat hned tři jeho oleje. Všechny nabízela společnost Adolf Loos Apartment and Gallery a všechny pocházely z Waldesovy sbírky. Párové krajiny, vyvolávané na dubnové aukci shodně po 531 tisících korun, nakonec stejných cen nedosáhly. Dražší byla prodána za 826 tisíc, u druhého obrazu ukončil aukci příklep na 708 tisíc korun. Třetí Grund, který byl nabízen na podzimní aukci společnosti, drobný olej Na ledě, zůstal s vyvolávací cenou 600 tisíc neprodán.

Nabídku českých aukčních domů obohatily v uplynulém roce i tři krajiny Jana Jakuba Hartmanna. Olej na mědi Krajina s rybáři (obr. 70) byl prodán v listopadové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery za vyvolávací cenu 1,5 milionu korun. Za 2,07 milionu korun byly na březnové aukci brněnského aukčního domu Zezula nabízeny párové krajiny, nového majitele však nenašly. Na prosincové aukci společnosti Arcimboldo byla ještě vydražena manýristická Alegorie krásy, uváděná jako „Škola Bartholomea Sprangera“. Obraz se dostal z 216 na 312 tisíc korun. 

NORBERT GRUND: KRAJINA S PASTEVCI U JEZERA / olej na plátně / 26 x 34,5 cm / cena: 826 000 Kč / Adolf Loos Apartment and Gallery 28. 4. 2010

 

České aukce loni nabídly i několik zajímavých obrazů zahraničních starých mistrů. Z Mělníka pocházející obraz italského barokního mistra Paola Paganiho Milosrdný Samaritán (obr. 8) se na aukci 1. Art Consulting prodal za minimální podání 7,2 milionu korun. Bez kupce naopak na téže aukci zůstal další barokní obraz ze sbírky Lobkoviců, Archimédova smrt od Benátčana Giovanniho Battisty Langettiho vyvolávaná na 3 milionech korun. Z nabídky Dorothea je třeba vyzdvihnout rozměrnou krajinu s pohledem na zámek Slavkov od rakouského malíře konce 18. století Johanna Christiana Brandta, která byla na květnové aukci vydražena za 540 tisíc korun.

Vedle obrazů starých mistrů se loni na trhu objevilo i poměrně velké množství soch od pozdní gotiky po baroko. Celou jednu sbírku sakrální plastiky nabízelo postupně ve třech aukcích Dorotheum. Nejlepší kusy obsahovala hned první březnová aukce a zájem dražitelů předčil všechna očekávání. Sv. Kateřina Alexandrijská, metr vysoká socha z konce 15. století, byla prodána za 360 tisíc korun. Na stejnou částku se dostala i polychromovaná socha sv. Václava z poloviny 18. století, jejíž vyvolávací cena byla méně než čtvrtinová. A podobně vysoké cenové nárůsty zaznamenaly i další sochy z této kolekce, například reliéf s námětem piety z 18. století byl v zářijové aukci prodán za 264 tisíc korun, šestinásobek minimálního podání.

Několik zajímavých pozdně gotických plastik se objevilo i na aukcích společnosti Meissner-Neumann. Na březnové aukci to byla trojice soch spících apoštolů ze skupiny Olivetské hory, které se prodaly za 80 tisíc každá, v listopadu pak sv. Pavel, vydražený za 115 tisíc korun. Na prosincové aukci společnost za stejnou částku nabízela ikonograficky velmi zajímavou sochu Sv. Starosta, ta však zůstala bez kupce. Z 156 na 360 tisíc korun se na aukci společnosti Arcimboldo dostalo torzo dřevěné sochy Sv. Jiří, stejně jako výše zmiňované práce datované do konce 15. století. 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...