ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 11 - Asiatika

Přehled prodejů asijských starožitností na aukcích po celém světě

Mluvíme-li o světovém obchodu s asijským uměním, je nutné zmínit již několik let vzrůstající zájem o čínskou uměleckou produkci. Tento trend se odráží v nabídce na světovém trhu se starožitnostmi a umožňuje, aby čínské umělecké práce dosahovaly na aukcích vysoce nadprůměrných cen, zejména pokud jde o díla, u kterých je možné doložit „rodokmen“. Neustále stoupají ceny však v řadě případů nekorespondují s reálnou hodnotou dražených artefaktů.

V takové atmosféře, zapříčiněné především zvýšeným zájmem o investice do starožitností ze strany čínských obchodníků a finančních skupin, se nelze divit celkovým obratům dosaženým v loňském roce na světových aukcích, buď jen čínského, nebo čínského a jiného asijského zboží. Zde za všechny zmiňme aspoň třídenní aukci Christie’s v Hongkongu na přelomu května a června 2011, kdy bylo zobchodováno zboží za více než 5 miliard korun, nebo obdobný březnový podnik stejné aukční síně v New Yorku, kde bylo dosaženo celkové prodejní sumy všech artefaktů 2,2 miliardy korun (116 milionů dolarů). V obou případech jádro prodaných děl tvořily ukázky čínského umění od nejstarších dob až po současnost. S tímto pozitivním trendem však silně kontrastuje již delší dobu stagnující prodej ostatních asijských artefaktů, především japonského umění, které se cenově po výrazném boomu ve druhé polovině 90. let silně propadá, což dosvědčuje i fakt, že řada renomovaných aukčních domů včetně Christie’s a Sotheby’s v posledních letech zrušila nebo výrazně omezila aukce specializované na japonské nebo korejské umění. Tento sortiment dnes zařazují jen do menších, méně prestižních obecných souborů asijského umění, kde dražební dům nepředpokládá tak vysoké výnosy.

Rovněž v České republice můžeme sledovat trend vytvořit podmínky pro obchodování s asijským uměním v nové kvalitě. Poprvé od roku 1989 byly v loňském roce v České republice nabídnuty specializované aukce asijského umění od více než jednoho aukčního domu. Pouhý rok od historicky první specializované aukce asijského umění v České republice, kterou v roce 2010 nabídla aukční síň Arcimboldo, se tedy zájem o mimoevropské umění projevil i u dalších hráčů na starožitném trhu, kteří reflektovali na poptávku o tento druh starožitností nejen u nás, ale především v zahraničí. Zatímco aukční dům Arcimboldo se rozhodl v roce 2011 uspořádat pouze jednu, zato však velmi silně obsazenou aukci, další síně zařadily asijské zboží do více aukčních podniků, většinou však stále jen jako doplněk jiných aktivit zaměřených na středoevropské trhy. Kromě Arcimbolda přistoupila k samostatné prezentaci asijského umění na sklonku loňského roku ještě aukční síň Meissner-Neumann, která podobnou aukci uspořádala poprvé, je však otázka, zda byla s jejím výsledkem spokojena.

Čchen Nung: Vymítač dábdlů Zhong Kui

Čchen Nung: Vymítač ďáblů Zhong Kui / Čína, 1828 / tuš a barvy na hedvábí
211 × 99,5 cm / cena: 173 600 Kč / Arcimboldo 29. 5. 2011

 

 Porovnáme-li totiž dosažené výsledky aukčních podniků, je zcela jasné, že je mezi nimi stále výrazný rozdíl. Aukční síni Arcimboldo se na květnové aukci podařilo představit v našich podmínkách zcela unikátní soubor čínské malby a uměleckého řemesla včetně několika děl, jejichž autorem je legendární čínský malíř Čchi Paj-š’, jehož svitek Kachny pod rákosem z počátku 50. let 20. století byl vydražen za více než 8 milionů korun. Dosaženou částkou se tento subtilní svitek zařadil mezi desítku nejdražších uměleckých děl vydražených loni na uměleckých aukcích u nás. Zmíněná květnová aukce však kromě malířských prací zmíněného Čchi Paj-š’e, vydražených za více než 12 milionů korun, nabídla i několik dalších výjimečných uměleckých děl, jako například unikátní čínskou porcelánovou pagodu z přelomu 17. a 18. století, která nového majitele našla za 682 tisíc korun, dvě čínské párové cloisonné vázy za 744 tisíc korun nebo stojící bronzovou figuru nebeského generála rovněž za 744 tisíc korun. I díky těmto položkám se podařilo dosáhnout prodejů za více než 28 milionů korun, což v našich podmínkách zatím nemá obdoby.

Zatímco Galerie Arcimboldo zúročila své zkušenosti z roku 2010 a na své aukci prezentovala promyšlený ucelený soubor poměrně vysoké umělecké úrovně, u ostatních aukčních domů je na první pohled vidět, že nabízené asijské zboží má různou uměleckou úroveň a shromážděný soubor je spíše výsledkem nahodilé nabídky než uceleného výběru. Vedle hodnotnějších exponátů jsou na nich prezentovány i práce průměrné a podprůměrné kvality, často v horším fyzickém stavu, a potenciální kupec má větší problém se v jejich nabídce přesně orientovat. Na druhou stranu tak mohou vyvolávací ceny některých děl započít již na několika stokorunách, což může do aukce přilákat i méně majetné zájemce, kteří se sběru asijských uměleckých děl soustavně nevěnují. Nepřekvapí nás proto skutečnost, že finální výnos specializované asijské aukce společnosti Meissner-Neumann byl méně než 1 milion korun.

Sarasvatí hrající na loutnu Víná / severní Indie, 2. pol. 19. stol.
plech tepaný do formy / výška 112 cm / cena: 310 000 Kč / Arcimboldo 29. 5. 2011

 

 Přesto ani zde bychom neměli opominout několik položek, které z běžného zboží poněkud vybočovaly, jako například japonský meč ze 14. století vydražený za 172 tisíc korun nebo na naše poměry vcelku zachovalá japonská zbroj ze 17. století, za kterou zaplatil nový majitel 230 tisíc korun. V obou případech však předměty noví majitelé získali za vyvolávací ceny. Mezi výjimečné výsledky na poli obchodování s asijskými starožitnostmi bychom neměli opominout také svitek s kaligrafickým nápisem V hloubi bambusů a v tichu lotosů, který byl připisován čínskému autorovi jménem Wen Po-žen ze 16. století, jenž se v březnové aukci domu Zezula z vyvolávací ceny 177 tisíc vyšplhal až na konečných 2,06 milionu korun, což je ještě o čtvrt milionu více, než za kolik byl vydražen v červnu 2010 (vítěz aukce za dílo nakonec nezaplatil). Bohužel šlo v rámci aktivit tohoto domu o ojedinělý případ, na který se již nepodařilo ve druhé polovině roku navázat. I zde se navíc projevuje celosvětový trend ústupu v prodejích japonské, korejské nebo indické produkce, což způsobuje nízké ceny tohoto sortimentu.

Přes některé zmíněné nedostatky však lze konstatovat, že se rovněž v České republice konečně v posledních letech konsoliduje trh s asijským uměním a vytvářejí se podmínky k prodeji významnějších uměleckých děl této kategorie v rámci českých i zahraničních sběratelů. Můžeme proto doufat, že se rovněž v roce 2012 objeví další zajímavá umělecká díla asijské provenience a že budeme svědky nových zajímavých prodejů v rámci úspěšného obchodování s tímto delikátním uměleckým artiklem.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...