ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 12 - Historická grafiky

Široká nabídka historické grafiky

Vytváření kolekcí grafických listů patří mezi historicky nejstarší doklady sběratelství výtvarného umění v našem kulturním okruhu. Jednou z jeho možných specializací je zaměření na staré tisky vzniklé mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Z tohoto období se nám dochovalo široké spektrum materiálu v rozpětí od reprodukční grafiky zachycující dobová technická zařízení, až po oceňované kusy provedené mistrem podle vlastního návrhu postupně v několika stavech.

Sbírání historické grafiky bývá považováno za cenově dostupnější a v mnoha případech jedinou možnou alternativu pro milovníky starých mistrů, jejichž díla se na soudobém trhu již vůbec neobjevují nebo nejsou ekonomicky dostupná. Zároveň je však třeba doplnit, že se jedná o speciální oblast, která vyžaduje rozsáhlé znalosti zasahující do oblasti grafických technik, zpracování papíru nebo organizačně ekonomické struktury historických nakladatelství a tiskařských dílen.

Nákupy historické grafiky na domácím trhu navzdory své vyšší dostupnosti kopírují stav v segmentu maleb starých mistrů. Přes silnou tradici v této oblasti před druhou světovou válkou je nynější nabídka poměrně chudá. Velká část akvizic se realizuje pomocí internetového obchodu a čeští sběratelé touto cestou využívají široké nabídky na zahraničních trzích. Přesto se lze v aukcích setkat se zajímavými díly a na základě analýzy nabídky a chování dražitelů vysledovat aktuální trendy tohoto segmentu domácího trhu s výtvarným uměním. 

Václav Hollar: Kaple sv. Jiří ve Windsoru / 1674
mědirytina na papíru / 30,2 x 36,4 cm
cena: 18 290 Kč / Zezula 3. 11. 2012

Na pozici nejprodávanějšího autora roku se umístil podobně jako v předchozích letech Václav Hollar, vnímaný tradičně jako jeden z nejvýznamnějších českých autorů proslavených za hranicemi rodné země. Hollarova proslulost vede paradoxně i k jisté nedůvěře k nabízeným dílům, mezi nimiž se občas nalézají pozdější otisky a v některých případech i novodobé reprodukce, vydávané za původní díla. V roce 2012 bylo na českém aukčním trhu nabízeno 28 Hollarových tisků, z nichž našlo své majitele pouhých 9 kusů. V roce 2011 byl tento poměr 38/23 a v roce 2010 7/3.

Nejdražším prodaným listem tohoto autora se stal kolorovaný mědiryt zachycující kapli sv. Jiří ve Windsoru v bočním pohledu a půdorysu, který se na listopadové aukci společnosti Zezula dostal z 12 na 18,3 tisíce korun. Historicky se nejdráže prodala rozměrná veduta Prahy prodaná na aukci galerie Vltavín v roce 2007 za 60 tisíc korun. Z ostatních Hollarových prací prodaných v roce 2012 jmenujeme slavný portrét umělcova mecenáše hraběte Arundela podle předlohy Anthonyho van Dycka, který nalezl svého majitele na dražbě galerie Vltavín za 12 tisíc, či jednu ze studií dívčích účesů vydraženou v aukčním domě Zezula za necelých 9 tisíc korun. Podobně jako studie účesu, patří k oceňovaným rytinám provedeným dle vlastního návrhu i výjev plachetnic v bouři prodaný na aukci galerie Vltavín za 9600 korun.

Nabídka Hollarových prací v uplynulém roce svou pestrostí odpovídala velkému námětovému rozpětí, kterým autor disponoval. Zájemci mohli vybírat z oblíbených portrétů dobových osobností, architektonických pohledů, ukázek ženské módy, přírodovědných studií nebo rozmanitých knižních ilustrací. Vývoj českého trhu ukazuje, že dílo Václava Hollara je stále považováno za dobrou investici do budoucna. Stále více však bude přikládán význam nezpochybnitelné provenienci zajišťující autenticitu jednotlivých tisků. 

Antonio Canaletto: Město u řeky
lept na papíru / 30 x 42,5 cm
cena: 48 000 Kč / Dorotheum 10. 3. 2012

 Z dalších prodejů historické grafiky je třeba uvést rozměrný kolorovaný skupinový portrét rodiny císařovny Marie Terezie provedený technikou mezzotinty, který vystoupal v září v Dorotheu na 72 tisíc korun, a stal se tak nejdražší položkou v oblasti historické grafiky za loňský rok. Tatáž aukční síň úspěšně nabídla říční krajinu italského vedutisty a rytce Antonia Canaletta, která byla prodána za 48 tisíc, či městskou vedutu jiného Itala 18. století Michela Giovanniho Marieschiho s prodejní cenou 15,6 tisíce korun. Dosažené ceny odpovídají prodejům v zahraničí a reflektují skutečnost, že oba grafické listy byly nejen navrženy, ale i leptány uvedenými autory. Svým zaměřením blízká oběma předešlým je i atraktivní grafika zachycující deskriptivní pohled na Prahu 17. století z dílny Mättheuse Meriana, která našla svého majitele na dražbě aukčního domu Zezula za konečných 20 650 korun.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...