ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Ročenka 12 - Poválečné umění

Nárůst podílu segmentu trhu

Po klasické moderně je již dnes poválečné umění druhým nejdůležitějším segmentem aukčního trhu. Za více než milion korun bylo loni vydraženo 17 děl spadajících do této kategorie. V minulých třech letech jich pokaždé bylo jen kolem deseti. Hlavní objem prodejů se nicméně nadále odehrává v rozmezí od sto tisíc do milionu. Zájem se soustředí na autory generace 60. let, práce z konce 40. a z 50. let se objevují méně často.

Z autorů, kteří na výtvarnou scénu vstoupili již před válkou, je vedle Skupiny 42, které věnujeme samostatnou studii, třeba zmínit Jana Baucha, Zdeňka Sklenáře a Václava Bartovského. Bauchův obraz Kristus na hoře Olivetské z roku 1945 pokořil malířův dosavadní aukční rekord, když se na listopadové aukci Galerie Art Praha prodal s nárůstem za 1,15 milionu korun. Z Bauchových pozdějších děl se nejdráže prodal obraz Detail katedrály z roku 1967, který byl na březnové aukci Dorothea vydražen za 384 tisíce korun. Od Zdeňka Sklenáře byly loni nabízeny hlavně práce na papíře, dražené se střídavou úspěšností. Hlavní událostí v případě tohoto autora byla dražba jeho stěžejního obrazu Čínské pavilony z roku 1962, který na své prosincové aukci nabídla Galerie Kodl. Prodal se v novém aukčním rekordu za 1,92 milionu korun. Václav Bartovský byl loni zastoupen jediným obrazem, atypickou abstrakcí Pocta Kandinskému, která se na prosincové aukci společnosti Meissner-Neumann prodala za vyvolávací cenu 276 tisíc korun.

Z autorů skupiny Máj 57 je na prvním místě třeba jmenovat Jiřího Balcara. Společnost Prague Auctions na svých dvou podzimních aukcích nabídla početnou kolekci kreseb a skic z malířovy pozůstalosti. Celkem šlo o 178 položek, z nichž se 90 procent prodalo. Ceny však byly až na výjimky velice nízké. Nejdražší akvarely a kvaše stály od 25 do 50 tisíc, dvě třetiny položek se ale prodaly za méně než 5 tisíc korun. Součástí dražené kolekce byl i obraz Žena z roku 1962, který se prodal za 187 tisíc korun, o sto tisíc dráž, než byla jeho vyvolávací cena. 

Václav Bartovský: Posta Kandinskému / 1943
olej na plátně / 50,5 x 70 cm
cena: 276 000 Kč / Meissner-Neumann 16. 12. 2012

V posledních letech roste zájem o dílo Richarda Fremunda. Nejde zatím ani tak o růst cen – Fremundův aukční rekord je již pět let starý –, ale jeho obrazy se v aukcích objevují stále častěji. Loni trhem prošlo dvacet jeho obrazů a prací na papíře. Nejdráže, shodně za 372 tisíce korun, se prodaly dva obrazy ze začátku 60. let dražené Galerií Kodl. V novém autorském cenovém rekordu se pak prodal Obraz od Stanislava Podhrázského. Na aukci Prague Auctions byl tento olej na kartonu z rok 1962 vydražen za půl milionu korun. Nejvyšších cen z okruhu skupiny Máj 57 tradičně dosahuje Robert Piesen, loni se jeho olej Vegetace z roku 1959 na aukci 1. Art Consulting prodal s výrazným nárůstem za 720 tisíc korun.

Asi vůbec nejprodávanějším autorem českých aukcí je Ota Janeček. Loni trhem prošlo 221 jeho obrazů a prací na papíře, z nichž se prodalo 40 procent. Jednalo se většinou až o díla ze 70. až 90. let, mezi nimi se však loni objevilo i několik raných olejů. Zimní krajina z roku 1955 se na aukci galerie Vltavín prodala za 186 tisíc, kubistické Zátiší s ovocem z roku 1947 Galerie Art Praha vydražila za 168 tisíc korun. Nejvyšší ceny ale dosáhla dvoumetrová krajina z roku 1986, která se na aukci 1. Art Consulting prodala za vyvolávací cenu 396 tisíc korun. Hojně zastoupen je každoročně také Josef Jíra. Loni se prodalo 65 ze 107 jeho obrazů, kreseb a grafik a hned dva obrazy překonaly Jírovo dosavadní aukční maximum. Na květnové aukci Prague Auctions se obraz Betlém z roku 1972 prodal za 936 tisíc, v listopadu pak Galerie Art Praha vydražila o něco mladší krajinu Tání na Jizeře za 1,04 milionu korun.

Jitka Válová: Postavy / 1996
komb. technika na kartonu / 100 x 70 cm
cena: 156 000 Kč / Galerie Pictura 11. 3. 2012

Od sester Válových byly loni draženy hlavně práce na papíře. Od Jitky se nejdráže prodala kombinovaná technika na kartonu Postavy, její charakterističtí „vohnouti“ z roku 1996. Kresba se na jarní aukci Galerie Pictura dostala z vyvolávací ceny 60 tisíc až na částku 156 tisíc korun. Jen s mírným nárůstem se v únoru v galerii Vltavín prodal drobný olej Květa, raný Jitčin portrét sestry. Nový majitel jej získal za 60 tisíc korun. Od Květy nejvíce zaujal olej Osud z roku 1974, který se na květnové aukci Galerie Kodl prodal za 348 tisíc korun.

Nejdražším autorem poválečného umění dál zůstává Václav Boštík. Za více než milion korun se loni prodaly čtyři jeho obrazy z 80. let. Nejdražší z nich, Vlnění z roku 1980, přišel nového majitel na 3,38 milionu korun. Své cenové maximum vyrovnala Adriena Šimotová, když se její frotážová Postava z roku 1994 na aukci 1. Art Consulting dostala z 600 na 900 tisíc korun. Nutno dodat, že je to poprvé, co takto vysoké ceny dosáhla Šimotové práce na papíře. Z dalších členů skupiny UB 12 byli v loňské nabídce zajímavými díly zastoupeni i Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Stanislav Kolíbal a Alena Kučerová (o Janouškovi a Kolíbalovi více ve studii věnované sochám).

Od Věry Janouškové sice loni nebyla dražena žádná socha, mimořádným dílem však byla koláž Postava za oknem z roku 1977. Na zářijové aukci Dorothea se dostala ze 180 na 264 tisíce korun, což je autorčina třetí nejvyšší aukční cena. Další koláž ze stejného roku se na téže aukci prodala za 144 tisíce korun. Od Aleny Kučerové bylo draženo přes čtyřicet grafických listů a pět jejích matric, z nichž se prodaly čtyři, a to v cenovém rozmezí od 180 do 237 tisíc korun. Kučerové grafiky se pak běžně pohybují od 15 do 25 tisíc korun. V posledních letech se v aukcích začaly objevovat také kresby a obrazy od Daisy Mrázkové. Ceny se však stále drží velice nízko. Nejdráže, za necelých 60 tisíc korun, se loni prodal obraz Moře z roku 1999.

Mikuláši Medkovi a Karlu Neprašovi věnujeme samostatné studie, některé další osobnosti poválečného umění zmiňujeme také v rámci kapitoly o sochách. Z generace umělců narozených ve 30. letech, kteří na výtvarnou scénu vstupovali ve druhé polovině 60. let, jmenujme ještě aspoň Otakara Slavíka, Bedřicha Dlouhého a Jiřího Načeradského. Jejich děl na trhu přibývá, sběratelé však zatím mají zájem jen o jejich rané práce. Od Otakara Slavíka se loni nejdráže prodal Ležící ženský akt z roku 1966 (204 tisíce), od Bedřicha Dlouhého obraz Příhoda z roku 1977 (180 tisíc) a od Jiřího Načeradského Jazzový motiv z roku 1967 (528 tisíc korun). Společnost 1. Art Consulting loni opět nabídla početnou kolekci kreseb a komiksů Káji Saudka, přičemž v draženém souboru tentokrát byl i jeden obraz. Černoška ze 70. let se prodala za rekordní 324 tisíce korun.

V loňském roce pokračoval zájem o geometrickou abstrakci. Obraz Zdeňka Sýkory č. 172, který byl před pěti lety neúspěšně nabízen za 1,75 milionu, byl na březnové aukci 1. Art Consulting vydražen za téměř 3,8 milionu korun, a stal se tak Sýkorovým nejdražším liniovým obrazem prodaným v aukci. Na červnové aukci téže společnosti se pak za více než 2 miliony korun prodaly ještě Sýkorovy Skvrny z roku 1990 a v novém cenovém rekordu také diptych Jana Kubíčka Dělení půlkruhu z roku 1986. Z vyvolávací ceny 420 tisíc korun se dostal až na dvojnásobnou částku. Na říjnové aukci 1. Art Consulting se ještě Kubíčkův cyklus Progrese I.–IV. z roku 1972 prodal za 780 tisíc korun. Od Milana Grygara byl dražen raný Obraz z roku 1962, který se prodal za vyvolávací cenu 420 tisíc, a dvojice Lineárních partitur z poloviny 70. let. Tyto kresby na papíře se prodaly s výrazným nárůstem za 108 tisíc korun každá. Nově se v posledních dvou letech začaly na aukcích objevovat papírové reliéfy Jiřího Hilmara. Nejdražší z nich se na aukci 1. Art Consulting prodal za 324 tisíce korun. Geometrickým obrazem ze začátku 70. let byl na loňských aukcích zastoupen také Theodor Pištěk, na zářijové aukci Dorothea se dostal ze 480 na 740 tisíc korun.

Jiří Načeradský: Jazzový motiv / 1967
olej na plátně / 116 x 150 cm
cena: 528 000 Kč / Orlys Art Auctions 15. 4. 2012

Od Jiřího Koláře loni aukcemi prošlo osm desítek koláží, asambláží a objektů, nového majitele našly tři čtvrtiny z nich. Ceny se velice různí, od pěti tisíc do půl milionu korun. Čtveřice nejdražších koláží byla loni vydražena na aukcích společnosti 1. Art Consulting za částky od 216 do 276 tisíc korun. Na dubnové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery se v novém aukčním rekordu prodala asambláž Běly Kolářové Variace na dva trojúhelníky, konečná cena se vyšplhala na 180 tisíc korun. Na červnovém veletrhu Art Basel pak o práce Kolářové projevilo zájem newyorské Museum of Modern Art. Vídeňská galerie Krobath, zde její asambláž Pětkrát čtyři z roku 1970 nabízela za 65 tisíc eur.

Výjimečnou pozici má Ladislav Sutnar, který sice generačně patří k meziválečné avantgardě, na aukcích je však zastoupen až obrazy z přelomu 60. a 70. let. Loni aukcemi prošlo pět jeho obrazů a jednou tolik kvašových studií. Nejdráže se prodala Venuše – With the Devil’s Eye (obr. 90), která se na zářijové aukci Dorothea dostala z 900 tisíc na 1,8 milionu korun. Největším úspěchem však byla dražba alba dvanácti grafických listů The Strip Street z roku 1963 (obr. 135), které se na stejné aukci ze startovních 192 tisíc vyšplhalo až na 1,02 milionu korun. Průměrná cena na jednu grafiku tak vychází na 85 tisíc korun, což odpovídá aukčním rekordům za grafiky Vladimíra Boudníka, Bohuslava Reynka či Františka Tichého. Dráž se prodávají jen serigrafie Zdeňka Sýkory.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...