ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 12 - Práce na papíře

Stabilní rok

Kategorie prací na papíře se nevyhnutelně kříží s řadou ostatních studií věnovaných jednotlivým segmentům trhu či konkrétním autorům. Následující text tak nemůže být ničím víc než víceméně namátkovým výběrem nejzajímavějších loni prodaných a nabízených kreseb, akvarelů a grafik. U některých autorů – v čele s Františkem Kupkou a Josefem Ladou, jimž věnujeme samostatné studie – jsou již sběratelé ochotni platit vysoké částky i za práce na papíře, obecně však dál platí, že o tento segment není příliš velký zájem. Dobře se prodávají hlavně vysoce dokončené kresby a akvarely, případně malby na kartonu, které fungují v podstatě jako svébytné obrazy, o práce spíše studijního charakteru je jen malý zájem.

Ze starého umění se loni na trhu objevila jediná výraznější kresba, krajina Pradleny a kavalír od německého pozdně barokního malíře Jacoba Philippa Hackerta, která se na prosincové aukci Meissner-Neumann prodala za 90 tisíc korun. Autoři 19. století byli naopak poměrně dobře zastoupeni. Platí to zejména pro Julia Mařáka, od jehož narození loni uplynulo 180 let. Aukcemi prošla desítka jeho krajinářských kreseb, z nichž se nejdráže, shodně za 192 tisíce korun, prodaly dvě lavírované kresby uhlem dražené aukční síní Dorotheum a Galerií Kodl. Od Luďka Marolda se na trh po třech letech vrátily dva reprezentativní kvaše Vodní víla a Lovkyně. Nového majitele na aukci Galerie Pictura našel jen první z nich, a to za 396 tisíc korun, o 50 tisíc dráž, než za kolik byl vydražen v roce 2009. Od Maxmiliana Pirnera byly loni draženy dva pastely, které se na aukcích Dorothea a Sýpky prodaly za 36 a 30 tisíc korun. Až na třetí pokus se na aukci galerie Vltavín za 14,4 tisíce korun prodala kresba Klarinetista do Hanuše Schweigera. Překvapivým nárůstem z necelých 22 na 96 tisíc korun skončila v Dorotheu dražba lavírované kresby Maškarní ples od Otakara Lebedy. 

Julius Mařák: Odpoledne v lese
uhel a běloba na papíru / 47 x 60 cm
cena: 192 000 Kč / Dorotheum 10. 3. 2012

Z autorů přelomu 19. a 20. století je třeba ještě jmenovat Karla Špillara a Jakuba Schikanedera. Od Špillara byly nabízeny čtyři pastelové studie ženského aktu, které se prodaly v rozmezí od 62 do 114 tisíc korun, od Schikanedera pak tři drobné kresby uhlem. Nejdražší z nich, Na mostě, se na aukci Dorothea dostala z 18 na 72 tisíce korun. Kresbám Alfonse Muchy se loni příliš nedařilo. Z trojice nejdražších, s cenou kolem 120 tisíc korun, uspěla jediná, lavírovaná kresba tuší Srpen na prosincové aukci Meissner-Neumann. Muchovy litografie Ráno a Večer se ještě na aukci Dorothea prodaly shodně za 78 tisíc korun. Od Jana Preislera Galerie Kodl úspěšně vydražila pastel Alegorie vzduchu, který se na její květnové aukci dostal z necelých 46 na 108 tisíc korun.

Od autorů klasické moderny byly nabízeny hlavně grafiky, kresby jen ojediněle. K těm nejkvalitnějším patřily: pastel Bretaňský přístav od Jana Zrzavého, vydražený na aukci Galerie Art Praha za 432 tisíce, pastel Kuřácké zátiší od Josefa Čapka, který se na aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 288 tisíc, uhel Ševci od Rudolfa Kremličky, neúspěšně nabízený galerií Vltavín za 156 tisíc, kubistická kresba tužkou Hlava od Antonína Procházky, která se na aukci Galerie Kodl prodala za 156 tisíc, kombinovaná technika Milenci od téhož autora, která byla společností 1. Art Consulting vydražena za 144 tisíce, perokresba Aloise Wachsmanna Na pláži, která se na stejnou částku dostala na aukci Galerie Pictura, nebo kresba uhlem Karlův most od Karla Černého, kterou Galerie Kodl vydražila za 72 tisíce korun. 

Bedřich Feuerstein: Biarritz / 1921

kombinovaná technika, papír / 39 x 49 cm
cena: 600 000 Kč / Dorotheum 22. 9. 2012

Dvěma pozoruhodnými kresbami barevnými křídami byl zastoupen Josef Šíma. Prodala se jen jedna z nich, malířův autoportrét, zatímco portrét jeho bratra zůstal nevydražen. Prvně jmenované dílo se na aukci společnosti 1. Art Consulting dostalo z 240 na 324 tisíce korun. Za 37 tisíc korun se na aukci téže společnosti prodala ještě Šímova karikatura od Adolfa Hoffmeistera. Ojedinělou nabídkou byl skicář Jindřicha Pruchy (32 listů), který se na aukci společnosti Sýpka prodal za 72 tisíce korun. Největším překvapením v této kategorii se ale stala dražba akvarelu od architekta Bedřicha Feuersteina. Pestrobarevná malba inspirovaná francouzským letoviskem Biarritz se na aukci Dorothea z vyvolávací ceny 96 tisíc dostala až na nečekaných 600 tisíc korun.

Mezi nejdražší práce na papíře tradičně patří díla Františka Tichého, a to jak kresby, tak i grafiky. Loni jich aukcemi prošlo přes stovku, nového majitele našly necelé dvě třetiny z nich, dohromady za 3,5 milionu korun. Nejdráže se prodal pastel Hadí muž, vydražený na aukci Galerie Kodl za 780 tisíc korun. Další tři Tichého kresby a akvarely se prodaly v rozmezí od 240 do 312 tisíc korun. Z grafik se loni nejdráže prodala suchá jehla Arlecchino, a to za 54 tisíce korun.

Od Josefa Váchala se loni prodala zhruba třicítka grafik a prací na papíře v čele s konvolutem pěti dřevorytů z cyklu Šumava umírající a romantická, který se na aukci 1. Art Consulting prodal za 252 tisíce korun. Vůbec nejdráže se prodala Váchalova bibliofilie Mor v Korčule z roku 1927 s víc než padesáti barevnými dřevoryty, která se na květnové aukci Dorothea dostala z 300 na 720 tisíc korun. Z jednotlivých prací je pak třeba vyzdvihnout akvarel Madona, který se na listopadové aukci Dorothea prodal za 45,6 tisíce korun.

Víc než dvacítkou kreseb a kvašů byl loni v nabídce zastoupen Zdeněk Burian. Nejdráže se prodaly dva oleje na kartonu, návrhy ke knižním obálkám Melvillovy Bílé velryby a dnes již pozapomenutého dobrodružného románu Tygřice. Prvně jmenované dílo našlo nového majitele za 156 tisíc, druhé za 90 tisíc korun. Z dalších autorů věnujících se knižní ilustraci jmenujme Cyrila Boudu, Ondřeje Sekoru a Jiřího Trnku. Od Boudy se loni nejdráže prodala pozdní kresba Bílá paní (26,4 tisíce), od Sekory Rugbyový mlýn (21,6 tisíce). Jiří Trnka je pak podobně jako Josef Lada autorem, u nějž sběratelé nehledí na to, že jde o práce na papíře. Jeho malba na kartonu Noční chaloupka z poloviny 40. let se na aukci Galerie Kodl prodala za 900 tisíc, kombinovaná technika Děti na procházce na aukci Dorothea za 228 tisíc korun. Vynikající pohádkovou ilustrací z roku 1902 byl loni zastoupen také Jaroslav Panuška. Jeho Obr na cestách se na květnové aukci Galerie Kodl prodal za vyvolávací cenu necelých 58 tisíc korun. 

Ondřej Sekora: Rugbyový mlýn
kolorovaná kresba tuší na papíru / 16 x 22,5 cm
cena: 21 600 Kč / Galerie Art Praha 25. 11. 2012

Z autorů, kteří nepatří mezi nejfrekventovanější jména českých aukcí, je třeba jmenovat Marii Fischerovou-Kvěchovou a Viléma Kreibicha. Hned dva pastely od Viléma Kreibicha se na květnových aukcích prodaly za více než sto tisíc korun. Překvapil zejména rozměrný pastel Závodní automobil, který se na aukci Orlys Art Auctions dostal až na 204 tisíce korun. Kolekci 23 kreseb a grafik na své zářijové aukci nabídla společnost Antikvity Art Aukce. Nejdráže se prodal akvarel Žasnoucí děti před vánoční výlohou firmy ZDAR, který se z necelých 10 tisíc vyšplhal na 55 tisíc korun.

Z poválečného umění zmiňme alespoň Káju Saudka, jehož početnou kolekci po pozitivní zkušenosti z konce roku 2011 loni na svých aukcích opět nabídla společnost 1. Art Consulting, Nejdráže, za vyvolávací cenu 144 tisíce korun, se prodala opakovaně nabízená kresba Drop that Gun!! z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...