ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 13 - Historická grafika

Trh s uměleckou grafikou, a především její historickou produkcí, patří k nejglobalizovanějším segmentům uměleckého obchodu vůbec. Největší zásluhu na této skutečnosti nese samotné médium tohoto druhu tvorby. Grafické listy od počátku svého rozšíření skvěle plnily jistou korespondenční úlohu a zajišťovaly pohotovou výměnu a sdílení různých prvků vizuální kultury přes značné geografické a časové vzdálenosti. 

Relativně nízké výrobní náklady, minimální nároky na transport a  princip multiplikace udělaly z grafických technik jeden z kulturně nejvlivnějších fenoménů naší historie. Milovníci a sběratelé staré grafiky díky uvedeným specifikům předmětu svého zájmu tvoří komunitu roztroušenou po celém světě, a přesto velmi úzce propojenou. Na různých místech a v různém čase se setkávají nad listy pocházejícími z otisků jediné výtvarné předlohy a vytvářejí jakousi synergii sběratelů a znalců neporovnatelnou s dalšími podobnými obory.

Většina akvizic domácích sběratelů se děje formou internetových nákupů v zahraničí nebo prostřednictvím antikvariátů specializovaných na staré tisky a bibliofilie. I přesto však lze z výsledků domácích aukcí vysledovat základní trendy a tendence, jimiž se sběratelství grafických listů z dílen starých mistrů v českých zemích ubírá.

Jindřich Michael Rentz: Korunovační průvod Marie Terezie
kolorovaná mědirytina na papíře / 36 x 57 cm
cena: 18 600 Kč / Arthouse Hejtmánek 13. 6. 2013

 

Podobně jako v minulých letech se i loni umístil na pozici nejprodávanějšího autora Václav Hollar. Celkem bylo nabízeno na pět desítek Hollarových listů s celkovým součtem vyvolávacích cen kolem  půl milionu korun. Z toho bylo vydraženo 19 kusů, dohromady za 240 tisíc korun. Rok 2013 se tak stal pro sběratele tohoto autora nejúspěšnějším za posledních deset let. Nejvýznamnějším loni draženým Hollarovým listem byl panoramatický pohled na Prahu vydaný v Antverpách roku 1649. Prospekt úctyhodných rozměrů měřící na délku více než metr byl vytištěn ze tří měděných desek podle předlohy vzniklé při poslední autorově návštěvě města v roce 1636. Na prosincové aukci galerie Vltavín se prodal v novém aukčním rekordu za vyvolávací cenu 102 tisíc korun.

Z dalších autorů spjatých s českými zeměmi je třeba poukázat na dílo Jindřicha Michaela Rentze působícího ve druhé čtvrtině 18. století ve službách hraběte Františka Antonína Šporka. Jedná se o nejvýraznější osobnost na poli grafického umění v tomto období v českých zemích. Z jeho rozsáhlého díla, pro které vytvářel i kresebné návrhy, jmenujme alespoň ilustrace pro knihu Křesťanský rok či monumentální záznam morového sloupu v Poličce. Přes šíři zanechaného díla a kvalitně zpracovanou, nedávno vydanou monografii není Rentzovo dílo mezi českými sběrateli příliš frekventováno. Spíše výjimkou byl tedy prodej rozměrného kolorovaného listu zachycujícího pražský korunovační průvod Marie Terezie roku 1743. Rentz provedl tuto rytinu podle předlohy Jana Josefa Dietzelera. Tisk nalezl svého kupce na aukci společnosti Arthouse Hejtmánek za necelých 19 tisíc korun, víc než dvojnásobek minimálního podání.

Jacques Callot: Pokušení sv. Antonína
lept na papíře / 56 x 73 cm
cena: 74 400 Kč / Arthouse Hejtmánek 13. 6. 2013

 

Z prodejů zahraničních autorů, kteří se v aukcích objevují jen nahodile, zmiňme alespoň grafický list Pokušení sv. Antonína podle návrhu Jacquese Callota, jednoho z nejvýznamnějších francouzských grafiků 17. století. Tisk po roce 1699 přeryl Petr Picault podle slavného Callotova diptychu, vydaného Israelem Silvestrem o pětašedesát let dříve. Slavné jméno autora předlohy, monumentální rozměry a vysoká atraktivita námětu zvedly cenu na aukci společnosti Arthouse Hejtmanek z 35 na 74 tisíc korun.

Významnou oblastí využití grafických technik je historická kartografie. Na jaře byl v aukci společnosti Zezula prodán za vyvolávací cenu 212 tisíc korun atlas světa kartografů Gerharda Mercatora a Jodocuse Hondia vydaný v Amsterdamu roku 1634. Ve stejné aukci byla též prodána rozměrná kolorovaná mapa obojích Uher a jihovýchodní Evropy Johanna Jacoba Lidla z poloviny 18. století. Její cena stoupla v dražbě trojnásobně na 15 tisíc korun. Stejný aukční dům na podzim úspěšně nabídl kolorovaný plán Prahy s vedutou vydaný Georgem Matthäusem Seutterem ve 30. letech 18. století. Nový majitel za list zaplatil necelých 19 tisíc korun.

Gerhard Mercator: Atlas minor / 1634
mědirytina na papíře / 651 stran
cena: 212 400 Kč / Zezula 13. 4. 2013

 

Při pohledu na výsledky aukčních prodejů historické grafiky na domácím trhu je zřejmé, že se jedná o oblast, která je momentálně stranou sběratelského zájmu. Za první republiky se přitom právě tento segment trhu těšil značné pozornosti. Pozornost publika dnes přitahují snad jen velká jména  proslavených autorů nebo kartografické a vedutistické práce zachycující významná místa všeobecné obliby. Lze předpokládat, že tato situace nepotrvá věčně a v nepříliš vzdálené budoucnosti budeme svědky opětovného objevování prací mistrů pražského císařského dvora kolem roku 1600, díla Michaela Rentze či Berglerových rytin z počátku 19. století. Pod povrchem čeká velké sběratelské bohatství. 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...