ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Ročenka 13 - Práce na papíře

Sbírka prací na papíře uložených do alb vytváří intimní prostor pro setkávání s uměleckým dílem, postrádá však prvoplánový reprezentační potenciál pláten zdobících zdi místnosti. Takto tradičně pojímané sběratelství prací na papíře proto dnes mnoho vyznavačů nemá. Poptávka vyzdvihuje propracované, působivé práce, kresby i grafické listy, které svým majitelům slouží jako závěsné obrazy. Za tato díla jsou pak ochotni platit i vysoké částky, mnohdy srovnatelné s cenami olejomaleb. O drobné přípravné kresby a skici je stále jen malý zájem. 

Ceny za jednotlivá díla kopírují cenovou hladinu malířských prací. Nejvyšších částek dosahují díla meziválečné moderny, čelních představitelů secese a některých poválečných autorů. Spíše výjimkou jsou oceňovaní autoři, v jejichž díle tzv. lehké techniky převažují, jako jsou například Luděk Marold, František Tichý nebo Bohuslav Reynek.

Jaroslav Čermák: Dívčí portrét
akvarel na papíře / 18 x 17 cm
cena: 132 000 Kč / Galerie Kodl 1. 12. 2013

 

Segmentem s velkým sběratelským potenciálem jsou práce na papíře vytvořené v průběhu celého 19. století. Z významnějších prodejů těchto děl však můžeme jmenovat jen nemnohé. Na konci roku byl Galerií Kodl vydražen drobný, nicméně bravurní Dívčí portrét Jaroslava Čermáka. Jeho konečná cena vystoupala z 28 na 132 tisíc korun. Úspěch zaznamenal též jeden z lesních interiérů Julia Mařáka, který byl v téže aukční síni prodán za 372 tisíc korun, a vytvořil tak nový autorský rekord mezi jeho uhlovými studiemi. K atraktivitě této kresby přispěla jistě i provenience z proslulé meziválečné sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic. Za více než sto tisíc korun se prodaly ještě další dvě Mařákovy kresby.

Velké popularitě se mezi sběrateli těší práce autorů spojených s estetikou přelomu století. Vedle Alfonse Muchy, jemuž věnujeme samostatnou studii, to je zejména nedostižný glosátor atmosféry fin de siècle Luděk Marold. Nejdráže se loni prodalo naturalistické zachycení společenské scény v díle Siesta v kavárně, které bylo s nárůstem vydraženo aukčním domem Meissner-Neumann za 252 tisíc korun. Jiným dokladem Maroldova mistrovství je kvaš Gentlemani v Paříži prodaný za 78 tisíc korun společností Adolf Loos Apartment and Gallery. Opakovaně bez nového majitele zůstal kvaš Obavy s poněkud pochmurným námětem nemocných dětí, který byl nabízen za vyvolávací cenu 60 tisíc korun.

Pozoruhodnou licitaci zaznamenali návštěvníci podzimní aukce galerie Pictura, kde byla dražena rozměrná uhlová kresba Jakuba Schikanedera Severní krajina v noci. Cena tohoto kartonu vystoupala o rovných 300 tisíc na konečných na 720 tisíc korun, a stala se tak autorovým nejdražším dílem v této kategorii. Dosavadní rekord z roku 2005 držel pastel Meditace, který byl vydražen za 276 tisíc korun. Na jaře byly draženy dva působivé pastely Jana Preislera, oba se prodaly za vyvolávací cenu. Studie U černého jezera našla nového majitele v aukci společnosti European Arts za 222 tisíc a Ikarův pád byl prodán Galerií Kodl za 156 tisíc korun. Na trh se druhé jmenované dílo vrátilo po osmi letech, jeho cena se za tu dobu zvýšila jen o 6 tisíc korun.

Zájem byl i o díla dalších autorů z generace narozené v 70. letech 19. století. Za 108 tisíc vydražila aukční síň 1. Art Consulting pastel Dívčí půlakt Karla Špilara a zajímavě se prodávaly též práce Vojtěcha Preissiga. Akvarel Za domem byl po řadě neúspěšných pokusů prodán galerií Vltavín za vyvolávací cenu 74 tisíc a kresba Dívka s labutí, s proveniencí z Waldesovy obrazárny, za vyvolávací cenu 54 tisíc korun. Drobnější varianta tohoto námětu byla v roce 2000 vydražena za cenu přesahující 100 tisíc korun. Z vyhledávaných autorových leptů jmenujme alespoň Pasáka ovčího stáda vydraženého galerií Sýpka za 53 tisíc nebo Strom v květu, který našel nového majitele na aukci společnosti Arthouse Hejtmánek za 48 tisíc korun.

František Bílek: Síň hladu a žízně / 1906
linoryt s podtiskem / 65 x 68,5 cm
cena: 84 000 Kč / 1. Art Consulting 10. 2. 2013

 

V témže aukčním domě dosáhl dílčího autorského rekordu Emil Orlik, jehož barevný dřevořez Dva Japonci se stal nejdražším autorovým tiskem v aukční historii. V dražbě vystoupala jeho cena z vyvolávacích 10 tisíc na konečných 74 tisíc korun. Další překročení nejvyšší ceny za grafický list jsme v loňském roce zaznamenali u Františka Bílka, jehož rozměrný linoryt Síň hladu a žízně byl vydražen s vysokým nárůstem společností 1. Art Consulting za konečných 84 tisíc korun. Tento prodej byl však spíše výjimkou, protože většina autorových kreseb a tisků nabízených aukčním trhem zůstala neprodána.

Druhou nejvyšší cenu mezi tisky Františka Koblihy realizovala galerie Vltavín prodejem černobílé litografie Ženský akt se čtyřmi svítidly, který vystoupal na 48 tisíc korun. Jiným dokladem stoupající ochoty kupců platit vysoké ceny za grafické listy je barevný dřevoryt Vesnice na Valašsku Bohumíra Jaroňka prodaný aukčním domem Zezula za 33 tisíc nebo barevný lept Františka Tavíka Šimona New York v noci prodaný za 47 tisíc korun galerií Sýpka.

Nejsilnější segment trhu tvoří díla meziválečné avantgardy, což platí i pro jiné výtvarné techniky než jen pro olejomalbu. Solitérem vystupujícím z domácí tradice i z běžných cenových relací českého trhu je František Kupka. Nabídka jeho prací se po předloňském boomu poněkud zklidnila, stále však měli sběratelé možnost zakoupit několik zajímavých děl z autorovy produkce. Celkem pravidelně se v aukcích v posledních letech objevují zejména malířovy abstraktní kvaše. Z loni nabízených se nejdráže, za vyvolávací cenu 720 tisíc korun, prodala Abstraktní kompozice, kterou v říjnu dražila společnost 1. Art Consulting.

Z Kupkova staršího období byly prodány dvě figurální studie. Nevelký pastel Oválné zrcadlo z roku 1910, který je jednou ze skic ke stejnojmennému obrazu ve sbírce MoMA, se v dražbě společnosti Prague Actions prodal za 348 tisíc korun. Druhou úspěšně draženou kresbou byla přípravná studie k obrazu Radosti života, která se na aukci Galerie Kodl prodala s nárůstem za 264 tisíc korun. Celkem třikrát byly v uplynulém roce draženy různé otisky litografie Oranžový kruh z roku 1950. Prodaly se všechny tři a to za 38, 98 a 109 tisíc korun. Až na jednu výjimku zůstaly naopak bez nového majitele barevné akvatinty s orfickými náměty.

Sběratelsky nejvyhledávanější oblastí jsou díla českého kubismu. Některá z nich v kategorii kresby dosáhla v uplynulém roce nových autorských rekordů. Hned na počátku roku byly v dražbě společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery úspěšně nabídnuty dvě kresby Emila Filly. Kresba uhlem z roku 1914 Samovar je obdivovatelům Fillova díla známa z četných výstav a publikací. Význam a kvalita této studie se odrazil též ve výsledné ceně 1,38 milionu korun (obrázek 120 v seznamu milionových položek), což je druhá nejvyšší cena za Fillovu kresbu. Druhou zmiňovanou prací byla Hlava opřená o ruku z druhé poloviny 40. let, která se prodala za 120 tisíc korun. Žádná z dalších Fillových kreseb již hranici sta tisíc korun nepřekonala. V kategorii tisků vystoupila nejvýše černobílá litografie Zátiší se sklenicí, dýmkou a jablkem z roku1933, vydražená v Dorotheu za 43 tisíc korun.

Antonín Procházka: Žena s rukama v klíně / 1911
akvarel na papíře / 40 x 26,5 cm
cena: 720 000 Kč / 1. Art Consulting 6. 10. 2013

 

Několik významných olejů a kreseb Antonína Procházky loni nabídla společnost 1. Art Consulting. Nový autorský rekord v oblasti prací na papíře vytvořil působivý pastel Hlava ženy z roku 1915, který odešel za vyvolávací cenu 1,08 milionu korun (obr. 142). K vysoké ceně jistě přispěl i původ ve sbírce jednoho z nejvýraznějších brněnských sběratelů Mojmíra Helceleta. Stejnou provenienci měl i akvarel Žena s rukama v klíně z roku 1911, který byl toutéž aukční síní vydražen s vysokým nárůstem za 720 tisíc korun. Dosažené ceny souvisejí obecně s vyšším oceňováním Procházkových děl z raného období i s faktem, že obě díla působí jako hotové dokončené obrazy. Pro srovnání můžeme uvést kvalitní kubizující kresbu tužkou Žena s pohárem, která byla prodána v dražbě galerie Vltavín za necelých 58 tisíc korun. O kresby a tisky z autorova pozdního klasicizujícího období je zájem mnohem nižší a většina z nich zůstala neprodána.

Působivým příkladem kubistických kreseb jsou přípravné práce sochaře Otto Gutfreunda. V uplynulém roce jich prošlo aukčním trhem jen několik, které bychom chtěli zmínit. Na jaře nabídla Galerie Kodl drobnou studii Hlavy, příkladnou práci z období analytického kubismu pocházející z Laušmanovy sbírky. Její cena v průběhu aukce narostla až na 252 tisíc korun, dvojnásobek minimálního podání. Svého kupce našla i kresba Rozkročená ženská postava pocházející z umělcovy pozůstalosti. V aukci společnosti Orlys Art Auctions byla vydražena za 56 tisíc korun. Jiným příkladem domácí kubizující tvorby je akvarel Vlastislava Hofmana Most ve Frýdku z roku 1919, který společnost Adolf Loos Apartment and Gallery vydražila za 144 tisíc korun.

Z autorů, jejichž doménou byla především grafická tvorba, jmenujme na první místě Josefa Váchala. Loni aukcemi prošlo na 60 jeho grafik, z nichž se prodala třetina. Zmínku si zaslouží hlavně působivý  barevný dřevoryt Smrtící plyn z roku 1934, který na aukci galerie Pictura našel nového majitele za vyvolávací cenu necelých 70 tisíc korun. Z prací Josefa Čapka jsme zaznamenali rostoucí zájem o bibliofilii Levana a matky žalu, která byla na našem aukčním trhu prodávána už několikrát, pokaždé s vyšší dosaženou cenou. Tentokrát je to díky galerii Sýpka celých 102 tisíc korun.

Jedním z nejúspěšnějších kreslířů a grafiků je František Tichý. V loňském roce bylo prodáno několik jeho barevných kreseb za ceny pohybující se nad hranicí sto tisíc korun. Na prvním místě to byl Černošský chlapec, vydražený v Galerii Art Praha za 252 tisíc, dále pak například práce Hypnotyzér a Jockey s koněm, vydražené za shodnou cenu 192 tisíc korun. Z tisků stojí za upozornění suchá jehla Capriccio II prodaná Galerií Kodl za 60 tisíc či lept Kouzelník s kartami vydražený v aukci Dorothea za 54 tisíc korun.

František Tichý: Černošský chlapec / 1932
komb. technika na papíře / 27 x 27 cm
cena: 252 000 Kč / Galerie Art Praha 17. 11. 2013

 

Z prací výtvarníků, jejichž těžiště leží v období po druhé světové válce, nelze nejmenovat ikonického autora českého umění – Josefa Ladu. Ve sledovaném období se na trhu objevilo celkem 45 jeho děl, z nichž kupce našla polovina, dohromady za čtyři miliony korun. Milionovou hranici překonal na aukci Galerie Kodl kvaš Hrusická zima (obr. 145), dalších pět děl se prodalo za více než sto tisíc korun. Jakkoli jde o vysoké ceny, v Ladově případě již nejsou nijak překvapivé. O rok dříve se za více než milion korun prodaly hned čtyři Ladovy kvaše.

Autorem, kterého v souvislosti s grafikou nelze v kontextu českého trhu opomenout, je Bohuslav Reynek. V uplynulém roce se v aukcích objevilo nejvíce jeho grafických listů v historii, celkem 89, z nichž se opět prodala přibližně třetina za celkových 1,2 milionu korun. Vedle listů tištěných za umělcova života a jím signovaných jsou nabízeny také pozdější tisky z původních desek, opatřené Reynkovým synem Danielem až po otcově smrti. Původní grafické listy z první skupiny sice pořizoval většinou též Daniel Reynek pod otcovým dohledem, cenové rozdíly mezi oběma kategoriemi jsou však dramatické. Zatímco pozdější tisky je možné získat doslova za pár tisíc, nejlepší listy tištěné za života Bohuslava Reynka se šplhají ke sto tisícům korun. Nejdráže se v prosinci prodala suchá jehla s monotypem z roku 1950 s názvem Klanění pastýřů, jejíž cena v aukci galerie Vltavín vylétla až na 144 tisíc korun.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...