ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 14 - Krajináři

Přestože celkové obraty prodejů obrazů s krajinnými náměty nedosahují výše obdobných údajů z oblasti meziválečné moderny nebo surrealismu, patří krajinomalba mezi českými sběrateli k nejoblíbenějším segmentům umělecké tvorby. Kvalitní a zajímavé malby lze v rámci tohoto žánru získat již v nižším a středním cenovém pásmu.

Josef Ullman: Předjaří olej na plátně / 76 x 102 cm cena: 504 000 Kč / European Arts 20. 5. 2014 Josef Ullman: Předjaří
olej na plátně / 76 x 102 cm
cena: 504 000 Kč / European Arts 20. 5. 2014

 

Za zakládající osobnost moderní české krajinomalby je považován Julius Mařák, který vychoval celou jednu generaci autorů zaměřených na tuto oblast. Zatímco se v loňském roce stal nejvýše draženým Mařákovým dílem Myslivec prodaný s vysokým nárůstem za konečných 420 tisíc korun, malby některých jeho žáků dosáhly milionových částek. Celkově utratili loni sběratelé za díla Mařákovy školy více než 20 milionů korun, což je částka shodná s výsledky doposud nejúspěšnějšího roku 2010.

Nejlépe si v tomto období vedl Alois Kalvoda. Z celkem nabízených 53 obrazů s jeho podpisem jich bylo prodáno 31 za souhrnnou cenu přesahující 4,5 milionů korun, což jsou nejlepší výsledky v moderní aukční historii tohoto malíře. Zároveň byl prodejem obrazu Léto v pražském Dorotheu posunut cenový autorský rekord na úroveň 780 tisíc korun.

Svůj obchodní rekord zvýšil též Josef Ullman, když bylo jeho plátno s krajinou Po bouři vydraženo v Galerii Kodl z vyvolávací ceny 192 tisíc na neočekávaných 1,02 milionu korun (obr. 136). Z 22 nabízených obrazů tohoto malíře jich v loni vyměnila majitele právě polovina. Za všech 11 pláten zaplatili kupci dohromady více než 2 miliony korun, což je druhá nejvyšší částka za posledních deset let.

Špatně si nevedl ani František Kaván, za jehož díla zaplatili sběratelé přes 2,8 milionu korun, což zhruba odpovídá výsledkům za nejlepší roky 2010 a 2011.  Nejvýše dražené plátno prodané na aukci společnosti European Arts pod názvem Konec zimy za konečných 600 tisíc korun se velmi těsně přiblížilo letitému autorskému rekordu z roku 2010. Ceny většiny dalších obrazů, jichž bylo celkem prodáno 27, se pohybovaly v řádu desítek tisíc korun.

Snad nejceněnějším autorem Mařákovského okruhu je tragicky zesnulý Antonín Slavíček. Přestože se loni dostala na trh pouze tři jeho díla, utratili za ně kupci dohromady 5,34 milionů korun. Nejvýše vystoupala v dražbě cena Krajiny u Oldřichovic, a sice na konečných 2,4 milionů korun (obr. 57). Zajímavá byla též licitace Motivu z Letné, který se zastavil na úrovni 1,92 milionu navzdory svým komorním rozměrům (obr. 73). Poslední malba, prodaná za 1,02 milionu korun, nese jméno Podzimní krajina (obr. 133).

Volněji byl s uvedenou skupinou spojen oblíbený František Hudeček, jehož díla si loni vedla na trhu nejhůře za posledních pět let. Ze třiceti nabízených pláten byla prodána jen jedna třetina. Za zmínku jistě stojí dražba obrazu V létě z roku 1903, který našel nového majitele za konečných 1,92 milionu korun (obr. 71). Ostatní díla nedosahovala této úrovně, a pokud se prodala, tak za ceny v řádu desítek tisíc korun.

František Kaván: Konec zimy olej na plátně / 80 x 110 cm cena: 600 000 Kč / European Arts 20. 5. 2014 František Kaván: Konec zimy
olej na plátně / 80 x 110 cm
cena: 600 000 Kč / European Arts 20. 5. 2014

 

Solitérem české krajinomalby, který se podle vlastních slov podruhé učil malovat ve francouzském Barbizonu, se stal malíř s česko-italskými kořeny Antonín Chittussi. V uplynulém roce mohli milovníci jeho díla vybírat z celkem sedmnácti prací, což byla doposud nejširší nabídka v posledních deseti letech. Součet cen všech jedenácti prodaných obrazů činí více než 4 miliony korun. O něco málo více utratili kupci za Chittussiho malby jen v roce 2009. Nejvyšší ceny 840 tisíc korun dosáhl zajímavý Pohled na Montmartre datovaný do roku 1889. Jinými pozoruhodnými díly prodávanými v roce 2014 byl Jindřichův Hradec s cenou 780 tisíc korun a působivá Krajina s rybníkem a břízou vydražená u Pictury za 600 tisíc.

Jiným českým malířem spojeným s Barbizonem je Václav Radimský. Sběratelé jeho díla byli evidentně spokojeni s širokou nabídkou 32 prací, z nichž zakoupili dvě třetiny za souhrnnou cenu necelých 10 milionů korun. V širším srovnání se jedná o druhou nejvyšší sumu utracenou na aukcích za Radimského malby v uplynulých deseti letech. Nejlépe se prodala křehká krajinná kompozice Jaro v Giverny, za kterou nový majitel zaplatil 1,44 milionů korun (obr. 99). Za podobnou cenu 1,38 milionu byla vydražena Kvetoucí zátoka reprezentující malířův oblíbený říční motiv (obr. 106). Dalšími pracemi zakoupenými za více než milion korun se stala kompozice Lekníny (obr. 113) a Zimní krajina v Normandii (obr. 122).

Hranici autorského rekordu posunul také Miloš Jiránek. Prodej malby Náměstí v Týnci nad Labem se realizoval za 961 tisíc korun u společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery. Podobně výjimečnou se stala licitace obrazu Na chmelnici od Oldřicha Blažíčka, za nějž úspěšný zájemce utratil 1,26 milionu korun (obr. 110). Připojil se tak k ostatním sběratelům, kteří dohromady nakoupili 27 děl tohoto krajináře za celkových 7,4 milionů korun – nejvíce v moderní aukční historii.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...