ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Ročenka 14 - Práce na papíře

V období prvního rozvoje českých uměleckých aukcí za první republiky byl některými komentátory kulturního života s jistým entusiasmem popisován fenomén tzv. „demokratizace aukcí“. Dražby uměleckých děl přestaly být doménou aristokracie a bohatých podnikatelů a otevřely se širší sběratelské veřejnosti.

Alfons Mucha: Na břehu akvarel na papíře / 16 x 32 cm cena: 156 000 Kč / Galerie Kodl 25. 5. 2014 Alfons Mucha: Na břehu
akvarel na papíře / 16 x 32 cm
cena: 156 000 Kč / Galerie Kodl 25. 5. 2014

 

Vrcholem tohoto drobného sběratelství se stalo vytváření kolekcí kreseb a prací na papíře, které byly cenově dostupné a zároveň vyžadovaly vysokou erudici kupujícího. Tento sběratelský segment se pak stal jakýmsi etalonem odkazujícím k míře kultivovanosti celého uměleckého trhu.

V současnosti jsme svědky situace, kdy jsou již po několik let kresby a případně též grafiky považovány spíše než za autonomní uměleckou oblast za jakousi druhou – levnější – kategorii maleb a soch. Jejich ceny kopírují poptávku po vyhledávaných jménech z oblasti malby a dalších médií. Autonomní sbírání prací na papíře oceňující jejich specifika jako by chybělo. Navzdory tomuto tvrzení však můžeme konstatovat, že trh s kresbou v posledních letech přesvědčivě narůstá. Podle údajů z databáze ART+ se jejich množství i ceny v posledních šesti letech zvedly přibližně o sto procent. Zatímco v roce 2008 bylo prodáno přibližně něco přes 600 těchto prací za průměrnou cenu 34 tisíc korun, v roce 2014 to bylo přes 1200 položek s průměrnou cenou 78 tisíc korun.

Téměř zcela na domácím trhu chybí segment kreseb starých mistrů. Pokud se občas nějaká zajímavější práce objeví, projde často nerozeznána mimo hlavní obchodní kanály. První významnější prodej loňského roku týkající se staršího umění zaznamenal rozměrný akvarel Hanuše Schwaigera s názvem Krysař, který byl za konečnou částku 600 tisíc vydražen na půdě společnosti European Arts. Toto dílo bylo úspěšně prodáno jako závěsný obraz. Naopak drobné monochromní práce autora dokladující jeho technické a umělecké postupy zůstaly navzdory nízkým cenám bez povšimnutí.

Sběratelsky oblíbený je již tradičně okruh autorů tvořících v době fin de siècle kolem roku 1900. Mezi nejznámější z těchto malířů patří Alfons Mucha. Jeho nejvýše draženou prací v lehkém médiu se stal drobný působivý akvarel Na břehu, který v aukci Galerie Kodl vystoupal nečekaně z vyvolávací ceny 33 tisíc na hodnotu 156 tisíc korun. Dalšími zajímavými díly s cenou převyšující 100 tisíc korun je neobvyklý akvarel Vodník a rusalky z roku 1890, kresba Alegorie jara, pastel Dvojice či návrh Divadelního kostýmu. Do stejného období patří dvojice akvarelů Joži Úprky Předčítání a U muziky, jejichž cena se v dražbě několikrát zvýšila na úroveň 96 tisíc a 144 tisíc korun. V roce 1905 byl nakreslen rozměrný pastel Podvečer na Vltavě Viktora Strettiho, oceněný publikem na částku 180 tisíc korun. Tento prodej vytvořil též nový cenový rekord autora v oblasti kresby a zároveň se stal jeho druhým nejdražším dílem v aukční historii.

Podobně jako v malbě jsou i mezi pracemi na papíře nejvíce vyhledávána díla klasické moderny. Prvenství nejvíce ceněného českého autora obhájil i v segmentu lehkých technik František Kupka. Nejdražší prací na papíře se v roce 2014 stal jeho akvarel s názvem Příběh o pestících a tyčinkách z roku 1919 vydražený po trojnásobném nárůstu za konečných 1,86 milionu korun společností Adolf Loos Apartment and Gallery (obr. 77). Ve stejné aukci získal za konečných 496 tisíc korun nového majitele též akvarel Abstraktní kompozice. Z dalších prodaných Kupkových listů jmenujme ještě alespoň dvojici figurálních prací Talthybios a Město Argos, které se spolu s abstraktními kompozicemi Cercles et verticales a Kolem bodu prodaly v pásmu 228 až 480 tisíc korun.

Jinou kresbou, která překročila milionovou hranici, jsou Děti mezi stromy Josefa Čapka se skvělou proveniencí rodinné sbírky (obr. 114). Cena tohoto pastelu se bezmála čtyřikrát zvýšila, aby se zastavila až na úrovni 1,2 milionů korun.

Dalším úspěšným kreslířem uplynulého roku se stal Jaroslav Král se svým rozměrným kubizujícím pastelem z roku 1935 nesoucím název Dvě ženy. Obraz byl u Adolf Loos Apartment and Gallery vydražen se značným nárůstem za cenu 852 tisíc korun, a překonal tak i všechny olejomalby autora nabízené v tomto roce. Zároveň posunul dále jeho cenový rekord v oblasti lehkých technik. Za stejnou cenu 852 tisíc korun bylo vydraženo drobné Zátiší se sklenicí Emila Filly z roku 1914 s dobrou proveniencí z autorovy pozůstalosti.  Z dalších zajímavých Fillových prací na papíře stojí jistě za zmínku Hlava z roku 1933 prodaná za 480 tisíc, Zátiší se džbánem, sklenicí a dýmkou za 384 tisíc nebo Boje a zápasy z roku 1939 získané novým majitelem za vyvolávací cenu 180 tisíc korun.

Václav Špála: Pohled na Marseille / 1926 akvarel na papíře / 51 x 69 cm cena: 264 000 Kč / Galerie Art Praha 27. 4. 2014 Václav Špála: Pohled na Marseille / 1926
akvarel na papíře / 51 x 69 cm
cena: 264 000 Kč / Galerie Art Praha 27. 4. 2014

 

Pozornost návštěvníků Galerie Art Praha upoutal ne zcela typický akvarel Václava Špály zachycující pohled na Marseille. List z roku 1926 změnil majitele za cenu 264 tisíc korun.  Z prací Jana Zrzavého se nejúspěšněji prodala kresba uhlem Toaleta I za konečných 300 tisíc korun. Jinou zajímavou kresbou je jeho ilustrace k Máchově Máji, vytvořená pro vydání v Aventinu Otakara Štorcha-Mariena, vydražená po dlouhé licitaci za 240 tisíc korun. Za 120 tisíc byl prodán jeho nevelký barevný pastel Via Appia. Stejnou technikou bylo vytvořeno civilistně laděné Zátiší s modrou konvicí a chlebem Aloise Wachsmanna z roku 1923, vydražené na aukci 1. Art Consulting za 228 tisíc korun. Z prací stejně starého Františka Tichého byla nejvýše licitována kresba Milosrdný samaritán, prodaná u Arthouse Hejtmánek za konečných 248 tisíc korun. Nad úrovní 100 tisíc korun se dražily i další Tichého listy, kvašová Hlava clowna a Hypnotizér.

Jednou z nejatraktivnějších oblastí české moderny je imaginativní malba. Její popularita se odráží mimo jiné i v cenách, které jsou sběratelé za tato díla ochotni zaplatit. Ilustrativním příkladem může být nevelký karton Josefa Šímy nazvaný Bílá variace na modré z roku 1947, jehož cena v aukci vzrostla z 264 tisíc na konečných 876 tisíc korun. Dalším vysoce licitovaným dílem se stala tušová kresba Černé slunce, za kterou nový majitel zaplatil 600 tisíc korun. Podobně úspěšné byly i některé dražby Toyen, v nichž byla prodána například kresba Sen za 576 tisíc a Motýlí čas za 480 tisíc korun. Dalšími pracemi prošlými trhem je kompozice Františka Janouška z roku 1935 vydražená za 216 tisíc nebo Larva Františka Muziky, jejíž cena se ustálila na úrovni 240 tisíc korun.

Dobře si v uplynulém roce vedla též díla Josefa Lady, který tvořil zpravidla technikou akvarelu a kvaše na papíře. Celkem bylo prodáno 22 jeho prací za souhrnnou cenu přesahující  7 milionů korun. Nejvýše vystoupala cena Mlýna s kostelíkem, a to až na 1,14 milionů korun (obr. 118). Cenovou hranici 0,5 milionu překročilo ještě šest dalších Ladových prací. Z novějších děl jmenujme alespoň kombinovanou technikou vytvořený Milenecký pár Věry Janouškové, vydražený za 137 tisíc korun společností Prague Auctions, nebo Traktoristku Káji Saudka s cenou 72 tisíc korun.

Závěr tohoto stručného přehledu je věnován dvěma grafickým listům draženým v českých aukcích. Největším překvapením se stal patrně červený linoryt signovaný Josefem Čapkem s názvem Dívka, jehož cena vystoupila při licitaci ze 36 na konečných 252 tisíc korun. Na 312 tisíc korun stoupla cena souboru serigrafií Ladislava Sutnara The Strip Street v aukci pražské síně Dorotheum.

Josef Šíma: Bílá variace na modré / 1947 kombinovaná technika na kartonu / 32 x 24,5 cm cena: 876 000 Kč / European Arts 23. 11. 2014 Josef Šíma: Bílá variace na modré / 1947
kombinovaná technika na kartonu / 32 x 24,5 cm
cena: 876 000 Kč / European Arts 23. 11. 2014

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...