ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Ročenka 14 - Staří mistři

Oblast starého umění patří na českém trhu k těm nejzajímavějším. Opravdu kvalitních děl starých mistrů prochází aukční nabídkou ve srovnání s ostatními segmenty relativně málo. O to překvapivější a pestřejší však tato přehlídka bývá.

Andrea del Sarto (okruh): Vierge a l‘enfant olej na dřevě / 77 x 57 cm cena: 660 000 Kč / European Arts 26. 10. 2014 Andrea del Sarto (okruh): Vierge a l‘enfant
olej na dřevě / 77 x 57 cm
cena: 660 000 Kč / European Arts 26. 10. 2014

 

Podobně tomu bylo i v uplynulém roce. Oproti předešlé sezoně slavila nejčastěji úspěch díla vzniklá mimo historické území českých zemí. Přesto se i v domácí produkci našla zcela mimořádné práce.

Nejvýznamnějším bohemikem draženým v roce 2014 v tomto segmentu byla desková malba s biblickým námětem Vraždění neviňátek (obr. 33 v seznamu milionových položek) přivezená ze španělské soukromé sbírky. Jejím autorem je takzvaný Mistr litoměřického oltáře, považovaný za nejvýznamnějšího malíře přelomu 15. a 16. století. Pozici tohoto všestranně nadaného malíře při královském dvoře dokládá jeho práce na monumentální nástěnné výzdobě Svatováclavské kaple v pražské katedrále. Dílo bylo vydraženo v aukci společnosti Zezula počátkem prosince a dosáhlo po čtyřnásobném nárůstu ceny 3,66 milionu korun.

Ke sběratelsky oblíbeným patří kabinetní krajinné scenerie Jana Jakuba Hartmanna. Ve sledovaném období byly nabídnuty tři malby tohoto autora. Svým námětem a vertikálně komponovaným formátem zaujala Krajina s obrácením sv. Pavla (obr. 116), která byla vydražena počátkem roku u 1. Art Consulting za vyvolávací cenu 1,14 milionu korun. Podobně působivá práce téhož autora zůstala ve stejné aukci bez povšimnutí. Poslední Hartmannovou malbou prodávanou v tomto roce se stala Krajina s hradní zříceninou, která našla nového majitele za vyvolávací cenu 696 tisíc korun. Co do oblíbenosti a významu pro domácí sběratelství se k Hartmannovi řadí o několik generací mladší Norbert Grund. Za rokokově laděné drobné krajinky tohoto autora jsou běžně skládány částky ve výši stovek tisíc korun. Nejlépe se loni prodala podmanivá komorní Plachetnice na moři, která byla po napínavé licitaci vydražena za 336 tisíc korun.

Nejvýše draženým dílem starého umění se v loňském roce stala monumentální manýristická kompozice Venuše, Amor, Bakchus a Diana severoitalského malíře Parise Bordoneho (obr. 3). Tento přímý žák Tizianův při svém zaalpském turné pracoval například pro francouzský královský dvůr ve Fontainebleau nebo pro bankéřskou rodinu Fuggerů v Augsburgu. Za špičkovou ukázku jeho produkce importovanou ze zahraničí zaplatil po delší licitaci nejvytrvalejší zájemce konečných 12,4 milionu korun. Malba dražená u Arthouse Hejtmánek je současně nejdražším dílem starého umění prodaným na našem území za posledních pět let. 

Jiným velkým italským mistrem, který se objevil v českých aukčních katalozích, je žák malířské školy bratří Carracciů Giudo Reni. Jeho nově objevené plátno zachycující Modlící se pannu Marii bylo draženo v síni European Arts až do výše 3,48 milionu korun (obr. 37). U stejné síně byl též prodán renesanční obraz Madony s dítětem z okruhu florentského mistra Andrea del Sarto. Jistou spojnicí mezi Itálií a českými zeměmi se stalo dílo rakouského barokního malíře s benátským školením Johanna Michaela Rottmayra. Reprezentativní malba tohoto autora, působícího též na našem území, byla pod názvem Alegorie pomíjivosti (obr. 96) po krátké licitaci prodána za téměř 1,5 milionu korun, a sice v jarní aukci společnosti Arthouse Hejtmánek.

Jedné z nejsilnějších sběratelských tradic v naší zemi odpovídá orientace na tvorbu nizozemských mistrů 17. století. Z tohoto okruhu byla po snížení ceny vydražena opakovaně nabízená Krajina s poutníky z okruhu Jana Brueghela staršího za konečných 780 tisíc korun. Úspěch slavila též tradiční bravurně zvládnutá květinová zátiší. Částku 900 tisíc korun zaplatil kupec za rozměrnou Kytici haagského malíře Simona Pieterszoona Verelsta, podobně jako vydražitel dvojice květinových zátiší Gaspara Pietera Verbruggena z Antverp, jejichž cena vystoupala v licitaci na konečných 806 tisíc korun.

Opomenuta nezůstala ani vzácně se vyskytující sochařská díla minulých století. Výjimečnou příležitostí pro milovníky vrcholně středověkého umění se stala nabídka jarní aukce společnosti Arthouse Hejtmánek, kde byla dražena socha Madony s dítětem. Po dvojnásobném nárůstu ceny byla tato polychromovaná skulptura odpovídající formám internacionálního stylu přiklepnuta dražiteli s nejvyšší nabídkou 521 tisíc korun. V téže dražbě byla prodána pozdně gotická socha Bolestného Krista s působivě pojatou draperií. Jinou polohu středověkého umění představila nabídka společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery, v níž byla po více než trojnásobném nárůstu vydražena polychromovaná skulptura Trůnící Madony s Ježíšem za 312 tisíc korun. Formální analýza této sochy odkazuje k regionu jižního francouzsko-španělského pomezí kolem roku 1300.

Úspěch zahraničních děl starých mistrů na českém trhu v roce 2014 ukazuje, že ve svém rozvoji postoupil o další významný úsek. Domácí sběratelé začínají rozšiřovat svůj zájem z čistě bohemikálního materiálu na širší evropský kontext a zahraniční kupci pochopili, že v českých aukcích lze učinit zajímavé akvizice podobně jako jinde v zahraničí.

Simon Pieterszoon Verelst: Velké květinové zátiší olej na plátně / 118 x 93 cm cena: 900 000 Kč / 1. Art Consulting Simon Pieterszoon Verelst: Velké květinové zátiší
olej na plátně / 118 x 93 cm
cena: 900 000 Kč / 1. Art Consultingpis

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...