ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Samostatná večerní aukce prací na papíře

European Arts 8. 11. 2018

Svou letos předposlední aukci se aukční dům European Arts rozhodl věnovat výhradně pracem na papíře. Draženo bude sto pečlivě vybraných položek od konce 19. století po současnost. Třetinu dražené kolekce tvoří fotografie.

Nejstaršími nabízenými díly jsou kresby Julia Mařáka, nejmladší položkou pak deset let stará tušová malba Jiřího Straky. Nejpočetněji je však zastoupena klasická moderna, v nabídce se objevují práce od Emila Filly, Josefa Čapka, Rudolfa Kremličky či Toyen. 
 

Jindřich Štyrský, Zima, 1933
Jindřich Štyrský: Zima, 1933, akvarel na papíře, 24,8 x 35 cm,
odhadní cena: 1 700 000-2 500 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

Titulním dílem katalogu a současně nejdražší položkou aukce je s odhadní cenou 1,7 2,5 milionu korun akvarel Zima Jindřicha Štyrského. Vysoký odhad indikuje, že byť by se práce vydražila za první podání, vytvořila by zřejmě Štyrského nové cenové maximum v kategorii prací na papíře. To stávající má hodnotu 1,56 milionu korun a od jara je drží akvarel Srdeční krajinkakterý patří do stejné série jako nyní nabízená položka. Jedná se o cyklus čtyř ročních dob z rok 1933, který spojuje jak podobná technika, tak i formát. Štyrský zde obsahově i vizuelně navázal na artifielismus konce 20. let. Stejně jako Srdeční krajinka, která představovala jednu z variant k Létu, i nyní dražená Zima nese Štyrského věnování, a to Vítu Obrtelovi.

Vystudovaný architekt Vít Obrtel byl jedním ze zakladatelů Puristické čtyřky. V roce 1923 vstoupil do Devětsilu a vystavoval v Bauhausu ve Výmaru. Při studijním pobytu v Paříži (1925) se seznámil s architekty Adolfem Loosem, Theo van Doesburgem a Le Corbusierem, spřátelil se rovněž s Toyen a Josefem Šímou. V roce 1926 se začal zabývat v konstruktivistickém duchu typografií a knižní grafikou. Upravil téměř padesát titulů svých přátel Vítězslava Nezvala, Vladislava Vančury, Jaroslava Seiferta či Františka Halase.

Jak v souvislosti s proveniencí a dedikací díla zmiňuje také přiložená expertiza Karla Srpa, Obrtel byl Štyrského blízkým přítelem. Oba výtvarníci se spolu s Bohuslavem Broukem navíc podíleli na vydání kulturního letáku ROK.


 

Josef Šíma, Dívka, 1926
Josef Šíma: Dívka, 1926, tuš a akvarel na papíře, 57,5 x 46 cm, 
odhadní cena: 450 000-650 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

Kresba Dívka je za poslední dva roky již třetím Šímovým portrétem provedeným tuší z roku 1926, který aukční síň European Arts zařadila do svého portfolia. Období druhé poloviny 20. let bylo pro kresebné vyjadřování Josefa Šímy příznačné a plně odpovídalo jeho záměru zcela úspornými prostředky postihnout charakter a vnitřní náboj zobrazovaného. Dělo se tak zejména prostřednictvím pevně vedené, nicméně vždy subtilní a velmi jemné siluety a detailnějšího pojednání očí, úst a vlasů, které i přes jejich specifickou podobu nabývají role až abstrakních znaků.

Upozornit musíme v této souvislosti také na jinou Šímovu podobiznu ze stejné doby, kterou získala do své nabídky Galerie Kodl a půjde do dražby první prosincovou neděli. Jde o jednu z variant ke kresbě Běla Kašparová (další vlastní například Moravská galerie v Brně), která byla vydražena na jaře 2017 European Arts a jež nesla autorův přípis portrétované malířce (více o Šímových kresbách zde).


 

Emil Filla: Polopostava muže, 1914-15
Emil Filla: Polopostava muže, 1914-15, tužka a akvarel na papíře, 58 x 44 cm,
odhadní cena: 250 000-350 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

S číslem 73 European Arts nasadila dílo Emila Filly s figurální tématikou, které svým způsobem dokumentuje autorův výtvarný posun v rozmezí několika málo let. Nedávno totiž stejnou aukční síní prošla kolorovaná Polopostava ženy s datací 1912 a máme tedy možnost ve srovnatelném měřítku sledovat, jak se Filla skrze lidskou figuru dostával k analytickému kubismu. Že tento proces nejen pro autora samotného znamenal důležitý přelom, je vidět i z toho, že si kresbu ponechal a posléze byla restituována z Národní galerie.

 

 

Jan Zrzavý: Návrh k opeře Hipolyta, 1943
Jan Zrzavý: Návrh k opeře Hipolyta, 1943, běloba na americké retuši, 28,8 x 34,4 cm,
odhadní cena: 120 000-180 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

Určitou pozoruhodností je také ukázka ze scénografické tvorby Jana Zrzavého, kterého aukční katalog o několik položek dříve představuje v neméně zajímavé roli ilustrátora, a to ke slavné knize Viktora Huga Dělníci moře, kterou vytvořil na sklonku 50. let. Také návrh k prvnímu jednání opery Jaroslava Křičky patří k dílům vzniklých v druhé půli malířova života. Spolu s přípravnými tužkovými studiemi k této inscenaci, které jsou dnes v Národní galerii, dokládá, jak důkladně Zrzavý realizační návrhy k této za války v Národním divadle znovu uvedené inscenaci rozpracovával. Poukázat musíme také na techniku kresby, totiž práci s bělobou na papíře, jenž byl před tím plošně zpracován fixírkou.


 

Vlastislav Hofman, Krajina, akvarel na kartonu
Vlastislav Hofman: Krajina, kolem 1917, akvarel na kartonu, 31 x 32 cm,
odhadní cena: 55 000-75 000 Kč, European Arts 8. 11. 2018

 

Od Vlastislava Hofmana bude nabízeno hned pět děl - tři scénické návrhy, jeden pastel a představovaný akvarel. Jedná se o ojedinělou ukázku autorovy krajinářské tvorby z desátých let. Kresba pochází z Hofmanovy pozůstalosti a je publikována v jeho monografii z roku 2004.

 

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...