ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Sbírat kresbu 18. století?

Sběratelství staré kresby jako odraz kultivace prostředí

Dne 13. května tohoto roku proběhla v amsterdamské pobočce aukční síně Christie's čtvrtá a poslední část prodeje sbírky kreseb znalce a historika umění I. Q. van Regteren Alteny (1899 – 1980). Její výsledky jsou zajímavou příležitostní k zamyšlení: lze i v tuzemsku za současných podmínek budovat kvalitní sbírku staré kresby? Na co se zaměřit?  

Jacob de Wit: Alegorie zimy / křída, pero a hnědý inkoust na papíře / č. kat. 10 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 800 – 1200 EUR / cena 500 EUR Jacob de Wit: Alegorie zimy / křída, pero a hnědý inkoust na papíře / č. kat. 10 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 800 – 1200 EUR / cena 500 EUR

 

Tento odborník na nizozemské umění, v mládí asistent fenomenálního Fritse Lugta a rovněž dlouholetý ředitel grafické sbírky amsterdamského Rijksmusea, shromáždil pozoruhodnou kolekci, jejíž příběh se naplnil právě uvedenou sérií dražeb. Sběratelům se tak nabídla jedinečná příležitost rozšířit své kolekce o kresby s významnou proveniencí a velice pozoruhodnou kvalitou. Pokud pomineme očekávané výsledky u prací velkých jmen kánonu evropských dějin umění, je možné vysledovat několik aspektů, které mohou být inspirativní rovněž pro tuzemské sběratele.

Je zcela evidentní, že po roce 1989 nedošlo v tuzemském sběratelském prostředí k návratu ke sbírání starých kreseb, které bylo velice oblíbené do roku 1948, respektive 1939. Nedostatek dostupného materiálu, stejně jako absence adekvátního znaleckého prostředí, které by umožnilo vznikající sbírky kultivovat a korigovat jejich směřování, stálo za velice omezeným zájmem o tento druh materiálu.

Aert Schouman: Návrh náhrobku / křída, pero, hnědý inkoust a akvarel na papíře / č. kat. 20 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 1200 – 1800 EUR / cena 750 EUR Aert Schouman: Návrh náhrobku / křída, pero, hnědý inkoust a akvarel na papíře / č. kat. 20 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 1200 – 1800 EUR / cena 750 EUR

 

Dnes si již potenciální zájemce nevystačí s tuzemskými zdroji a bude muset pátrat v zahraničí. Může se tak zdát, že vzhledem k rozdílným cenovým úrovním u nás a v zahraničí, je budování kolekce zaměřené právě na starou kresbu takřka nemožné. Uvedená sbírka I. Q. van Regteren Alteny však ukazuje, že s vhodným citem pro kvalitu a dobrým načasováním mohou kvalitní kolekce staré kresby vznikat i nyní.

Optimálním příkladem je kreslířská produkce nizozemských umělců 18. století, toto stále ještě opomíjené období, které bylo ve zmíněné sbírce hojně zastoupeno, nabídlo pozoruhodné možnosti nákupu, které by byly nepochybně dostupné i pro tuzemské sběratele. Za realizované částky v rozmezí 500 – 700 EUR bylo možné například pořídit práce Jacoba de Wit (např. č. kat. 9, 10), Aerta Schoumana (č. kat. 18, 20) a dalších. Ve stále rozumných cenových hladinách (cca 1000 – 2000 EUR) se objevily práce Jacoba Catse (č. kat. 165) nebo Jacoba van Strij (č. kat. 41).

Jan Laurensz. van der Vinne: Memoriální portrét Johannese Bronkhorsta / pero, inkoust, lavírování na papíře / č. kat. 6 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 1200 – 1800 EUR / cena 563 EUR Jan Laurensz. van der Vinne: Memoriální portrét Johannese Bronkhorsta / pero, inkoust, lavírování na papíře / č. kat. 6 / Christie's Amsterdam 13. 5. 2015 / odhad 1200 – 1800 EUR / cena 563 EUR

 

Zatímco 17. století je pro většinu sběratelů z hlediska ceny „ztraceno“, století 18. nabízí stále dostatek akvizičních možností, a to i se zajímavým potenciálem zhodnocení. To, že má sběratelství kreseb nizozemského 18. století tradici i u nás, ostatně dokládá i kolekce moravského sběratele Arnolda Skutezkého (1850 – 1936) nacházející se dnes z valné většiny ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Bylo by odrazem kultivace domácího sběratelského prostředí, kdyby se mezi sběrateli staré kresby v zahraničí objevovalo stále více zájemců z České republiky.

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...