ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2022 1813 

Art+Antiques Trh s uměním na internetu

Hiscox online art trade report 2018

Sběratelé, investoři a obchodníci loni prostřednictvím on-line aukcí a galerií nakoupili umělecká díla za 4,22 miliardy dolarů. To představuje meziroční nárůst o 12 procent. Vyplývá to z výroční zprávy o obchodu s uměleckými díly na internetu, kterou letos již pošesté připravila britská pojišťovna Hiscox.

Hiscox Report 2018

 

Meziroční nárůst je nižší než v letech 2016 (15 %) a 2015 (24 %), koresponduje však s růstem trhu jako celku. Téměř tři čtvrtiny těch, kdo nakupují umění on-line, koupily v uplynulých dvanácti měsících více než jeden umělecký objekt; zároveň se tito kupci zajímali o další typy uměleckých děl a obohacovali si jimi své sbírky. Dalším poznatkem, který z nejnovějšího průzkumu vyplynul, je fakt, že procento těch, kdo nakupovali umění a starožitnosti na internetu, se mezi lety 2016 a 2017 o něco snížilo, což naznačuje, jak obtížné je pro online prodejce „přetáhnout“ mezi své stálé zákazníky váhavce a příležitostné kupce. Zajímavostí je také výrazný nárůst využívání mobilních telefonů při nákupu umění (ze 4 procent v roce 2015 na dnešních 20 procent). Druhým rokem pokračuj prvenství Instagramu jako nejpoužívanější sociální sítě pro nákupy umění (tuto preferenci uvedlo 63 procent respondentů). 

Co se kamenných galerií týče, hlavním trendem je pozvolný růst v oblasti on-line prodejů – pokud na ně nahlížíme v rámci celkových obchodů té které instituce. V roce 2018 čítaly tyto prodeje 29 % celkových prodejů v galeriích, tedy jen o jedno procento více než v loňském roce a o pět procent více oproti roku 2013. Téměř třetina oslovených galerií nabízí svým návštěvníkům možnost zakoupit vybraná umělecká díla přímo na svých stránkách a on-line je tam také rovnou zaplatit. Výrazný nárůst lze sledovat v oblasti prodeje zahraničním zájemcům: zástupci galerií uvádějí, že cílem 70 procent prodejů byla cizina; v roce 2016 to platilo v případě 54 procent prodejů. Stejně jako v předchozích letech galerie uvádějí, že většina jejich on-line kupců jsou noví klienti – letos se takto vyjádřily celé tři čtvrtiny oslovených galerií. Jako problém Hiscox hodnotí, že tito se většinou nestávají pravidelnými zákazníky.
 

Hiscox Report 2018

 

 

Tradiční aukční domy, jako jsou Christieʼs, Sothebyʼs nebo Phillips, sice též nabízejí objekty on-line, zaznamenaly však meziroční nárůst u tohoto typu obchodu pouze o 15 procent. Celkový objem jejich aukčních prodejů přitom ve sledovaném období vzrostl o 25 procent. Jiná situace je u specializovaných on-line platforem v oblasti umění a sběratelství, například jedna z největších společností tohoto typu, Heritage Auction, hlásí, že její prodeje vzrostly z 348 milionů v roce 2016 na 438 milionu dolarů loni. To představuje nárůst bezmála o 26 procent.

Šestá výroční zpráva společnosti Hiscox vycházela z průzkumu, kterého se zúčastnilo více než osm stovek lidí, kteří nakupují umění a starožitnosti na internetu. Oproti loňsku se počet respondentů o něco zvýšil a bylo v něm zastoupeno více nových kupců. Průzkum zahrnul i 130 galerií a obchodníků s uměním. Převahu měli ti, kteří se věnují současnému umění (60 %), ostatní oslovení respondenti se zabývají designem, nábytkem, užitým uměním, starožitnostmi či malbami starých mistrů.

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...