ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Vynikající kolekce soch

Arthouse Hejtmánek 1. 6. 2017

Součástí nabídky tradiční červnové zahradní dražby aukčního domu Arthouse Hejtmánek bude tentokrát početný soubor velmi kvalitních sochařských prací různých období i provenience. Ojedinělá jsou především předkládaná díla starého umění, která se v takové kvalitě na domácích aukcích objevují velmi zřídka.

Poprsí Krista, Itálie, konec 15. století polychromovaná a patinovaná terakota výška 63 cm  vyvolávací cena: 480 000 Kč (+ 24% provize)

 

Poprsí Krista, Itálie, konec 15. století
polychromovaná a patinovaná terakota
výška 63 cm 
vyvolávací cena: 480 000 Kč (+ 24% provize)

 

Jedním z nich je zcela jistě terakotové Poprsí Krista, v rámci sochařských položek plastika s nejvyšší vyvolávací cenou, 480 tisíc korun bez provize (všechny vyvolávací ceny jsou v textu nadále uváděny bez provize). Pochází nejspíše z Florencie, katalog upozorňuje na velkou podobnost obličejových typů Krista této plastiky a sousoší Nevěřícího Tomáše z ruky Andrey del Verrocchio ve výklenku exteriéru florentského kostela Orsanmichele. Předpokládá tedy její vznik právě ve Florencii konce 15. století, možná v okruhu Lucy della Robbia, zakladatele rodinné umělecké tradice, kterou proslavily právě detailně zpracované terakotové plastiky.

Andrea del Verrocchio: Nevěřící Tomáš, 1467-83 bronze, výška 230 cm Florencie, Orsanmichele

 

Andrea del Verrocchio: Nevěřící Tomáš, 1467-83
bronz, výška 230 cm
Florencie, Orsanmichele
 
Zahraniční provenience je i minuciózní dřevořezba Snímání z kříže vytvořená nejspíše v Holandsku na počátku 17. století. Kromě drobnopisných detailů charakterizuje tuto nevelkou skulpturu celkově expresivní pojetí výjevu tolik typické pro holandské prostředí. Vyvolávací cena této výjimečné položky byla stanovena na 150 tisíc korun.
 
 
Snímání z kříže, Holandsko, počátek 17. století hruškové dřevo výška 26,5 cm  vyvolávací cena: 150 000 Kč (+ 24% provize))
Snímání z kříže, Holandsko, počátek 17. století
hruškové dřevo, výška 26,5 cm 
vyvolávací cena: 150 000 Kč (+ 24% provize)
 
Českého původu je pak zřejmě dřevěný Kristův křest vystavěný v důmyslné pyramidální kompozici s Bohem Otcem na jejím vrcholu a hlavní scénou u paty stylizovaného skalního útvaru. Tato vysoce kvalitní, téměř metr vysoká plastika, mohla být podle katalogu modellettem nerealizovaného díla. Ten ji také kvalitativně poměřuje s díly Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Pochází z majetku sochaře Josefa Drahoňovského a dražena bude s vyvolávací cenou 470 tisíc korun. 
 
Křest Kristův, Čechy, 1. čtvrtina 18. století polychromované dřevo výška 94 cm  vyvolávací cena: 470 000 Kč (+ 24% provize)

 

Křest Kristův, Čechy, 1. čtvrtina 18. století
polychromované dřevo
výška 94 cm 
vyvolávací cena: 470 000 Kč (+ 24% provize)
 

Stejně jako v minulém roce se v katalogu objevuje i letos pozdně gotická madona. Ta vydražená loni se překvapivě dostala na seznam milionových položek, když několikrát znásobila svou vyvolávací cenu (více zde a zde). Aktuálně nabízená socha má velmi dobře zachovanou původní polychromii a na jejím šatě můžeme pozorovat typickou lámanou draperii příznačnou pro pozdně gotické období. Její vznik můžeme nejspíše klást do středoevropského prostoru.

 
Pozdně gotická madona, Čechy?, 2. polovina 15. století polychromované lipové dřevo výška 91 cm vyvolávací cena: 380 000 Kč (+ 24% provize)

 

Pozdně gotická madona, Čechy?, 2. polovina 15. století
polychromované lipové dřevo
výška 91 cm
vyvolávací cena: 380 000 Kč (+ 24% provize) 
 
Aukční síň však pamatovala i na umělce 20. století. Zájemci budou moci usilovat o dílo téměř nedraženého sochaře Stanislava Hanzíka. Opuková, skoro dvoumetrová skulptura Lev získaná přímo od autora, vznikla na konci 80. let. Socha byla původně určena pro tehdejší budovu parlamentu a bude začínat na minimálním podání 450 tisíc korun.  Poměrně vzácně se na trhu objevují i sochařská díla Miloslava Chlupáče, pokud jde o monumentálnější sochy jako právě nabízenou bronzovou plastiku Ležící ženský akt z roku 1960, je jejich výskyt zcela raritní. Terakotovou variantu této sochy můžeme najít ve sbírkách Muzea Kampa. Startovat bude na vyvolávací ceně 300 tisíc korun.
 
Stanislav Hanzík: Lev, 1988 opuka, výška 174 cm vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 24% provize)

 

Stanislav Hanzík: Lev, 1988
opuka, výška 174 cm
vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 24% provize) 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...