ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Z aukce Vltavínu vybírá... Robert Mečkovský

Sběratelé vybírají... Vltavín 28. 2. 2013

První letošní aukce Vltavínu proběhne 28. února. Nabídne více než čtyři stovky výtvarných položek napříč celým 20. stoletím, většinou za nižší vyvolávací ceny. Malý pohled do katalogu vám přinášíme v novém cyklu, ve kterém se k nabízeným položkám vyjadřujete vy sami, sběratelé a kupci. O osobitý sběratelský výběr a komentář jsme tentokrát požádali šéfa našeho portálu Roberta Mečkovského.

 

Bedřich Feigl: Pohled na městoBedřich Feigl: Pohled na město / akvarel a uhel na papíře / 34,8 x 50,8 cm / vyvolávací cena 3600 Kč

 

Při listování nejčerstvějším aukčním katalogem Galerie Vltavín mne mezi stovkami položek nejvíce zaujal soubor sedmi prací na papíře českého Němce Bedřicha Feigla. Přesto že v posledních letech prošlo českým aukčním trhem více než 70 jeho prací a některé byly vydraženy v řádu stovek tisíc, jedná se o autora, který nebyl českou veřejností doposud plně doceněn.

Bedřich Feigl se stal v mnoha ohledech symptomatickou postavou své doby opakovaně překračující různé hranice vedoucí tehdejším společenským, kulturním i geopolitickým prostorem. K tomuto postavení jej do jisté míry předurčil již jeho původ. Narodil se v pražské židovské rodině, jejíž hlubokou kulturní orientaci dokládá i směřování jeho bratří, kteří podobně jako Bedřich působili na dobové výtvarné a literární scéně. Mezi jejich přátele patřil Franz Kafka, Max Brod, nebo Oskar Baum a mnozí další.

Bedřich Feigl: Žena s dítětemBedřich Feigl: Žena s dítětem / akvarel na papíře / 46,2 x 36,8 cm / vyvolávací cena 2400 Kč

 

Před první světovou válkou stál Bedřich Feigl u zrodu výtvarné skupiny Osma, která představila díla českých a německých autorů na výstavách v letech 1907 a 1908. V následujících letech pak vystavoval společně se Spolkem německých výtvarných umělců v Čechách a s Neue Sezession v Berlíně. Po vzniku československa se účastnil výstavních podniků s českými i německými výtvarníky doma i v zahraničí. Jeho díla byla zastoupena na přehlídkách skupiny Freie Bewegung ve Vídni, na třetí výstavě Tvrdošíjných, a snad všech podnicích Prager Secession v Krasoumné jednotě.

Po svém sňatku v roce 1910 se Feigl usadil v Berlíně a nadále udržoval intenzivní kontakty s českými umělci, s nimiž podnikl i několik cest po Evropě. Pro vltavínský soubor je významná autorova cesta do Palestiny v letech 1932 – 1933, kde pracoval na ilustracích pro nový výbor z židovských pověstí a legend Prager Ghetto Geschichten, které mělo vydat vídeňské nakladatelství Prager. Z tohoto období pochází i rozměrný akvarel Palestina. Je známo, že místo zadaných ilustrací se Feigl intenzivně věnoval malování v Jeruzalémě a jeho okolí. Práce z tohoto období věnované scénám s pastýři a olivovými háji jsou charakteristické uvolněným výrazem živě zachycujícím dojmy, které na něj silně zapůsobily.

Badřich Feigl: Rybářské bárkyBedřich Feigl: Rybářské bárky / akvarel a pastel na papíře / 37 x 53 cm / vyvolávací cena 4800 Kč

 

Po návratu z Palestiny se spolu s manželkou v souvislosti se zhošující se situací v Německu stěhuje do Prahy, kde působí až do začátku druhé světové války. V Čechách se v jeho díle prohlubuje zájem o židovskou tématiku, kterou zpracovává v cyklech knižních ilustrací a v kresbách pro některá pražská periodika. V malbě zachycuje scény ze samotného města i krajiny v okolí. Do tohoto období spadají i akvarely z městského prostředí v aukční nabídce.

Kolem roku 1936 se ve Feiglově díle objevuje několik výrazných maleb s náměty od Jaderského moře korespondujících s nabízeným pastelem Rybářské bárky. Obrazy přesvědčují svou koloristickou bohatostí a suveréním malířským přednesem. Občas působí dojmem, jakoby se jimi autor bránil tušené pohromě, která měla za nedlouho zachvátit celou Evropu.

Bedřich Feigl: PalestinaBedřich Feigl: Palestina / akvarel, pastel a uhel na papíře / 39 x 53,5 cm / vyvolávací cena 4800 Kč

 

Okupace německou armádou zastihla roku 1939 manžele Feiglovy v Praze. Při pokusu o útěk byli internováni v koncentračním táboře ve Westfálsku, odkud se jim díky diplomatické intervenci podařilo uniknout. Zbytek svého života pak prožili v Londýně, kde se Feigl aktivně účastnil uměleckého života, což dokládá několik samostatných výstav, které v Anglii uspořádal.

Těchto několik stručných poznámek zdaleka nemůže vyčerpat bohatství příběhů a vztahů skrytých za obrázky, které mne oslovily v aukčním katalogu. Věřím, že se jejich nový majitel ponoří do studia jejich původu mnohem hlouběji a bude odměněn radostí z poznání cest, které vedly k jejich vzniku.

Bedřich Feigl: Vesnice u jezera / 1938Bedřich Feigl: Vesnice u jezera / 1938 / akvarel a pastel na papíře / 30,6 x 44,5 cm / vyvolávací cena 2400 Kč

 

Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

Loading...