ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Blažek Tomáš Josef (1884 - 1962) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(31)
  (10)
  (19)
  (1)
  (1)

Blažek Josef Tomáš byl český malíř, ilustrátor a profesor kreslení na reálce v Karlíně. Narodil se 7. 3. 1884 v Dolní Kalné a zemřel 21. 8. 1962 v Praze. Studoval UMPRUM v Praze u E. K. Lišky, Preislera a Hofbauera, později přestoupil na Akademii na speciálku profesora Pirnera. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Holandska, Anglie a Paříže. Již v roce 1909 ilustroval pro nakladatelství J.R. Vilímek Annu Kareninu. Dále restauroval fresky např. v kostele sv. Mikuláše v Praze. Dále freskami vyzdobil několik maloměstských záložen, spořitelen a hornický kostel sv. Prokopa v Březových Horách. Ve svých obrazech se věnoval krajinomalbě a erotickým námětům.

Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech

Počet prodaných děl
Počet neprodaných děl

Finanční objemy v jednotlivých letech

Součty výsledných cen prodaných děl
Součty vyvolávacích cen

Podíl kategorií

Malba
Kresba
Varia
Tisk

Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)

  • Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech
  • Finanční objemy v jednotlivých letech
  • Podíl kategorií
  • Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)
Loading...