ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

Bruder Anton (1898 - 1983) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(1)
  (1)

Anton Burder byl malíř a grafik německočeského původu. Narodil se 11. 6. 1898 v Ústí nad Labem a zemřel 2. 12. 1983 v Glinde u Hamburku. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Franze Thiele v letech 1917 - 1919. poté studoval na Akademii výtvarných umění v Drážďanech u profesora Emanuela Hegenbratha. dále v roce 1925 studoval na Německé vysoké škole technické v Praze. V roce 1921 působil v Drážďanech ve skupině "Die Schaffenden". Bruder byl výraznou osobností, která propojila spolkové dění na německočeské scéně mezi Prahou, Brnem a Ostravou. V roce 1924 měl v Galerii André v Praze monografickou výstavu. Byl členem několika uměleckých spolků: Vereinigung deutscher bildender Künstler in der tschechoslowakischen Republik (Böhmen und Mähren) Kunstring, Prager Secession, "Scholle". Kromě portrétů a zátiší se Bruder věnoval také krajinám a městským a vesnickým scenériím. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze i v soukromých sbírkách.

Loading...