ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2021 1621 

Čunderlík Marián (1926 - 1983) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(15)
  (1)
  (1)
  (8)

Marián Čunderlík byl slovenský malíř, ilustrátor a grafik. Narodil se 31. 1. 1926 v Motyčkách a zemřel 1. 10. 1983 v Demänovské dolině. Začal studovat Pedagogickou fakultu slovenské univerzity v Bratislavě, obor kresba a malba u Jana Mudrocha. V roku 1949 přešel na Vysokou školu výtvarných umění do druhého ročníku oddělení monumentální malby, které vedl Ľudovít Fulla. V tomto období ilustroval "Prvú čítanku pre 1.ročník národných škôl" od Juraje Brťka a další knihy. V roce 1953 VŠVU absolvoval. Jeho diplomovou prací byl rozměrný (6x4 m) návrh na fresku s názvem Partizáni na holi. Marián Čunderlík byl malíř s existenciální hloubkou a umělec avantgardy. Za vrchol jeho tvorby je možné považovat cyklus Zrkadlá z let 1961 - 1962. Byl organizátor a účastník skupiny Bratislavské konfrontácie, která se orientovala na abstraktní umění.

Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech

Počet prodaných děl
Počet neprodaných děl

Finanční objemy v jednotlivých letech

Součty výsledných cen prodaných děl
Součty vyvolávacích cen

Podíl kategorií

Tisk
Bez kategorie
Kombinovaná technika
Malba
Kresba

Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)

  • Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech
  • Finanční objemy v jednotlivých letech
  • Podíl kategorií
  • Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)
Loading...