ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2019 1414 

Jandová Ludmila (1938 - 2008) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(32)
  (3)
  (3)
  (5)
  (19)

Malířka a grafička. Narodila se v Osíku u Litomyšle v roce 1938. Studovala na Střední umělecko průmyslové škole sklářské v Železném Brodě (1956−1958), poté v jednoročním přípravném kurzu AVU ve třídě K. Müllera (1958−1959). Vystudovala malbu u prof. Vojtěcha Tittelbacha a grafiku u prof. Vladimíra Silovského na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1965-1992 vznikla většina jejích grafických listů. Souběžně se zabývala technikou tisku z výšky (dřevořez, linoryt, solořez) i tisku z hloubky - suché jehle. Kromě grafiky se věnovala i volné malbě, kresbě, užité grafice, ilustracím. Dále tvořila například skleněné mozaiky, vitráže, obrazy v interiéru. Svou tvorbu začala prezentovat doma i v zahraničí samostatnými i společnými výstavami od roku 1962.  Její díla byla vystavována na celé řadě výstav doma i v zahraničí.  Za celoživotní dílo a přínos pro církev jí papež Jan Pavel II. udělil vyznamenání „pro ecclesia et pontifice“.

Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech

Počet prodaných děl
Počet neprodaných děl

Finanční objemy v jednotlivých letech

Součty výsledných cen prodaných děl
Součty vyvolávacích cen

Podíl kategorií

Tisk
Malba
Knihy
Kresba
Bez kategorie
Kombinovaná technika

Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)

  • Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech
  • Finanční objemy v jednotlivých letech
  • Podíl kategorií
  • Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)
Loading...