ART+, vše o trhu s uměním
Květen 2020 916 

Zrzavý Jan (1890 - 1977) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(1550)
  (4)
  (54)
  (750)
  (127)
  (512)
  (63)

Jan Zrzavý byl český malíř a grafik, ilustrátor a scénograf. Narodil se 5. 11. 1890 v Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze. Zrzavý je významným představitelem české výtvarné avantgardy 1. poloviny 20. století, byl spoluzakladatel skupiny SURSUM, člen SVU Mánes a Tvrdošíjných. Jan Zrzavý se učil soukromě malovat u Karla Reisnera, Františka Ženíška a F. Županského. Od roku 1907 studoval několik let na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (profesor Emanuel Dítě ml.), byl vyloučen a dále zůstal samoukem. Zrzavý byl jedním z nejdůležitějších členů meziválečné české avantgardy. Umělcovo rané dílo v sobě neslo vlivy secesního symbolismu a impresionismu, byl částečně ovlivněn kubismem, ale po válce se vyhranil jeho osobitý styl jednoduchých objemů a nepříliš malířsky pojímaného koloritu. Styl Jana Zrzavého byl založený především na imaginaci, byl silně lyricky harmonický a bývá charakterizován jako poetismus. Poslední autorská výstava se uskutečnila roku 2007 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech

Počet prodaných děl
Počet neprodaných děl

Finanční objemy v jednotlivých letech

Součty výsledných cen prodaných děl
Součty vyvolávacích cen

Podíl kategorií

Kresba
Tisk
Malba
Varia
Knihy
Bez kategorie
Kombinovaná technika
Fotografie
  • Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech
  • Finanční objemy v jednotlivých letech
  • Podíl kategorií
  • Podíl aukčních domů v posledních 5 letech (počet položek)
Loading...