ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2019 1392 

Willmann Michael  (1630 - 1706) Sdílet na Facebooku  Vytisknout 

(2)
  (1)
  (1)

Michael Leopold Lukas Willmann byl německý barokní malíř, syn malíře Petera Willmanna. Byl pokřtěn 27. 9. 1630 v Královci (dnešním Kaliningradu) a zemřel 26. 8. 1706 v Libuši ve Slezsku. Malířskému umění se vyučil v otcově dílně. Kolem roku 1652 odešel do Nizozemí, kde se zřejmě setkal s Rembrandtem, kterým se nechal inspirovat, stejně jako studiem díla Rubense a van Dycka a nizozemských krajinářů. Většinu svého života prožil ve Slezském klášteře v Libuši. Náměty jeho děl byly fresky a oltářní obrazy. Svým dílem nejvíce ovlivnil svého syna Jana Kryštofa Lišku a svého vnuka Jiřího Viléma Neunhertze.

Loading...