ART+, vše o trhu s uměním
Listopad 2022 1929 

INDEX TRHU S UMĚNÍM

 

 index ART+

___________________________________________________________________________

Českému aukčnímu trhu s uměním se dařilo i v prvním pololetí 2022. V květnu se hodnota Indexu ART+ vyšplhala na nové historické maximum 1793 bodů. První pololetí Index Art+ zakončil na vysoké hodnotě 1785 bodů. Druhou polovinu sezońy odstartoval Index Art+ na hodnotě 1807 bodů, v listopadu se vyšplhal na 1929 bodů.

Na velkých sálových aukcích se v prvním pololetí 2022 prodávalo mezi 80 a 90 procenty nabízených položek. Padl také nový cenový historický rekord tuzemských aukcí

___________________________________________________________________________

Index ART+ je vypočítáván na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Převádí tak na jediný údaj několik klíčových kategorií, které slouží k popisu trhu. Starší statistky operovaly pouze s celkovými obraty. Vysoké procento neprodaných položek i to, zda se dílo prodá za vyvolávací cenu, nebo s výrazným cenovým nárůstem, jsou přitom pro popis trhu stejně důležité jako obrat.

 

Pojem trh s uměním v sobě nese velkou míru zobecnění. Ve skutečnosti neexistuje jeden jediný trh s uměním, ale řada dílčích trhů (trh s uměním 19. století, s klasickou modernou, s poválečným uměním…), z nichž každý má svou vlastní dynamiku. Index trhu s uměním v tomto smyslu představuje ještě vyšší stupeň abstrakce. Z jeho pohybu proto nelze automaticky dovozovat růst či pokles cen jednotlivých uměleckých děl. Index ART+ je především nástrojem pro dlouhodobé analýzy a jeho krátkodobé pohyby je třeba chápat hlavně jako reflexi atmosféry na trhu. Růst či pokles cen index vyjadřuje pouze nepřímo.

 

Index ART+ je primárně určen zájemcům o trh s uměním, kteří na umění pohlížejí jako na jeden z alternativních investičních nástrojů. Trh s uměním nikdy nebude zcela logický a racionální, neboť umění je ze samé své podstaty těsně spjato s emocemi. Index ART+ dává investorům do ruky analytický nástroj, jak své vlastní rozhodování maximálně racionalizovat. Klíčovou dovedností každého investora je schopnost odhadnout vhodnou chvíli ke koupi či prodeji uměleckého díla. Správné čtení atmosféry na trhu v tom hraje velmi důležitou roli. Index ART+ je cenný v tom, že představuje objektivní způsob popisu trhu.

 

___________________________________________________________________________ 

2022: Historické Top 10 českých aukcí

 

2020: Vývoj indexu ART+ Top 10

2019: Shrnutí roku / Top 10

2018: Shrnutí roku Top 10

2017: Srhnutí roku Top 10

2016: Shrnutí roku / Top 10

2015: Shrnutí roku / Top 10

2014: Shrnutí roku / Top 10

2013: Shrnutí roku / Top 10

2012: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+Top 10

2011: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2010: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2009: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2008: Shrnutí roku / Top 10

2007: Shrnutí roku / Top 10

2006: Shrnutí roku / Top 10

2005: Shrnutí roku / Top 10

2004: Shrnutí roku / Top 10

2003: Shrnutí roku / Top 10 

 

 

Loading...