ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2020 994 

INDEX TRHU S UMĚNÍM

 

 index ART+

___________________________________________________________________________

Index ART+ v květnu ztratil víc jak třetinu své hodnoty a poprvé po třech a půl letech klesl pod hranici tisíc bodů. Tento propad odráží hlavně skutečnost, že řada jarních sálových aukcí se letost vůbec neuskutečnila. Jaký bude reálný dopad koronavirové krize a ekonomické recese na trh s uměním se ukáže až v následujících měsících. Faktem nicméně je, že zatímco loni se do konce května uskutečnilo 24 sálových aukcí, letos jich do bylo jen deset. Sběratelé a investoři na nich utratili 90 milionů korun, o 84 % méně než ve stejném období loňského roku. Nutno však též dodat, že loňské první pololetí bylo z hlediska celkového obratu historicky tím vůbec nejúspěšnějším (více zde).

 

___________________________________________________________________________

Index ART+ je vypočítáván na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Převádí tak na jediný údaj několik klíčových kategorií, které slouží k popisu trhu. Starší statistky operovaly pouze s celkovými obraty. Vysoké procento neprodaných položek i to, zda se dílo prodá za vyvolávací cenu, nebo s výrazným cenovým nárůstem, jsou přitom pro popis trhu stejně důležité jako obrat.

 

Pojem trh s uměním v sobě nese velkou míru zobecnění. Ve skutečnosti neexistuje jeden jediný trh s uměním, ale řada dílčích trhů (trh s uměním 19. století, s klasickou modernou, s poválečným uměním…), z nichž každý má svou vlastní dynamiku. Index trhu s uměním v tomto smyslu představuje ještě vyšší stupeň abstrakce. Z jeho pohybu proto nelze automaticky dovozovat růst či pokles cen jednotlivých uměleckých děl. Index ART+ je především nástrojem pro dlouhodobé analýzy a jeho krátkodobé pohyby je třeba chápat hlavně jako reflexi atmosféry na trhu. Růst či pokles cen index vyjadřuje pouze nepřímo.

 

Index ART+ je primárně určen zájemcům o trh s uměním, kteří na umění pohlížejí jako na jeden z alternativních investičních nástrojů. Trh s uměním nikdy nebude zcela logický a racionální, neboť umění je ze samé své podstaty těsně spjato s emocemi. Index ART+ dává investorům do ruky analytický nástroj, jak své vlastní rozhodování maximálně racionalizovat. Klíčovou dovedností každého investora je schopnost odhadnout vhodnou chvíli ke koupi či prodeji uměleckého díla. Správné čtení atmosféry na trhu v tom hraje velmi důležitou roli. Index ART+ je cenný v tom, že představuje objektivní způsob popisu trhu.

 

___________________________________________________________________________ 

20210: Historické Top 10 českých aukcí

 

2020:                      Top 10

2019: Shrnutí roku / Top 10

2018: Shrnutí roku Top 10

2017:                      Top 10

2016: Shrnutí roku / Top 10

2015: Shrnutí roku / Top 10

2014: Shrnutí roku / Top 10

2013: Shrnutí roku / Top 10

2012: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+Top 10

2011: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2010: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2009: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2008: Shrnutí roku / Top 10

2007: Shrnutí roku / Top 10

2006: Shrnutí roku / Top 10

2005: Shrnutí roku / Top 10

2004: Shrnutí roku / Top 10

2003: Shrnutí roku / Top 10 

 

 

Loading...