ART+, vše o trhu s uměním
Prosinec 2019 1414 

INDEX TRHU S UMĚNÍM

 

 index ART+

___________________________________________________________________________

Index ART+ zakončil rok 2018 na hodnotě 1 136 bodů, za posledních dvanáct měsíců tak poklesl o 13 procent. Tento výsledek koresponduje s poklesem v realizovaném obratu a v celkové nabídce. Nabídka (součet vyvolávacích cen prodaných i neprodaných položek) se meziročně snížila 1,1 miliardy na 950 milionů, celkový obrat z 1,42 miliardy na 1,15 miliardy korun (prodeje včetně aukční provize), což znamená pokles o 14 a 19 procent.

 

Spíše než pokles cen tyto výsledky odrážejí slabší nabídku. Celkový počet nabízených a prodaných položek poklesl zhruba o 10 procent, na trh však zejména přišlo méně děl s mnohamilionovým potenciálem. Zatímco v roce 2017 bylo na aukcích nabízeno 24 děl s vyvolávací cenou na 5 milionů korun, loni jich bylo 17. Z 231 na 200 se snížil počet obrazů, soch, kreseb a starožitností vydražených za více než milion korun.

 

Téměř 30 procent z celkových 270 milionů korun, o něž se meziročně snížil celkový obrat trhu, se ztratilo na ceně deseti nejdražších položek (více zde). Průměrná cena stovky nejdražších děl oproti roku 2017 poklesla o 20 procent, z 6,8 milionu na 5,5 milionu korun. Průměrná cena děl bez milionových položek se snížila jen o 6 procent, z 57 tisíc na necelých 54 tisíc korun. Nutno dodat, že podobně nerovnoměrné rozdělení platilo i v minulých letech, kdy celkový obrat rostl.

 

Skutečnost, že pokles Indexu ART+ (– 13 %) je nižší než celkový pokles obratu (– 19 %), i řada realizovaných autorských rekordů od umění 19. století přes klasickou modernu až po poválečné a současné umění naznačují, že sběratelé neztrácejí chuť nakupovat (více zde).

 

Po celý rok 2018 se Index ART+ držel nad hranicí 1 000 bodů, nad kterou poprvé vystoupal v listopadu 2016. Historického maxima dosáhl v říjnu 2017, kdy vystoupal na hodnotu 1 401 bodů.

 

___________________________________________________________________________

Index ART+ je vypočítáván na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Převádí tak na jediný údaj několik klíčových kategorií, které slouží k popisu trhu. Starší statistky operovaly pouze s celkovými obraty. Vysoké procento neprodaných položek i to, zda se dílo prodá za vyvolávací cenu, nebo s výrazným cenovým nárůstem, jsou přitom pro popis trhu stejně důležité jako obrat.

 

Pojem trh s uměním v sobě nese velkou míru zobecnění. Ve skutečnosti neexistuje jeden jediný trh s uměním, ale řada dílčích trhů (trh s uměním 19. století, s klasickou modernou, s poválečným uměním…), z nichž každý má svou vlastní dynamiku. Index trhu s uměním v tomto smyslu představuje ještě vyšší stupeň abstrakce. Z jeho pohybu proto nelze automaticky dovozovat růst či pokles cen jednotlivých uměleckých děl. Index ART+ je především nástrojem pro dlouhodobé analýzy a jeho krátkodobé pohyby je třeba chápat hlavně jako reflexi atmosféry na trhu. Růst či pokles cen index vyjadřuje pouze nepřímo.

 

Index ART+ je primárně určen zájemcům o trh s uměním, kteří na umění pohlížejí jako na jeden z alternativních investičních nástrojů. Trh s uměním nikdy nebude zcela logický a racionální, neboť umění je ze samé své podstaty těsně spjato s emocemi. Index ART+ dává investorům do ruky analytický nástroj, jak své vlastní rozhodování maximálně racionalizovat. Klíčovou dovedností každého investora je schopnost odhadnout vhodnou chvíli ke koupi či prodeji uměleckého díla. Správné čtení atmosféry na trhu v tom hraje velmi důležitou roli. Index ART+ je cenný v tom, že představuje objektivní způsob popisu trhu.

 

___________________________________________________________________________ 

2019: Historické Top 10 českých aukcí

 

2018: Shrnutí roku Top 10

2017:                      Top 10

2016: Shrnutí roku / Top 10

2015: Shrnutí roku / Top 10

2014: Shrnutí roku / Top 10

2013: Shrnutí roku / Top 10

2012: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+Top 10

2011: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2010: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2009: Shrnutí roku / Vývoj indexu ART+ / Top 10

2008: Shrnutí roku / Top 10

2007: Shrnutí roku / Top 10

2006: Shrnutí roku / Top 10

2005: Shrnutí roku / Top 10

2004: Shrnutí roku / Top 10

2003: Shrnutí roku / Top 10 

 

 

Loading...