ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

JAK FUNGUJE VYHLEDÁVAČ?

Přehrát instruktážní video (zde)

 

Vyhledávání v databázi

Po zadání příjmení autora, názvu firmy,  nebo jeho části do pole „Vyhledávání v databázi“ jsou nabídnuty relevantní odkazy s celkovým počtem záznamů v závorce za jménem.

Výběrem konkrétního odkazu se zobrazí stránka autora / firmy obsahující:

  • záznam o počtu vyhledaných položek a jejich rozložení podle kategorií (malba, kresba a práce na papíře, tisky, fotografie, socha a objekt)
  • stručný životopis autora (je li k dispozici)
  • seznam tří naposledy dražených děl
  • statistiku zaznamenávající počet nalezených položek, počet úspěšných prodejů a průměrnou realizovanou cenu
  • tři náhodně vybrané fotografie autorových děl
  • přehledné grafy zobrazující statistiku nalezených dat (Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech, Finanční objemy v jednotlivých letech, Podíl kategorií a Podíl aukčních domů)

 

Výběrem požadované kategorie, nebo všech položek je zobrazen seznam jednotlivých dražených děl, který je možné řadit chronologicky, nebo podle realizované ceny prodeje. 

 

Rozkliknutím názvu díla se zobrazí podrobný výpis (datum prodeje, číslo položky v aukčním katalogu, autorské údaje, rozměr, technika, aukční dům, místo prodeje, vyvolávací cena, konečná cena a výše aukční provize).

 

Vyhledávání v abecedním seznamu

Pole databáze umožňuje uživateli procházet abecední rejstřík zpracovaných autorských údajů. Po zatržení příslušné funkce lze procházet abecední seznam výrobních firem.

 

Pokročilé vyhledávání

Funkce „Pokročilé vyhledávání“ nabízí detailnější analýzy trhu s uměním i vývoj prodeje děl jednotlivých autorů, či firem.

Databázi lze procházet na základě předem definovaných parametrů nabízejících specifikaci doby prodeje, autora / firmy, názvu díla, technické kategorie, aukčních domů, vyvolávací a konečné ceny.

Součástí výsledků vyhledávání je statistika zaznamenávající počet nalezených položek, počet úspěšných prodejů a průměrnou realizovanou cenu vyhledaného souboru aukčních položek. Jejich seznam lze libovolně řadit podle vybraných parametrů. Při použití  funkce zobrazit grafy může uživatel prohlížet přehledné grafy zachycující statistiku nalezených dat (Počty prodaných a neprodaných položek v jednotlivých letech, Finanční objemy v jednotlivých letech, Podíl kategorií a Podíl aukčních domů).

 

Loading...