ART+, vše o trhu s uměním
Červen 2022 1785 

Porovnání - Zátiší na podnose, Zátiší

Název: Zátiší na podnose
Datum: 29.5.2022
Číslo položky: 22

Autor: Filla Emil
Atribuce:
Vytvořeno: 1933

Rozměr: 24.0cm x 33.0cm
Hloubka: 0.0cm
Průměr: 0.0cm
Technika: Kombinovaná technika - Malba (komb. tech. (olej, email, písek) na plátně; Neobyčejně sofistikovaně komponovaná práce dokládá Fillovu suverenitu a optimismus v meziválečných letech, ve kterých vrcholilo jedno z jeho umělecky nejvýznamnějších a nejplodnějších období, v němž uplatnil svoji uvolněnost i chuť k experimentování. Byť se jedná o komorní formát, výrazný obraz působí podmanivým dojmem, který umocňuje odvážný kontrastní kolorit, emotivní zacházení s barevnou pastou a velice promyšlené výtvarné pojetí na hranici surrealismu a lyrického kubismu. Přestože Filla vždy pevně stál na půdě vědomé tvorby, přibližování se k surrealismu se mu stalo klíčovým v rámci jeho dalšího vývoje, o čemž svědčí významné zastoupení jeho obrazů na výstavě Poesie 1932 či fakt, že právě jeho zásluhou vstoupila poválečná surrealistická avantgarda bretonovského směru do Mánesa. Svár konkrétního a abstraktního, dvou protichůdných poloh, dospívá v předloženém díle k velkému vyrovnání, jako by malíř chtěl mít obě možnosti souběžně přítomny v jednom obraze. Tvarová rozvolněnost kompaktního zátiší je složena z navzájem se protínajících a vrstvených ploch plných důmyslných vnitřních vztahů mezi jednotlivými objekty, omezovaných pouze oblými černě zvýrazněnými liniemi tvořícími přechod mezi obrysem a stínem. Dílo je na první pohled výjimečné svou obsahovou prostotou, která je přitažlivější tím více, čím déle divák krouží po obraze pohledem, noří se do nitra plátna a zjišťuje, že výrazová uvolněnost, které se Filla v některých svých pracích dopouštěl, nemá v českém umění obdoby. Hodnotu zvyšuje autorský přípis na rubu obrazu F 278 a razítko prodejny Mánesa s číslem 393. Autenticita byla ověřena Filla Foundation a obraz bude uveden v soupisu díla, který chystal prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno Mgr. T. Donné a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.)
Signováno: PD,

Aukční dům: Galerie Kodl
Místo prodeje: Praha

Vyvolávací cena:
2 200 000,00 CZK
Konečná cena:
4 400 000,00 CZK
Aukční provize:
20,00%

Název: Zátiší
Datum: 10.2.2013
Číslo položky: 28

Autor: Filla Emil
Spoluautor:
Atribuce:
Vytvořeno: 1933

Rozměr: 24.0cm x 33.0cm
Hloubka: 0.0cm
Průměr: 0.0cm
Technika: Olej (olej, plátno)
Signováno: PD Emil Filla 33

Aukční dům: 1. Art Consulting CZ
Místo prodeje: Praha

Vyvolávací cena:
1 250 000,00 CZK
Konečná cena:
nebyl prodán
Aukční provize:
20,00%

Loading...