ART+, vše o trhu s uměním
Říjen 2022 1821 

PRŮVODCE AUKČNÍM TRHEM

Na českém trhu působí zhruba 10 specializovaných aukčních síní a příležitostné aukce pořádá také řada galerií. Partnery ART+ je v současnosti 10 aukčních domů, o účasti dalších se jedná. Ceny nabízených děl se pohybují od několika set korun až do několika milionů. Nejdražší dílo prodané v Česku v aukci stálo necelých 26 milionů korun.

Aukční trh představují pouze jeden ze segmentů trh s uměním. Řada děl je prodávána prostřednictvím galerií a nezanedbatelnou roli hrají také prodeje přímo mezi jednotlivými sběrateli. Výhodou aukcí je jejich demokratičnost a transparentnost. Demokratičnost v tom smyslu, že rozhoduje jen výše nabídky. Při galerijních prodejích do hry občas vstupují osobní vztahy či další vedlejší motivy.

Cena je v dražbě určována na základě otevřeného souboje vícero zájemců, což představuje jistý korektiv. Aukční výsledky nicméně nelze považovat za zcela objektivní a nezpochybnitelný způsob ocenění díla. Motivy dražitelů mohou být velmi různé a jednotlivá díla v důsledku toho mohou být podhodnocena, stejně jako přeceněna. Pokud jsou k dispozici data o větším počtu prodejů a za delší časové období, představují aukční výsledky dobrý nástroj k stanovení realistického cenového odhadu. Dík databázi ART+ si dobrou představu o ceně mohou samostatně udělat i začínající investoři a sběratelé.

Z aukce společnosti 1. Art Consulting / foto: Jan Rach, 2009

Aukce se nejčastěji konají v sobotu nebo v neděli odpoledne. Aukce pořádané ve všední den jsou spíše výjimkou. Aby se člověk mohl aukce zúčastnit jako dražitel, musíte vyplnit přihlášku a předložit platný doklad totožnosti. Dražební číslo v některých aukčních síních dostanete po zakoupení katalogu, jinde po zaplacení vratného registračního poplatku. Výše příhozů se mění podle toho, o jak vysokou částku se zrovna jedná. Do tisíce se přihazuje po stokorunách, od tisíce do deseti tisíc po pětistovkách, atd. Je-li aktuální cena vyšší než milion, přihazuje se rovnou po sto tisících. Občas se v tom ale ztratí i samotní licitátoři.

Pokud se dražitel aukce nemůže nebo nechcete osobně zúčastnit, můžete se nechat někým zastupovat, nebo se s aukční síní dohodnout na dražbě po telefonu či prostřednictvím písemné nabídky, tzv. limitu. Oba způsoby jsou velmi rozšířené. Limit znamená, že dražitel před aukcí oznámí, o kterou položku má zájem a jak vysokou částku je za ni ochoten zaplatit. Výše limitu se samozřejmě drží v tajnosti a při vlastní aukci se postupuje stejně, jako kdyby byl dotyčný přítomen v sále.

Při dražbě je třeba mít na paměti, že v dražební ceně není započítána provize aukční síně. Její výše se v jednotlivých aukčních síních liší. Většinou se pohybuje od 15 do 20 procent z dražební ceny. Obraz vydražený za 30 tisíc korun tak ve výsledku bude stát ještě zhruba o 6 tisíc víc. Celou částku má dražitel povinnost uhradit bezprostředně po skončení aukce.

Základní pravidlo dražeb zní, že člověk si má předem rozmyslet, jak vysokou částku je ochoten zaplatit a držet se toho. Hlavní kouzlo aukcí je však právě v tom, že po malých krůčcích je většina z nás ochotna dojít mnohem dál, než je možná rozumné. „Přece mu to nenecháte. Vždyť je to jen o tisíc korun víc,“ provokují občas váhavce licitátoři. A mají vlastně pravdu. Kdo by tomu odolal?

Loading...