ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Art+Antiques Čapkovy Děti

Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 10. 2020

Obrazy hrajících si dětí z přelomu dvacátých a třicátých let patří mezi Čapkova nejznámější a nejoblíbenější díla. Víc jak tři roky se však žádné takovéto na trhu neobjevilo, až nyní společnost Adolf Loos Apartment and Gallery nabídne obraz Děti v trávě z roku 1933.

Josef Čapek: Děti v trávě, 1933
Josef Čapek: Děti v trávě, 1933,
olej na plátně, 43 x 49 cm,
vyvolávací cena: 5 900 000 Kč (+ 21% provize), Adolf Loos Apartment and Gallery 26. 4. 2020

 

 

Zářivě barevné obrazy hrajících si dětí, inspirované lapidárností dětských kreseb, Čapek maloval mezi lety 1928 až 1937. Zájem o dětský svět u něj vrcholil kolem roku 1935, kdy v soukromé galerii Huga Feigla pod názvem Na dětský motiv vystavil soubor pastelů. "Vstoupíme-li do výstavy Josefa Čapka v galerii Dra. Feigla, jsme náhle přeneseni do jiného světa. Nejsou to ovšem nadskutečné, irracionální vidiny ze světa podvědomých stavů, nýbrž je to oblast docela přízemní a konkrétní. Je to svět dětství, svět dětských her a bezstarostných zábav, a to svět zobrazený nikoli kreslířem-rutinérem, jehož práci může dohře nahradit fotografický přístroj, nýbrž viděný očima dítěte a právě tak prostě a cituplně tlumočený, jak je vnímán. Nejsou to ovšem nafintěné dětičky z pražských sadů, nýbrž děcka ušmudlaná a usmrkaná; hrabe se to v písku a blátě s rozkoší tvůrce, vynoří se to hned z meze, hned z keře, batolí se to po dvorečku, honí se to za motýly, pere se to, koupe se to, užívá to všech radostí, které život dává. Písnička věčně nová, zahraje-li ji někdo po svém. A Čapek to dovede," referoval o výstavě například v červnu 1935 týdeník Světozor. 
 

Josef Čapek: Dvoreček, 1934
Josef Čapek: Dvoreček, 1934,
olej na plátně, 56 x 51 cm,
cena: 7 320 000 Kč, Galerie Kodl 27. 11. 2016

 

 

Vojtěch Volavka v měsíčníku Salon, "obrazové revue pro umění a život", o dva měsíce později dodával: "Stromy, děti, motýli, domy i míče, půvabné zjednodušené jako dětské hračky jsou jakoby náhodou vysypány na papír z nějakého rohu hojnosti, ale ve svém utváření zbarvení i zamístění jsou vypočítány přesně pro to místo, kde právě mají být. Odtud jejich samozřejmost, jistota a veliká motivní síla. Ačkoliv neznázorňují tyto kresby žádné určité příběhy, vidíme na nich jen děti mezi stromy, v obilí, na zápraží, pod keřem, za humny, máme z nich velmi určitý dojem blažeností a bohaté složitosti dětského světa, který má pro velké i pro malé takovou přitažlivost, jako málo věcí na této zemi. Je třeba mnoho vědět o životě i o malířství, aby se umělec mohl tak plně vyslovit v projevech zdánlivě tak nenáročných, jako jsou Čapkovy dětské kresby. Stojíme tu vskutku před kusem dokonalého umění, které třeba považovat za jednu z nejpozoruhodnějších našich kulturních kapitol."
 

Josef Čapek: Děti a domek, 1932
Josef Čapek: Děti a domek, 1932,
olej na plátně, 41 x 46 cm,
cena: 4 091 000 Kč, 1. Art Consulting 18. 3. 2012

 

 

Na základě výstavy Čapka oslovila Družstevní práce a na jaře následujícího roku vydalo deset jeho kreseb jako soubor pohlednic. "Neviděl jsem ještě nic krásnějšího, co by postihovalo s takovou jedinečností a s takovým uměním život a svět dětí. Ty kresby nejsou zrozeny z nápadu, předchází je nekonečná řada experimentů, veliké a láskyplné studium, zkušenost znalá toho základního, co je v dětských kreslířských hrách a dohromady to vydá na samou radost a samé štěstí. Je to vše vybaveno čerstvým viděním dětských očí, je tu cítit blaženství prvního poznávání a zmocňování se věcí a čarovná představivost. Neříká se v nich dítěti, tak to vypadá a tak to máš vidět, ale vidí se, jak dítě vidí," rozplýval se nad vydaným souborem ve firemním časopise Panorama básník František Halas.
 

Josef Čapek: Hrající si děti, 1932
Josef Čapek: Hrající si děti, 1932
,
olej na plátně, 50 x 42 cm,
cena: 5 246 000 Kč, Galerie Pictura 6. 4. 2016

 

 

Josef Čapek mu odpověděl dopisem stylizovaným jako dětské psaní (včetně hrubek, absence interpunkce a několika kaněk): "Milí Františku maminka mňe povi(da)la žeti Mám napsat žešsto v ty Panoramě dobře umněl ty kluku ty to mněl dobře nabiflovany o těch čapkovejch obrázkách a tak tě děkuju, posílám teť do Benatek ňejaký pjekně zarámovaný a zasklený až přídou naspátek tak ti jeden dám a neřikej to nikomu (Naši mají v kamnech pl(c)ha). Zdravitě tvuj věrný Pepík" Deset Čapkových kreseb bylo v roce 1936 skutečně vystaveno v československém pavilonu na Bienále v Benátkách. 
 

Josef Čapek: Děti a holubi, 1929–35

Josef Čapek: Děti a holubi, 1929–35
pastel na papíře, 31 x 37 cm,
cena: 1 200 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 23. 11. 2014

 

 

Zdůrazňované zakotvení Čapkových obrazů v realitě a přesnosti, s jakou má dětský svět odpozorovaný, které zaznívá ve všech citovaných textech, koresponduje s malířovými teoretickými názory. V prosinci 1933, tedy ve stejném roce, ze kterého je představovaný obraz, publikoval v revue Život, časopisu Umělecké besedy, polemický článek Život na dluh, ve kterém kritizoval nedostatek autenticity v tvorbě mnoha moderních umělců: "Nestrkejme před tím hlavu do písku, že je z velké části stejně odvozeně formalistní, stejně formulková, vnější a nesvobodně netvořivá jako ta, která hrozila státi se jistým kulturním baráčnictvím. Že je stejně stranou skutečných sil vývoje i díla osobnosti, že rovněž ona se vyčerpává na dutosti bez života a podstaty. (…) taková jest slabost českého výtvarnictví: jeho nedostatek odvahy, nedostatek života placeného bezprostřednějším poznáním a pak i bezprostřednějším výrazem, nedostatek tvořivé mohutnosti, než je jen čilá učenlivost, plodnější žádosti, než je pouhá kulturní ctižádost; příliš vypůjčované kultury. A tam pak i vypůjčovaný život, vypůjčovaná skutečnost, valná neschopnost poznati a uznati bezprostředněji tvořivou formou to nejbližší a vlastní."
 

Josef Čapek: Děti mezi stromy, 1934–35

Josef Čapek: Děti mezi stromy, 1934–35,
pastel na papíře, 40,5 x 50,5 cm,

cena: 1 200 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 23. 11. 2014

 

 

O svých kresbách dětí o něco později napsal: "Tyto kresby mohly by mně snadno přivoditi výtku, že jsem si našel půvabný žánr a že se v něm hříšně opakuji. Mohu na to odpověděti, že je to přece jen zlomek, jen jeden z úseků mé ostatní malířské práce, ale raději otevřeně přiznám, ano opakuji se tu a budu se asi ještě mnoho opakovati, je-li opakováním hledání něčeho, co nás stále znovu láká a podněcuje. Je to jako nápěvek, kus ptačí melodie, který, stále týž, ozývá se v různých chvílích skoro z těchže a vždy zase jiných míst: teď z keře, nyní ze štítu chalupy, pak zase z kouta u plotu a nato z trávy. Ty děti si ustavičně hrají: nikdy toho nebyly a nebudou nabaženy a též já nikdy toho nebudu syt. Hledám tu jednu dětskou písničku, kterou jsem si trochu zapamatoval ze svého vlastního dětství: zaznívá mně z keře, teď od meze, od silnic a od chalup, pak zase z trávy. Nikdy s tím nebudu hotov, nikdy se mně nezdá dost úplná a čistá; byla to sice velmi prostá písnička, ale dovedla obsáhnouti a naplniti celý svůj malý vesmír."
 

Josef Čapek: Děti pod stromy, 1930–35

Josef Čapek: Děti pod stromy, 1930–35,
pastel na papíře, 27 x 33 cm,

cena: 348 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 19. 10. 2011

 

 

Obraz Děti v trávě – název je napsán malířovou vlastní rukou na blind rámu – Čapek poprvé vystavil na přelomu let 1933 a 1934 na členské výstavě Umělecké besedy v pražském Obecním domě. Katalog výstavy jej uvádí pod číslem 6. Znovu vystaven, již jako zápůjčka ze soukromé sbírky, byl o třináct let později na Čapkově posmrtné retrospektivě na Slovanském ostrově, zde jako číslo 151. Na pozdějších malířových výstavách se podle všeho již neobjevil. Pavla Pečinková ve svém posudku s odvoláním na Čapkovy vlastní záznamy uvádí, že malíř obraz prodal v roce 1935 za 2 tisíce korun. Připomeňme, že Čapkovi bylo v té době čtyřicet osm let a že tehdejší cena odpovídá zhruba čtyřiceti až padesáti tisícům korun v dnešních cenových relacích. Na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery koncem dubna bude obraz vyvolávána za 5,9 milionu korun (+ 21% provize).
 

Josef Čapek: Veselý rok, 1949
Josef Čapek: Veselý rok, vydal: Komenium, 1949,
album dvanácti grafik, litoofset na kartonu, á 26 x 34 cm,
cena: 39 680 Kč, Galerie Dolmen 18. 12. 2019

 

 

Josef Čapek je jedním z autorů, pro něž byl minulý rok rekordní. Sběratelé a investoři za malířovy obrazy, kresby a grafiky utratili 55 milionů korun. Aukcemi prošlo sedm Čapkových obrazů, což je nejvíce za posledních osm let. Pokud jde o dětské motivy, trhem v posledních deseti letech prošlo pět obrazů a pět pastelů. Nejdráže se prodal obraz Dvoreček z roku 1934, který na aukci Galerie Kodl v listopadu 2016 vystoupal 3,6 milionu na 7,31 milionu korun. Z pastelů pak rozměrná kresba Děti mezi stromy z let 1934 až 1935, která původně patřila do sbírky malířova bratra a jeho ženy Olgy Sheinpflugové. Na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery na podzim 2014 vystoupala z 336 tisíc na 1,2 milionu korun. Malířův absolutní cenový rekord poslední čtyři roky drží monumentální obraz V červnu (Kraj) z roku 1938, který se na aukci European Arts prodal za 17,5 milionu korun. 

 

Share on Facebook  Print 

Loading...