ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Ideální krajiny F. A. Hartmanna

Sýpka 23. 10. 2016

Nedělní aukce Sýpky nabídne milovníkům starého umění příležitost k nákupu dvou protějškových krajin Františka Antonína Hartmanna. Minimální podání těchto dvou olejů je stanoveno na 500 tisíc korun za každý z nich (bez provize).

František Antonín Hartmann: Pendant ideálních krajin I olej na měděné desce, 25 x 32 cm vyvolávací cena: 500 000 Kč (bez provize)

 

František Antonín Hartmann: Pendant ideálních krajin I , olej na měděné desce, 25 x 32 cm
vyvolávací cena: 500 000 Kč (bez provize)

František Antonín Hartmann (1694–1728/1730) se narodil v Obořišti na Příbramsku, kde zrovna v té době jeho známější otec, malíř Jan Jakub Hartmann (1658–po 1738), původem z Kutné Hory (později usazený v Praze), pracoval v místním klášteře Paulánů. Malířskou doménou Jana Jakuba byly, stejně jako později obou jeho synů Františka Antonína i Václava Jana, tradicionalisticky pojaté ideální krajiny navazující na starší nizozemské vzory (např. Jan Brueghel starší) a manýristické scenérie komponovaných krajin malířů rudolfinského okruhu (Roelandt Savery).

Hlavním motivem je u Hartmannů vždy krajina. S odkazem na výše jmenované vzory bývá schematicky rozdělená do tří prostorových a barevných plánů. Do jejího popředí je pak zasazen výjev s drobnou a bohatou figurální stafáží. František Antonín překonal svého otce zřejmě v měkkosti zachycení atmosférických jevů, které dovedl k dokonalosti, jinak mají jeho díla spíše komornější a o poznání méně dynamický charakter. Byla ve své době velmi vyhledávána (stejně jako díla jeho otce) a putovala většinou do šlechtických a klášterních sbírek mimo Čechy.   

Nabízené protějškové krajiny drobných rozměrů jsou namalovány olejem na měděných deskách. Podle aukční síně pocházejí ze soukromé vídeňské sbírky zaměřené na umění 18. a 19. století. Detailně zpracované krajinné motivy s řekou jsou rozděleny podle výše zmíněného schématu a nechybí zde hluboké průhledy do modravé otevřené krajiny. V popředí najdeme velké množství postaviček v žánrových výjevech činností spojených s vodními břehy. 

Díla F. A. Hartmanna (a vlastně Hartmannů vůbec) se na domácím trhu objevují dosti ojediněle. Prozatím prošlo trhem (nepočítáme-li aktuálně nabízené obrazy) pouze 14 obrazů J. J. Hartmanna (u několika z nich je jako spoluautor uveden právě František Antonín). I nabízené obrazy se v minulosti v aukci objevily jako dílo Jana Jakuba. V roce 2010 byly neúspěšně nabízeny za 1,8 milionu korun (bez aukční provize).

Nejdražším Hartmannem prodanými na českém trhu je Lesní krajinakterá byla prodána v roce 2006 u aukční síně Meissner-Neumann za 1,67 milionu korun. U Františka Antonína eviduje databáze ART+ pouze 1 dílo, mytologickou krajinu, která je však zřejmě také společným dílem s otcem Janem Jakubem (nebo spíše možná přímo jeho dílem) a trhem prošla již vícekrát pod různými názvy a s rozdílnými připsáními, vždy však bez úspěchu.

František Antonín Hartmann: Pendant ideálních krajin II olej na měděné desce, 25 x 32 cm  vyvolávací cena: 500 000 Kč (bez provize)

 

František Antonín Hartmann: Pendant ideálních krajin II, olej na měděné desce, 25 x 32 cm 
vyvolávací cena: 500 000 Kč (bez provize) 

Share on Facebook  Print 

Loading...