ART+, all about the art market
December 2022 1813 

Kamil Lhoták v Litoměřicích

Probíhající výstava KL v severních Čechách

O tom, jaký vliv měl téměř uplynulý rok na žebříček Top 10 Kamila Lhotáka, jsme již nedávno referovali (více zde). Období mezi posledními letošními svátky proto využijeme k pozvání na jeho aktuální výstavu od jejího autora, Jakuba Sluky. 

První prosincový den byla zahájena nejnovější výstava malíře Kamila Lhotáka (1912-1990) v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Výstava KL 38 - 65 volně navazuje na divácky velmi úspěšnou expozici s názvem Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa v roce 2015.

Přes padesát olejomaleb převážně ze soukromých sbírek nabízí to nejlepší z let 1938 až 1965. Některé obrazy - např. Balon nad krajinou z roku 1941, Perpetual Motive Food z roku 1941, Balony na louce z roku 1943 nebo V neděli na večer u jatek v Praze 7 z roku 1943 patří mezi skutečné skvosty Lhotákovy tvorby a zažívají výstavní premiéru.

Kamil Lhoták, Muž zbavený tíže

 

 

 

 

 

 

 

  Kamil Lhoták: Muž zbavený tíže, 1942,
  olej na plátně, 30 x 33 cm,
  soukromá sbírka

Příběhy a provenience těchto děl přináší opět několik střípků do mozaiky díla života Kamila Lhotáka. Do mozaiky, která je velmi pestrá a nadále v ní zůstává mnoho otazníků. V malířském soupise Kamila Lhotáka je stále několik obrazů, které známe pouze podle názvů a neexistuje k nim žádná obrazová dokumentace. Historie českého malířství nezná mnoho takových případů. Lhoták byl především ve čtyřicátých letech velmi plodný a některé jeho obrazy se objevují doslova na bizarních místech. Olej na kartonu založený v dopisní obálce, obraz zapadlý za šuplíkem komody nebo dílo léta opřené v garáži mezi nářadím a odřezky prken. Jsou to a doufejme, že ještě budou krásné objevy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kamil Lhoták a František Hrubín
  (foto soukromý archiv).

Litoměřická výstava rozpracovává také spojitost mezi Lhotákovými obrazy a básněmi Františka Hrubína, u nichž se provázanost ukázala jako nejzásadnější. František Hrubín, jeden z českých nejznámějších básníků, diváky provede Lhotákových raným dílem, vyznačujícím se silnými velkorysými tahy štětcem i námětovou různorodostí. Hned v úvodu výstavy je představena Hrubínova báseň Modrá, přibližující právě Lhotákovu nejoblíbenější barvu, která se na jeho plátnech proměňuje v nekonečném množství odstínů. 

Kamil Lhoták, Básník František Hrubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kamil Lhoták: Básník František Hrubín, 1951, 
  olej na plátně, 50 x 34,5 cm, Retro Gallery.

Prostory galerie nabízí nakonec i několik děl, které mají přímý vztah k Českému středohoří a jsou zastoupeny ve sbírkách jak Severočeské galerie v Litoměřicích tak Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Ikonické dílo Krajina Českého středohoří z roku 1955 nebo nově objevený obraz Krajina oživená stroji z roku 1944 vypovídají o Lhotákově vztahu k této krajině. Lhoták se mimochodem ve svých vzpomínkách ke Středohoří často vracel a je zajímavé sledovat jeho malířský vývoj. 

Kamil Lhoták, Krajina Českého středohoří

 

 

 

 

 

 

Kamil Lhoták: Krajina Českého středohoří, 1955, olej na plátně, 66 x 82 cm, 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

KL 38 - 65/ Obrazy Kamila Lhotáka
Kurátorka výstavy: Olga Kubelková
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Výstava potrvá do 5. března 2017. 
www.galerie-ltm.cz

 

Share on Facebook  Print 

Loading...