ART+, all about the art market
June 2022 1785 

Mistrovská grafika od Dürera po Rembrandta i akvarely s českou stopou

Dorotheum Vídeň online do 20. 4. 2022

Téměř pětisetletou historii uměleckých děl na papíře představuje v těchto dnech vídeňské Dorotheum. Týdenní přehlídka v domovském paláci na Dorotheergasse a on-line nabídka 388 položek bude ukončena ve středu 20. dubna. Pořadatelé předpokládají úspěšné prodeje ve všech třech sekcích aukce.

 
Albrecht Dürer: Čtyři andělé spravedlnosti z Eufratu, 1498, dřevořez na papíře, 39,5 x 8,5 cm, odhadní cena: 8 000 – 10 000 EUR (+ provize) Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022

 

Albrecht Dürer: Čtyři andělé spravedlnosti z Eufratu, 1498,
dřevořez na papíře, 39,5 x 8,5 cm,
odhadní cena: 8 000 – 10 000 EUR (+ provize)
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022
 
 

Do první aukční části vybrali experti z Dorothea grafické listy z období kolem roku 1500 až do 19. století. Křehkost podkladového materiálu i vývoj samotné výtvarné techniky tisku kladou zvýšené nároky na pečlivou předaukční přípravu. Je nutné sledovat fyzický stav papírové podložky, kvalitu díla, techniku tisku či ediční proces. Obzvláště u středověkých a raně novověkých grafik, kdy byl umělec zároveň autorem námětu, kreslířem i rytcem, často anonymním, se jedná o důležitou spolupráci napříč umělecko-historickými obory.

Ve vídeňské přehlídce vsadili na nejslavnější jména staromistrovské evropské grafiky. Z devíti položek od Albrechta Dürera bude nabízen i jeden list ze známé německé edice Apokalypsy z roku 1498, konkrétně sedmé Janovo vidění se Čtyřmi anděli spravedlnosti z Eufratu. Dürer svých patnáct celostránkových dřevořezů v nezvykle velkém formátu vydal vlastním nákladem a vstoupil tak do povědomí celého středoevropského prostoru na sever od Alp. Aktuálně dražený list je v horším stavu než před dvěma lety rekordní Apokalyptičtí jezdci u Christie´s (za více než 612 tisíc dolarů). Odhadní cena se proto pohybuje mezi 8 a 10 tisíci eur.

 

Francesco de‘ Rossi,  zvaný il Salviati: Kristus v předpeklí, kolem 1545, hnědá tuš na papíře, 9,5 x 12,5 cm,  odhadní cena: 6 000 – 8000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Francesco de‘ Rossi,  zvaný il Salviati: Kristus v předpeklí, kolem 1545,
hnědá tuš na papíře, 9,5 x 12,5 cm, 
odhadní cena: 6 000 – 8000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 
 

Na stejnou úroveň ocenili dražebníci i komorní rytinu s pro autora ojedinělým moralistním námětem Kuchař a jeho žena a o něco níže ikonograficky zajímavou Čarodějnici jedoucí pozpátku na koze (6 až 8 tisíc eur). Tato rytina pochází z tzv. 2. stavu tiskového procesu, kdy Dürer svou matrici z roku 1505 ještě poupravil. Motivicky se váže k dobovému zájmu o téma čarodějnických a jiných pohanských rituálů, které podpořil reprint slavného Kladiva na čarodějnice (Malleus maleficarum) v Norimberku roku 1494 a 1496.

Ještě větším souborem devatenácti prací je zastoupena grafika nizozemského mistra Rembrandta van Rijna. Ten svůj výtvarný i obchodnický potenciál využil na více než sto procent a tiskové edice produkoval na pět až šest stavů, což každá položka aukce pečlivě eviduje. Na nejvyšší částce 7 tisíc eur startuje drobná starozákonní scéna s Josefem vyprávějícím svůj sen z roku 1638, o 1 500 eur níže pak Žena u potoka.

 

Rudolf von Alt: Gastein, 1830, tužka a akvarel na papíře, 26,5 x 19,5 cm, odhadní cena: 12 000 – 18 000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Rudolf von Alt: Gastein, 1830,
tužka a akvarel na papíře, 26,5 x 19,5 cm,
odhadní cena: 12 000 – 18 000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 

 

Z populárního grafického média se časem stala samostatná umělecká disciplína, takže architekti a rytci jako například Ital Giovanni Battista Piranesi se soustředili výhradně na detailní práci na papíře. V Dorotheu bude zastoupen osmačtyřiceti díly, včetně titulní strany katalogu. Na velmi kvalitní tisky tradičních římských vedut nebo fantastických architektur z druhé poloviny 18. století lze přihazovat již od přibližně dvanácti set eur, na větší formát Colossea z roku 1776 (1. stav ze 4) bude potřeba minimálně 7,5 tisíce eur.

Renesanční a barokní kresbě je vyčleněna druhá sekce dubnové nabídky, mimo jiné s malým fragmentem Krista v předpeklí od Francesca de Rossiho zv. il Salviati, který se před rokem a půl objevil u Christie´s za 5 tisíc liber. Aktuální horní odhad u vídeňské aukční síně je 8 tisíc eur.

Pro domácí milovníky historie by mohla být zajímavá středně velká kresba Parfózní hon od augšpurského „zvířecího“ specialisty Johanna Eliase Ridingera. S jeho grafickými loveckými kompozicemi se setkáme snad při každé prohlídce českého hradu nebo zámku, či na našem trhu (Ze života zvířat), nyní se lze seznámit i s jeho kreslířskou technikou. Licitace se zahajuje na 4 tisících eur.

 

Emil Czech: Dívka v kroji u stromu, 1901, akvarel na papíře, 54,5 x 38 cm, odhadní cena: 1 000 – 1 400 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)

 

Emil Czech: Dívka v kroji u stromu, 1901,
akvarel na papíře, 54,5 x 38 cm,
odhadní cena: 1 000 – 1 400 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022 (+ provize)
 
 

S nejvyšší prodejní cenou do aukce vstupuje panoramatický pohled na Gastein ve třetí, akvarelové části. Mistrovsky provedená kresba tužkou a dokolorovaná vodovými barvami teprve osmnáctiletého Rudolfa von Alta z jeho první cesty po Rakousku dává tušit, že se zájemci před horním předpokládaným limitem 18 tisíc eur nezastaví. Kariéra slavného rakouského krajináře a vedutisty jej v císařských i aristokratických službách zavedla ve 40. letech opakovaně do Prahy, za českými i moravskými pamětihodnostmi, jak dokazují například von Altův domácí rekordní Karlův most (za 1,56 milionu korun u Galerie Kodl v roce 2016) nebo Žleby, nabízené  u Adolf Loos Apartment and Gallery loni v listopadu.

Tradice vysoké „Altovské“ akvarelové městské krajinomalby společně s propojeným česko-moravsko-rakouským prostředím ovlivnila i běžnou výtvarnou produkci, určenou do měšťanských interiérů všech zemí monarchie. V nabídce Dorothea se objevují i ty se spíše historickou, než uměleckou hodnotou, například Pohled na Mikulov od Prešpurku nebo panorama Sušice v cenách kolem 500 až

800 eur, a Textilní a plátenická manufaktura v Letovicích od Huga Darnauta (1500 až 2000 eur). Folklórní studie Dívky v kroji u devocionálního stromu rakouského Moravana Emila Czecha dosahuje i přes svou žánrovost nad rámec dosavadní pětipoložkové nabídky českého trhu s uměním. Lokální charakter mají i Trh ve Znojmě specialisty na mnohafigurové městské scenérie Johanna Nepomuka Gellera (3 až 5 tisíc eur), vídeňské Židovské náměstí s českou dvorskou kanceláří Karla Wenzela Zajicka nebo tradicionalisticky pojaté Hradčany z roku 1942 pražského kreslíře Aloise Ježka.

 

Johann Nepomuk Geller: Trh ve Znojmě, před 1908, tuš, akvarel na kartonu, 33 x 50 cm, cena: 3 000 – 5 000 EUR Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022

 

Johann Nepomuk Geller: Trh ve Znojmě, před 1908,
tuš, akvarel na kartonu, 33 x 50 cm,
cena: 3 000 – 5 000 EUR
Dorotheum Vídeň 20. 4. 2022
 

 

Zajímavým životním příběhem se vymyká postava Alfreda Offnera (1879–1947). V aukci je představen téměř metrovým pastelem Pod kaštany ve vídeňském Pratru (od 1000 eur), nicméně slavnějším se rodák z ukrajinských Černovic a patriot předlitavské Bukoviny stal díky spolupráci s Vídeňskou secesí. Pro ni od roku 1907 navrhoval užitou grafiku, plakáty, ilustrace. Ve 30. letech procestoval evropská i česká města, roku 1937 opustil Krakov a válečná léta strávil jako židovský míšenec v úkrytu na západočeském zámku v Poběžovicích u rodiny majitelů Coudenhove-Kalergi. V tristních podmínkách vyvlastněného a opuštěného objektu pobýval Alfred Offner ještě dva roky, zemřel 22. března 1947 a je pohřben na místním farním hřbitově.

Share on Facebook  Print 

Loading...