ART+, all about the art market
February 2023 1744 

Pět maleb jubilanta Františka Muziky

Galerie Kodl 29. 11. 2020

Galerii Kodl se do její jediné letošní aukce podařilo získat reprezentativní kolekce řady výrazných osobností českého umění – od Oldřicha Blažíčka (11 obrazů) přes Emila Fillu (6 obrazů) až po Mikuláše Medka (5 obrazů). Hned pěti obrazy z 40. až 70. let je v nabídce zastoupen také František Muzika, od jehož narození v létě uplynulo 120 let.

František Muzika: Popelec I, 1944
František Muzika: Popelec I, 1944, 
olej na plátně, 42 × 32 cm,

vyv. cena: 900 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

 

Nejstarším nabízeným Muzikovým dílem je nevelký olej Popelec I z roku 1944, který je nabízen za vyvolávací cenu 1,08 milionu korun včetně aukční přirážky. Ženské torzo se zde v manýristickém principu proměňuje v neživou konstrukci s jasným odkazem na destruktivní události doby. Jen o dva roky mladší je Ležící figura s vyvolávací cenou 1,56 milionu korun. Lze předpokládat, že tento Muzikův oblíbený motiv, protočená postava s abstrahovanou tělesnou stavbou v odstínech okrové, růžové a tyrkysové, jen u vyvolávací ceny nezůstane.
 

František Muzika: Ležící figura, 1946

František Muzika: Ležící figura, 1946,
olej na překližce, 32 × 42 cm,

vyv. cena: 1 300 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

 

Vedle malby, ilustrace a typografie se František Muzika od 30. let úspěšně věnoval také scénografické práci, což se odráželo i při koncipování složitějších obrazových kompozic. Jedním z posledních příkladů až jevištního pojetí obrazové scény je Zrození Venuše II (minimální podání 6 milionů korun) z roku 1947, kdy končilo Muzikovo angažmá v divadelním světě.

V dalších letech se František Muzika utvrzoval jak v tematickém, tak výrazovém posunu, vysledovatelném například na změně pohledového ohniska: své básnické fantazie přestal nazírat z nadhledu, z vnějších pozic, ale do zobrazovaných vizí se zanořil introspektivně, až s mikroskopickou naléhavostí. V prvních Bažinách (první obraz z tohoto cyklu vytvořil v roce 1949) se ještě motivy vegetativních vláken, pletiv, kořenů a úponů prolínaly s jinými prvky a hmotami, v následujících fázích cyklu se však již zcela osamostatnily a vytvořily jakýsi organický konglomerát buněčných struktur, pulzujících ve valérech jedné barvy. 
 

František Muzika: Zrození Venuše II, 1947
František Muzika: Zrození Venuše II, 1947, 
olej na plátně, 65 × 92 cm, 
vyv. cena: 5 000 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

 

Uměleckým trhem již prošla subtilnější Bažina III (1956), kterou aukční dům Adolf Loos Apartment and Gallery v roce 2013 vydražil za 540 tisíc, a po opakovaných pokusech uspěla v roce 2017 i Bažina IV (1965), která se na aukci Galerie Kodl prodala za 2,64 milionu korun. Tentokrát galerie nabízí rozměrnější Bažinu V (1966), přičemž vyvolávací cena je stanovena na 4,68 milionu korun.

 

František Muzika: Bažina V, 1966

František Muzika: Bažina V, 1966,
olej na plátně, 78 × 55 cm, 

vyv. cena: 3 900 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

 

Nejrozměrnější z představovaných děl, Velký Elsinor XI, k sobě přiláká pozornost jak svým formátem (160 × 130 cm), tak jistě i vyvolávací cenou 7,8 milionu korun. Autor v tomto obrazy završuje stejnojmenný cyklus, který se společně s dalšími soubory mýtických kultovních architektur (Citadely, Věže, Brány) staly klíčovými malířskými i kresebnými výzvami pro sedmdesátiletého umělce. 

Masivní tektonické útvary se zvětralým povrchem a perforovanou strukturou, připomínající drobnokresebně vyvedený reliéf, jsou nejprve uzemněny (doslova i přeneseně např. Elsinor I z roku 1962), poté se antigravitačně odpoutávají (Elsinor IV, 1963) až k levitaci (Velký Elsinor IX, 1971). Že je cyklus Muzikova osobitého pojetí hamletovského sídla stále v zorném poli umělecko-historického okruhu, ukazuje i zařazení ranější kresby (Elsinor, 1963) do právě probíhající výstavy František Muzika v kresbě i grafice ve Veletržním paláci nebo měsíc starý prodej litografie Velký Elsinor XI v aukčním domě Sýpka za 84 tisíc korun.
 

František Muzika: Velký Elsinor XI, 1971
František Muzika: Velký Elsinor XI, 1971,
kombinovaná technika na plátně, 160 × 130,
vyvolávací cena: 6 500 000 Kč (+ 20% provize) Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

 

Přestože všechny nabízené obrazy disponují výbornou výstavní či sběratelskou historií, u tohoto díla lze provenienční záznamy dohledat až přímo do umělcova ateliéru na VŠUP v Praze (dle dobové fotografie). Po více než čtyřiceti letech v německé soukromé sbírce se společně s dalšími jedenácti obrazy v roce 2013 vrátil do Česka. Na specializované aukci Dorothea jej nový majitel získal za 3,84 milionu korun. Bude jistě zajímavé sledovat, jak si Muzikův chef-d'oeuvre, stejně jako další čtyři kvalitní díla, povede letos.

 

Share on Facebook  Print 

Loading...